LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Rimantas Kmita

Humanitarinių mokslų daktaras

Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotojas

El. paštas rimantas_kmitayahoo.com

 

2008 m. apgynė daktaro disertaciją Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose. XX a. 7-9 dešimtmečiai.

 

Moksliniai interesai: sovietmečio literatūra, literatūros sociologija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros kritika.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografija

 

1. Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7-9 dešimtmečiais, Vilnius: LLTI, 2009, -291 p.
 

Moksliniai straipsniai

 

1. Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas, in: Literatūra, 2007, Nr. 49(1), p. 39-56.
2. Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 27-45.
3. Utopijos apvertimas: ironiškoji lietuvių poezija sovietmečiu, in: Darbai ir dienos , 2008 [T.] 50, p. 229-259.
4. Jono Juškaičio lyrikos vieta poezijos modernėjime sovietmečiu, in: Colloquia, 2009, Nr. 22, p. 105-126.
5. Kosto Korsako literatūros kritika: sukaustytos vaizduotės potencialas, in: Colloquia, 2011, Nr. 26, p. 78–98.
6. Rašytojų santykis su valdžia sovietmečiu: metodologiniai sprendimai vokiečių literatūros moksle, in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1), p. 48-64.
7. Nature and Politics: Lithuanian Poetry of the Soviet Period, in: Baltic memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius: Institute of Lithuanian literature and Foklore, 2011, p. 163-174.
8. Justino Marcinkevičiaus herojus, in: Colloquia, 2012, Nr. 28, , p. 75-98.  

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt