LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Rimantas Kmita

Humanitarinių mokslų daktaras

Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotojas

El. paštas rimantas_kmitayahoo.com

 

2008 m. apgynė daktaro disertaciją Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose. XX a. 7-9 dešimtmečiai.

 

Moksliniai interesai: sovietmečio literatūra, literatūros sociologija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros kritika.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografija

 

1. Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7-9 dešimtmečiais, Vilnius: LLTI, 2009, 291 p.
 

Moksliniai straipsniai

 

1. Laikysena ir jos dividentai: Justino Marcinevičiaus laikysena (iki 1965), in: Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu [kolektyvinė monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 189-230. ISBN 978-609-425-143-6
2. Maištas „brandaus socializmo“ sąlygomis. Sigito Gedos atvejisColloquia 2015, nr. 34, p. 80-98. ISSN 1822-3737
3. Skaitymas sovietmečiu kaip neoficialus literatūrinis gyvenimas, Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 57-90. ISBN  9786094251436
4. Pyktis kaip kultūrinė kategorija: ką duotų sengraikiai Sigito Gedos kūrybos interpretacijaiColloquia Nr. 30, 2013, p. 56-71.
5. Justino Marcinkevičiaus herojus, in: Colloquia, 2012, Nr. 28, , p. 75-98. 
6. Nature and Politics: Lithuanian Poetry of the Soviet Period, in: Baltic memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius: Institute of Lithuanian literature and Foklore, 2011, p. 163-174.
7. Rašytojų santykis su valdžia sovietmečiu: metodologiniai sprendimai vokiečių literatūros moksle, in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1), p. 48-64.
8. Kosto Korsako literatūros kritika: sukaustytos vaizduotės potencialas, in: Colloquia, 2011, Nr. 26, p. 78–98.
9. Jono Juškaičio lyrikos vieta poezijos modernėjime sovietmečiu, in: Colloquia, 2009, Nr. 22, p. 105-126.
10. Utopijos apvertimas: ironiškoji lietuvių poezija sovietmečiu, in: Darbai ir dienos , 2008 [T.] 50, p. 229-259.
11. Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 27-45.
12. Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas, in: Literatūra, 2007, Nr. 49(1), p. 39-56.

 
Sudaryta knyga
 
1. Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, ISBN  9786094251436

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt