LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
In brevi
Jakonytė, Loreta. Karvės kuolas Pilies gatvėje: Renatos Šerelytės kūrybos studija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Dalia Jakaitė, Žydronė Kolevinskienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 188 p. – Santr. angl. – (In brevi; 1). – ISBN 978-609-425-040-8.

 

Daigirdaitė, Solveiga. Švystelėjo kaip meteoras. 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u: studija / recenzavo prof. dr. Nijolė Kašelionienė, LEU, ir doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė, VDA; redaktorė Donata Linčiuvienė, korektorės Dalia Pauliukevičiūtė, Akvilė Rėklaitytė; santrauką į anglų kalbą vertė Vilma Kurpakaitė-Berg. – Vilnius: LLTI, 2015. – 271 p.: iliustr. – Santr. angl. – (In brevi) – ISBN 978-609-425-154-2
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt