LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Radvilė Racėnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovė

El. paštas: radvile.racenaite@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-7352-9579 

 

2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės samprata lietuvių folklore. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2006 metų. Nuo 2016 m. – Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė.

 

Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 2005), Tikėjimų tyrimų tinklo (Believe Narrative Network – BNN) narė (nuo 2013 m.), Lietuvos religijotyrininkų draugijos (LRD) narė (nuo 2016 m.), Europos religijotyros asociacijos (European Association for the Study of Religions –EASR) narė (nuo 2016 m.), Tarptautinės religijos istorijos asociacijos (International Association for the History of Religions – IAHR) narė (nuo 2016 m.).

 

Lietuvos kultūros tyrimų instituto tęstinio leidinio Senovės baltų kultūra redakcinės kolegijos narė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Tarybos narė (2007-2011), Lietuvos kultūros tarybos narė (2017–2021), Regioninės Utenos kultūros tarybos narė (2018–2021), Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos narė (nuo 2019, antra kadencija nuo 2022 m).

 

LLTI Akademinės etikos komisijos pirmininkė (2013–2020 m.).

LLTI darbuotojų profesinės sąjungos Tarybos narė (2018–2020, antra kadencija 2021–2024)

 

Nuo 2020 m. – tarptautinio Baltijos mokslo tyrimų programos projekto „Atpasakojamos vietovės ir keliai, kaip įtraukios erdvės ir vietos: bendra vaizduotė ir daugiasluoksnis paveldas“ (Re-storied Sites and Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage, EMP 340) vykdytoja.

 

Moksliniai interesai: lietuvių pasakojamoji tautosaka, tautosakos ir rašytinės kūrybos sąveika, ikikrikščioniškosios baltų pasaulėžiūros reliktai vėlyvajame lietuvių folklore, liaudies pamaldumas, postfolkloras, miesto antropologija.

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Monografija

 1. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore, Vilnius: LLTI, 2011. – 315 p.

 

Kolektyvinė monografija

 1.  Pasakojantis pasaulis: regimojo kraštovaizdžio raiškos folklorinėje tradicijoje,  Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija, Vilnius: LLTI, 2012, p. 221–247.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Ragana lietuvių stebuklinėse pasakose: tautosakiniai ir mitologiniai vaizdinio ypatumai, Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2022, T. 10, Nr. 2.
 2. Ko bijota sovietmečiu: kasdienių baimių raiška miesto sakmėse ir ganduose [recenzija knygai: Александра Архипова, Анна Кирзюк. Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР. Москва: Новое литературное обозрение, 2020, 536 p. (Серия «Культура повседневности»)], Tautosakos darbai, 2022, t. 64, p. 181-188. DOI: https://doi.org/10.51554/TD.22.64.09
 3. Mircae Eliade's mito samprata, Sovijus: Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2021, t. 9, Nr. 2, p. 43-64. 
 4. Concept of Creation in Lithuanian Mythology, Cosmos as a Journal, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas / Lithuanian Culture Institute, 2021, Nr. 2, p. 76-83. 
 5. Taking Shelter in Memoir amid the Turmoil of History: Reconstructing Mental Landscapes in Autobiographical Narratives, The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today, ed. by Lina Būgienė, Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 28-51.
 6. Santykio su praeitimi bruožai autobiografiniuose pokario vilniečių pasakojimuoseTautosakos darbai, 2018, T. 56, p. 218-236.
 7. Lemons With AIDS Filling, or The Fears of the Modern Human, FOAFTale News: Newsletter of the International Society for Contemporary Legend Research, 2014, nr. 83, p. 14. 
 8. Folklorinė atmintis: reotrospektyvus santykis su vieta lietuvių liaudies sakmėse, Tautosakos darbai, 2013, t. XLVI, p. 107-131.  
 9. To dvaro ponas prie budavonininkų priklausęs%nys sakytinėje tautosakoje ir amžininkų raštuose (XIX a. pr. – XX a. I p.), Laisvoji mūrininkija Lietuvoje: tradicija ir dabartis (straipsnių rinkinys), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 227-238.
 10. Šluota, šlavimas ir šiukšlės: simbolinės reikšmės lietuvių folklore ir papročiuose, Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 78-99.  
 11. Pastangos paveikti vaiko likimą tradicinėje kultūroje, Res Humanitariae, 2010, t. VII, p. 120-141.
 12. Kostas Korsakas ir lietuvių folkloristika: 100-osioms gimimo metinėms,  Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 317-325.
 13. Kai kurių pagoniškų laidojimo apeigų reliktai tradicinėje liaudiškoje Lietuvos kultūroje, Senovės baltų kultūra, Vilnius: KFMI, 2009, t. 8, p. 118-181.
 14. Senovės lietuvių dievai ir dangaus kūnai: nuo XIII a. mito fragmentų iki vėlyvosios XX a. I p. Tautosakos, Perspectives of Baltic Philology, Poznan: Universitet im. A. Mickiewicza, 2008, p. 181-196.
 15. Concept of Inverse World in Lithuanian Folk Narratives, The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 129–142.
 16. Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 52–69.
 17. Jėzus Kristus lietuvių liaudies sakmėse ir pasakose: pagrindiniai siužetai ir vaizdinio ypatumai, Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: KFMI, 2008.
 18. Regimieji mirties pavidalai skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 72–90.
 19. Structural-Semantic Analysis and Some Peculiarities of Lithuanian Novelle Tales, Folklore: An Electronic Journal of Folklore, 2007, vol. 36, p. 111–122.
 20. Ką mums seka vaiko sukurta pasaka?, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 312–316.   
 21. Mirtį provokuojantys veiksmai laidotuvių laikotarpiu lietuvių tradicinėje kultūrojeLiaudies kultūra, 2006, Nr. 5, p. 14–21.
 22. Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste, Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 100–110.  
 23. Gyvūnai mirties pranašai lietuvių folklore, Gamta ir religija, (Senovės baltų kultūra, [kn.] 6),2005, p. 178–204.
 24. Structural-semantic Analysis and Genre Peculiarities of Folklore, Ethnic Culture: Traditions and Innovations, Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2004, p. 388–395.
 25. Perception of Death in Lithuanian Traditional Culture, Pro Ethnologia, vol. 17: Perceptions of Worldviews, Tartu: Estonian National Museum, 2004.
 26. Mirtį provokuojantys veiksmai lietuvių tradicinėje kultūroje, Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 226–233.  
 27. Mirtį pranašaujantys ženklai lietuvių tradicinėje kultūroje, Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 222–233.

 

Sudaryti leidiniai

 1. Colloquia: Special Issue, 2021, t. 48. Ed. by D. G. Roskies and R. Racėnaitė. - 288 p.
 2. Tautosakos darbai, 2018, t. 56, parengė R. Racėnaitė ir J. Šlekonytė. – 306 p.
 3. Tautosakos darbai, 2012, t. 44, parengė R. Racėnaitė. – 306 p.   
 4. Liudui Truikiui – 100: Straipsnių rinkinys, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt