LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. I: Metai: Dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, cxxxv + 234 p. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 
Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, cxliii + 184 p. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 
Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. III: Egodokumentiniai tekstai. VertimaiLaiškai ir laiškų fragmentai. „Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui“. „Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą“: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas ir Daiva Krištopaitienė, iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, cxi + 198 p. ISBN 978-609-425-341-6 (3 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 
Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. IV: Tarnybiniai raštai ir dokumentai: Dokumentiniai leidimai ir vertimai, sudarė, dokumentinius tekstus parengė, iš vokiečių kalbos vertė ir įvadą parašė Vaidas Šeferis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, cxxiii + 325 p. ISBN 978-609-425-324-9 (4 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt