LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Radvilė Racėnaitė
Humanitarinių mokslų daktarė
Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovė
El. paštas: radvilellti.lt
 
2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės samprata lietuvių folklore. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2006 metų.
 

Tarptautinės pasakojamojo folkloro tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research– ISFNR) narė (nuo 2005 m.); Tikėjimų tyrimų tinklo (Believe Narrative Network – BNN) narė (nuo 2013 m.); Lietuvos religijotyrininkų draugijos narė (nuo 2016 m.); European Association for the Study of Religions (EASR) narė (nuo 2016 m.); International Association for the History of Religions (IAHR) narė (nuo 2016 m.). Kultūros tyrimų instituto tęstinio leidinio „Senovės baltų kultūra“ redkolegijos narė (nuo 2005 m.); Šiuolaikinio dvasingumo ir kultūros centro mokslinio žurnalo "Lithuanian Journal of Anthropology" redkolegijos narė (nuo 2014 m.); Lietuvos kultūros tarybos narė (nuo 2017 m.).

 

Yra gavusi Lietuvos mokslų akademijos Jaunojo mokslininko stipendiją (2012-2013 m.), Lietuvos mokslo tarybos stipendiją ,,Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ (2012 m.), LR Kultūros ministerijos Valstybės edukacinę stipendiją (2005 m.), Lietuvos Mokslų Akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureato diplomą (2002 m.).

 
Moksliniai interesai: lietuvių pasakojamosios tautosakos žanrinė klasifikacija; etiologinių sakmių sisteminimas ir publikavimas; tautosakos ir rašytinės kūrybos sąveika; ikikrikščioniškosios baltų pasaulėžiūros reliktai vėlyvajame lietuvių folklore; postfolkloras.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore: Monografija, Vilnius: LLTI, 2011, 315p.
 
Kolektyvinė monografija
 
Pasakojantis pasaulis: regimojo kraštovaizdžio raiškos folklorinėje tradicijoje // Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija, Vilnius: LLTI, 2012, p. 221–247.
 
Moksliniai straipsniai
 
 1. (Re)construction of the Mental Landscape in Autobiographic Narratives: In the Shelter of Memoirs Under the Turmoils of History, The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today, 2016 (įteikta spaudai). 
 2. To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs: laisvųjų mūrininkų vaizdinys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pr. – XX a. I p.), Laisvoji mūrininkija Lietuvoje: tradicija ir dabartis (straipsnių rinkinys), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 227-238.
 3. Pastangos paveikti vaiko likimą tradicinėje kultūroje, Res Humanitariae, 2010, t. VII, p. 120-141.
 4. Kai kurių pagoniškų laidojimo apeigų reliktai tradicinėje liaudiškoje Lietuvos kultūroje, Senovės baltų kultūra, Vilnius: KFMI, 2009, t. 8, p. 118-181.
 5. Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. Tautosakos, Perspectives of Baltic Philology, Poznan: Universitet im. A. Mickiewicza, 2008, p. 181-196.
 6. Concept of Inverse World in Lithuanian Folk Narratives, The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 129–142.
 7. Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 52–69.
 8. Jėzus Kristus lietuvių liaudies sakmėse ir pasakose: pagrindiniai siužetai ir vaizdinio ypatumai, Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: KFMI, 2008, p. 321-336.
 9. Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 72–90.
 10.  Structural-Semantic Analysis and Some Peculiarities of Lithuanian Novelle Tales, Folklore: An Electronic Journal of Folklore, 2007, vol. 36, p. 111–122. 
 11. Mirtį provokuojantys veiksmai laidotuvių laikotarpiu lietuvių tradicinėje kultūroje, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5, p. 14–21.
 12. Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste, Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 100–110.
 13. Gyvūnai mirties pranašai lietuvių folklore, Gamta ir religija, (Senovės baltų kultūra, [kn.] 6), 2005, p. 178–204.
 14. Structural-semantic Analysis and Genre Peculiarities of Folklore, Ethnic Culture: Traditions and Innovations, Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2004, p. 388–395.
 15. Perception of Death in Lithuanian Traditional Culture, Pro Ethnologia, vol. 17: Perceptions of Worldviews, Tartu: Estonian National Museum, 2004.
 16. Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje, Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 226–233.
 17. Mirtį pranašaujantys ženklai lietuvių tradicinėje kultūroje, Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 222–233.
 
 Recenzijos
 
 1.  Tarpdisciplininiai Švč. Mergelės Marijos atvaizdo ir įvaizdžio tyrimai Lietuvos kultūroje [rec.: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 3]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 252–257. 
 2.  „Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“, arba Ko mus moko folkloras [rec.: B. Kerbelytė. Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 203–207.
 3. Ką mums seka vaiko sukurta pasaka?, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 312–316.
 4. Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», I. Менск, 2005 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 374–376.
 
Sudaryti leidiniai 
 
 1. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, parengė R. Racėnaitė. – 306 p. 
 2. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (VII): Gyvūnų pasaulis Baltų religijoje ir mitologijoje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė, J. Šlekonytė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014 m. balandžio 10 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 16 p.
 3. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (V): Žemės ir jos galių samprata baltų mitopoetinėje pasaulėžiūroje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė, J. Šlekonytė ir N. Laurinkienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 m. kovo 22–23 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, 20 p.
 4. Profesoriaus N. Vėliaus skaitymai IV: Žmogaus pasaulis baltų mitologijoje ir religijoje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė. D. Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 m. balandžio 8-9 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 10 p.
 5. Profesoriaus N. Vėliaus skaitymai. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė. D. Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008 m. balandžio 17 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 20 p.
 6. Liudui Truikiui – 100: Straipsnių rinkinys, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. – 175 p.
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt