LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Radvilė Racėnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovė

El. paštas: radvilellti.lt

 

2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės samprata lietuvių folklore. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2006 metų.

 

Tarptautinės pasakojamojo folkloro tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė; Tikėjimų tyrimų tinklo (Believe Narrative Network – BNN) narė; Nacionalionio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Tarybos narė; Kultūros tyrimų instituto tęstinio leidinio „Senovės baltų kultūra“ redkolegijos narė; Šiuolaikinio dvasingumo ir kultūros centro mokslinio žurnalo "Lithuanian Journal of Anthropology" redkolegijos narė.

 

Yra gavusi Lietuvos mokslų akademijos Jaunojo mokslininko stipendiją (2012-2013 m.), Lietuvos mokslo tarybos stipendiją ,,Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ (2012 m.), LR Kultūros ministerijos Valstybės edukacinę stipendiją (2005 m.), Lietuvos Mokslų Akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureato diplomą (2002 m.)

 

 

Moksliniai interesai: lietuvių pasakojamosios tautosakos žanrinė klasifikacija; etiologinių sakmių sisteminimas ir publikavimas; tautosakos ir rašytinės kūrybos sąveika; ikikrikščioniškosios baltų pasaulėžiūros reliktai vėlyvajame lietuvių folklore; postfolkloras.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografija

 

Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore: Monografija, Vilnius: LLTI, 2011, 315 p.

 

Kolektyvinė monografija

 

Pasakojantis pasaulis: regimojo kraštovaizdžio raiškos folklorinėje tradicijoje // Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija, Vilnius: LLTI, 2012, p. 221–247.

 

Moksliniai straipsniai

 

1. Folklorinė atmintis: reotrospektyvus santykis su vieta lietuvių liaudies sakmėse, Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 107-131. 

2. To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs: laisvųjų mūrininkų vaizdinys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pr. – XX a. I p.), Laisvoji mūrininkija Lietuvoje: tradicija ir dabartis (straipsnių rinkinys), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 227-238.

3. Šluota, šlavimas ir šiukšlės: simbolinės reikšmės lietuvių folklore ir papročiuose, Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 78-99.

4. Pastangos paveikti vaiko likimą tradicinėje kultūroje, Res Humanitariae, 2010, t. VII, p. 120-141.

5. Kostas Korsakas ir lietuvių folkloristika: 100-osioms gimimo metinėms, Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 317-325.

6. Kai kurių pagoniškų laidojimo apeigų reliktai tradicinėje liaudiškoje Lietuvos kultūroje, Senovės baltų kultūra, Vilnius: KFMI, 2009, t. 8, p. 118-181.

7. Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. Tautosakos, Perspectives of Baltic Philology, Poznan: Universitet im. A. Mickiewicza, 2008, p. 181-196.

8. Concept of Inverse World in Lithuanian Folk Narratives, The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 129–142.

9. Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 52–69.

10. Jėzus Kristus lietuvių liaudies sakmėse ir pasakose: pagrindiniai siužetai ir vaizdinio ypatumai, Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: KFMI, 2008, p. 321-336.

11. Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 72–90.

12. Structural-Semantic Analysis and Some Peculiarities of Lithuanian Novelle Tales, Folklore: An Electronic Journal of Folklore, 2007, vol. 36, p. 111–122. 

13. Mirtį provokuojantys veiksmai laidotuvių laikotarpiu lietuvių tradicinėje kultūroje, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 5, p. 14–21.

14. Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste, Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 100–110.

15. Gyvūnai mirties pranašai lietuvių folklore, Gamta ir religija, (Senovės baltų kultūra, [kn.] 6), 2005, p. 178–204.

16. Structural-semantic Analysis and Genre Peculiarities of Folklore, Ethnic Culture: Traditions and Innovations, Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2004, p. 388–395.

17. Perception of Death in Lithuanian Traditional Culture, Pro Ethnologia, vol. 17: Perceptions of Worldviews, Tartu: Estonian National Museum, 2004.

18. Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje, Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 226–233.

19. Mirtį pranašaujantys ženklai lietuvių tradicinėje kultūroje, Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 222–233.

 

 Recenzijos

 

1. Tarpdisciplininiai Švč. Mergelės Marijos atvaizdo ir įvaizdžio tyrimai Lietuvos kultūroje [rec.: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje [Religinės kultūros paveldo studijos 3]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 252–257. 

2. „Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“, arba Ko mus moko folkloras [rec.: B. Kerbelytė. Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011]. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 203–207.

3. Ką mums seka vaiko sukurta pasaka?, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 312–316.

4. Druvis: Almanach Centru etnakasmalogiji «Kryўja», I. Менск, 2005 [recenzija]. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 374–376.

 

Sudaryti leidiniai

 

1. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, parengė R. Racėnaitė. – 306 p. 

2. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (VII): Gyvūnų pasaulis Baltų religijoje ir mitologijoje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė, J. Šlekonytė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014 m. balandžio 10 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 16 p.

3. Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (V): Žemės ir jos galių samprata baltų mitopoetinėje pasaulėžiūroje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė, J. Šlekonytė ir N. Laurinkienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 m. kovo 22–23 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, 20 p.

4. Profesoriaus N. Vėliaus skaitymai IV: Žmogaus pasaulis baltų mitologijoje ir religijoje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė. D. Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 m. balandžio 8-9 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 10 p.

5. Profesoriaus N. Vėliaus skaitymai. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. R. Racėnaitė. D. Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008 m. balandžio 17 d. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 20 p.

6. Liudui Truikiui – 100: Straipsnių rinkinys, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. – 175 p.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt