LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Ars critica

Satkauskytė, Dalia. Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje: studija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai: Kęstutis Nastopka, Vytautas Martinkus. – Vilnius: LLTI, 2008. – 267 p. – ISBN 978-9955-698-80-7.

 
Kmita, Rimantas. Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7–9 dešimtmečiais: [monografija] / redaktorius Virginijus Gasiliūnas; recenzentai Vigmantas Butkus, Marijus Šidlauskas. – Vilnius: LLTI, 2009. – 191 p. – ISBN 978-609-425-011-8.
 
Žvirgždas, Manfredas. Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Kęstutis Nastopka, Dainius Vaitiekūnas. – Vilnius: LLTI, 2009. – 307 p. – ISBN 978-609-425-013-2.
 
Brazauskas, Nerijus. XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės: [studija] / redagavo Vanda Šatkuvienė, Danutė Kalinauskaitė; rodykles sudarė Gytis Vaškelis; recenzentai Aleksandras Krasnovas, Dainius Vaitiekūnas. – Vilnius: LLTI, 2010. – 289 p. – Santr. angl. – (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-031-6.
 
Katkus, Laurynas.Tarp Arkadijos ir Inferno: tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje: [studija] / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Dalia Kuizinienė, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2010. – 211 p. – Santr. angl. – (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-032-3.
 
Notrimaitė, Gitana. Atminties imperatyvai: Lietuvos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje: [studija] / redagavo Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Dainius Vaitiekūnas, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2010. – 263 p. – Santr. angl. –  (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-036-1.
 
Laukkonėn, Taisija. Dainiai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po) sovietmečiu / redaktorė Rima Bertašavičiūtė; recenzentai Pavel Lavrinec, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 313 p. – Santr. angl., rus. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-115-3

 

Litvinskaitė, Daiva. Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Violeta Kelertienė, Dalia Cizikaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 238 p. – Santr. angl. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-108-5

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt