LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Radvilė Racėnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas radvile
 
2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės samprata lietuvi%bės samprata lietuvių folklore. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2006 metų. Pagrindinė mokslinės veiklos sritis – lietuvių pasakojamosios tautosakos sąvado rengimas, etiologinių sakmių sisteminimas.
Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 2007 m.). Lietuvos kultūros tyrimų instituto tęstinio leidinio Senovės baltų kultūra redakcinės kolegijos narė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Tarybos narė.
 
Moksliniai interesai: lietuvių pasakojamoji tautosaka; tautosakos ir rašytinės kūrybos sąveika; ikikrikščioniškosios baltų pasaulėžiūros reliktai vėlyvajame lietuvių folklore; postfolkloras.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore, Vilnius: LLTI, 2011. – 315 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Pasakojantis pasaulis: regimojo kraštovaizdžio raiškos folklorinėje tradicijoje, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija, Vilnius: LLTI, 2012, p. 221–247.
2. To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs%nys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pr. – XX a. I p.), in: Laisvoji mūrininkija Lietuvoje: tradicija ir dabartis (straipsnių rinkinys), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 227-238.
3. Šluota, šlavimas ir šiukšlės: simbolinės reikšmės lietuvių folklore ir papročiuose, in:Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 78-99.
4. Pastangos paveikti vaiko likimą tradicinėje kultoje, in: Res Humanitariae, 2010, t. VII, p. 120-141.
5. Kostas Korsakas ir lietuvių folkloristika: 100-osioms gimimo metinėms, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 317-325.
6. Kai kurių rgin: 0in 0in 0pt 17pt">6. Kai kurių pagoniškų laidojimo apeigų reliktai tradicinėje liaudiškoje Lietuvos kultūroje, in: Senovės baltų kultūra, Vilnius: KFMI, 2009, t. 8, p. 118-181.
7. Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. Tautosakos, in: Perspectives of Baltic Philology, Poznan: Universitet im. A. Mickiewicza, 2008, p. 181-196.
8. Concept of Inverse World in Lithuanian Folk Narratives, in: The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 129–142.
9. Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 52–69.
10. Jėzus Kristus lietuvių liaudies sakmėse ir pasakose: pagrindiniai siužetai ir vaizdinio ypatumai, in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: KFMI, 2008.
11. Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 72–90.
12. Structural-Semantic Analysis and Some Peculiarities of Lithuanian Novelle Tales, in: Folklore: An Electronic Journal of Folklore, 2007, vol. 36, p. 111–122.
13. Ką mums seka vaiko sukurta pasaka?, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 312–316.
14. Mirtį provokuojantys veiksmai laidotuvių laikotarpiu lietuvių tradicinėje kultūroje, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5, p. 14–21.
15. Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 100–110.
16. Gyvūnai mirties pranašai lietuvių folklore, in: Gamta ir religija, (Senovės baltų kultūra, [kn.] 6),2005, p. 178–204.
17. Structural-semantic Analysis and Genre Peculiarities of Folklore, in: Ethnic Culture: Traditions and Innovations, Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2004, p. 388–395.
18. Perception of Death in Lithuanian Traditional Culture, in: Pro Ethnologia, vol. 17: Perceptions of Worldviews, Tartu: Estonian National Museum, 2004.
19. Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 226–233.
20. Mirtį pranašaujantys ženklai lietuvių tradicinėje kultūroje, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 222–233.
 
Sudaryti leidiniai
 
1. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, parengė R. Racėnaitė. – 306 p.
2. Liudui Truikiui – 100: Straipsnių rinkinys, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. %
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt