LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia

Jurgis Baltrušaitis: poetas, vertėjas, diplomatas: konferencijos, įvykusios 1998  m. gegužės 8 d., skirtos Jurgio Baltrušaičio 125-osioms gimimo metinėms, medžiaga / red. D. Mitaitė. - Vilnius: LLTI, 1999. - 146 p. - ISBN 9986-513-70-7.

 

Lietuvos kultūra: romantizmo variantai: mokslinės konferencijos, skirtos Adomo Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms, įvykusios 1998 gruodžio 4 dieną, medžiaga / sudaryt. A. Jurgutienė; red. S. Daugirdaitė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 173 p. - ISBN 9955-475-07-2.
 
Jurgis Savickis: mokslinės konferencijos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, pranešimai / sudaryt. L. Mačanskaitė; red. R. Mėlinskaitė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 110 p. - ISBN 9955-475-12-9.
 
Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas: mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 kovo 25 dieną, medžiaga / sudaryt. R. Karmalavičius, red. E. Bielskytė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 102, [2] p. - ISBN 9986-513-69-3.
 
Juozas Grušas: mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Grušo 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga / sudaryt. L. Mačanskaitė; red. D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2002. - 157, [1] p. - ISBN 9955-475-27-7.
 
Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos: mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Keliuočio gimimo 100 metų jubiliejui ir vykusios 2002-ųjų rugsėjo 24 dieną, medžiaga / sudaryt. A. Jurgutienė; red. D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2003. - 245, [1] p. - ISBN 9955-475-39-0.
 
Julijonas Lindė-Dobilas: mokslinės konferencijos, skirtos Julijono Lindės-Dobilo 130-osioms gimimo metinėms, medžiaga / sudaryt. R. Karmalavičius; red. D. Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2003. - 219, [1] p. - ISBN 9955-475-37-4.
 
Paskenduolė: Antano Vienuolio „Paskenduolės“ tekstas ir kritikų straipsniai bei ištraukos iš mokslinių studijų / sudaryt. L. Mačianskaitė; red. D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2003. - 203, [1] p. - ISBN 9955-475-40-4.
 
Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“: mokslinės konferencijos, skirtos Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga / sudarė ir redagavo R. Brūzgienė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 258, [1] p. - ISBN 9955-475-81-1.
 
Icchokas Meras: žinomas ir nežinomas meistras: mokslinės konferencijos, vykusios 2004-ųjų spalio 8 dieną, medžiaga / sudarė L. Mačanskaitė; red. D. Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2005. - 159 p. - ISBN 9955-475-96-X.
 
Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas: mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai / sudarė R. Karmalavičius; red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 147 p.- ISBN 9955-475-99-4.
 
Kazys Boruta: lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas; literatūros rodyklė (1977-2005): mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Borutos 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga / parengė D. Striogaitė; red. D. Kalinauskaitė, L. Kanopkienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 234 p. - ISBN 9955-475-98-6.
 
Kazys Puida: lietuvių literatūros moderninimo baruose: mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Puidos 120-osioms gimimo metinėms, pranešimai / sudaryt. R. Karmalavičius; red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 141 p. - ISBN 9955-475-95-1.
 
Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo: mokslinės konferencijos, skirtos Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai / parengė ir redagavo R. Brūzgienė. – Vilnius: LLTI, 2005. – 262 p. - ISBN 9955-475-89-7.
 

Vytautas Kavolis: humanistica vs liberalia: Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos (2005 09 08) pagrindu parengtas straipsnių rinkinys / sudaryt. R. Karmalavičius; red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 157 p. - ISBN 9955-698-09-8.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt