LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Antanas Baranauskas

Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 1: Poezija / LLTI; parengė Regina Mikšytė, Marius Daškus; komentarus parašė Regina Mikšytė, Bonifacas Stundžia, Marius Daškus. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - XXIX, 608 p. - ISBN 9986-403-36-7. 

Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 4: Homiletika, arba Mokslas šventosios iškalbos / sudarė ir parengė Marius Daškus; tekstus tikrino ir peržiūrėjo Rita Šepetytė. - Vilnius: LLTI, 2005. - XXIV, 385 p. - ISBN 9955-698-05-3.
 
Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 5, [d.] 1: Šventojo Rašto vertimas / sudarė Mikas Vaicekauskas; parengė ir komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė; tekstus tikrino ir peržiūrėjo Rita Šepetytė; įvadą parašė: Vytautas Ališauskas, Ilona Čiužauskaitė, Rita Šepetytė, Mikas Vaicekauskas. - Vilnius: LLTI, 2008. - LVIII, 548 p. - ISBN 978-9955-698-85-2.
 
Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 7, kn. 1: Dienoraštis. Laiškai įvairiems adresatams / LLTI; sudarė Regina Mikšytė, Marius Daškus; dienoraščio pagrindinį tekstą parengė Regina Mikšytė, Brigita Speičytė; vertė Regina Mikšytė; nauja redakcija Brigitos Speičytė; dalykiniai komentarai Reginos Mikšytės; tekstologiniai komentarai Brigitos Speičytės; konsultavo, tekstus tikrino Beata Piasecka; laiškų įvairiems adresatams pagrindinį tekstą, dalykinius ir tekstologinius komentarus parengė Regina Mikšytė, Marius Daškus, Aida Ažubalytė; konsultavo, tekstus tikrino Kristina Mačiulytė, Brigita Speičytė. - Vilnius: Baltos lankos, 2003. - 426 p. - ISBN 9955-00-088-0.
 
Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 2, sudarė, parengė ir komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 372 p. ISBN 978-609-425-137-5.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt