LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Lietuvių tekstologijos studijos

Krištopaitienė, Daiva. Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės problemos = Editions of Kristijonas Donelaitis works: textual problems / redaktorė Donata Linčiuvienė; recenzentai: Roma Bončkutė, Algirdas Sabaliauskas, Mikas Vaicekauskas. – Vilnius: LLTI, 2007. – 294 p. – ISBN 978-9955-698-57-9.

 

Vaicekauskas, Mikas. Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 metų istorija: studija ir publikacija = Motiejus Valančius notes and reminiscences manuscripts in Lithuanian Science Society: the history of 1911–1914 / su Vytauto Vanago pratarme; redaktorė Donata Linčiuvienė; vertimas į anglų k. Diana Bartkutė; recenzentai Arvydas Pacevičius, Nerijus Šepetys. – Vilnius: LLTI, 2009. – 170 p.– ISBN 978-609-425-016-3.

 

Markevičienė, Neringa. Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija / redaktorius Valdimantas Markevičius, recenzentai Vytautas Martinkus, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 548 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-138-2

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt