LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Simonas Daukantas
Istorija Justinaus / [Iustinus, Marcus Iunianus; iš lot. k. vertė Simonas Daukantas]; parengė, pratarmę, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė Roma Bončkutė; recenzavo Vytautas Vanagas, Mikas Vaicekauskas. - Vilnius: LLTI, 2006. - 410 p. - ISBN 978-9955-698-19-7.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt