LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Loreta Mačianskaitė
Humanitarinių mokslų daktarė, docentė
Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas: loperpetua@gmail.com
Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0001-8106-3406
 
 
1997 m. apgynė disertaciją Pasaulio vaizdas ir diskurso struktūra Antano Škėmos romane „Balta drobulė“.
 
Moksliniai interesai: XX a. lietuvių proza ir drama, literatūrinis egzistencializmas, modernizmo variantai, semiotika, literatūros teorija, teatrologija, sąmoningumų istorija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
1. Antano Škėmos „Balta drobulė“: Pasaulis ir diskursas, Vilnius: LLTI, 1998. – 198 p.
2. Antanas Škėma ir lietuvių literatūros kontekstai (metodinė priemonė filologijos studentams),Vilnius: VPU leidykla, 2009, 68 p.
3. Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje. Kolektyvinė monografijasudarymas ir mokslinis parengimas Vilnius: LLTI, 2012.
 
Moksliniai straipsniai
 1. Dvasių tyrimas, arba ‚Šviesos, daugiau šviesos!‘, In: Herkus Kunčius , Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos, Vilnius: LLTI, 2020, p. vii-xii.
 2. French-Lithuanian universe of literary critique by „Greimas”, Interlitteraria, 24/2, , 2019, Tartu: University of Tartu press, p. 334-353.
 3.  Ateizmo propaganda literatūroje, in: Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 238-258. 
 4.   Atgimimas, In: Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p.74-94. (parašyta kartu su Solveiga Daugirdaite).
 5.  Holokausto tema, in: Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p.258-303.
 6.  Ryšiai su išeivijos literatūra sovietmečiu, in: Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p.492 -520  (parašyta kartu su Solveiga Daugirdaite).
 7. The Production of Eimuntas Nekrošius’s „Kvadratas“as a Palimpsest of Soviet-era Memory, in The Literary Field under Communist Rule, Dalia Satkauskytė, Aušra Jurgutienė (eds.) Boston: Academic Studies Press, 2018, p. 97-115.
 8. Greimo „literatūros mokslas“, in Greimas, Asmuo ir idėjos, II tomas, sudarytojas Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 401-416.
 9. Technikos objektai filologo kūryboje: Juozo Apučio pasaulėvaizdžio koordinatėsColloquia, nr. 40, 2018, p. 45-61.
 10. Užkariauta moteris: karo metų seksualinės prievartos tema lietuvių literatūrojeActa academiae artium Vilnensis, nr. 85, 2017, p. 185-201.
 11. Balys Sruoga kaip personažas: keli Ričardo Gavelio tekstai kultūros atminties požiūriu, in Žmogus ir žodis, nr 2, 2016, p. 45-62.
 12. Leidžiantis į taikios tautos pragarą: antisemitizmo priežasčių ieškojimas Sigito Parulskio romane „Tamsa ir partneriai“, in Žmogus ir žodis, nr. 2, t. 17, 2015, p. 4–21.
 13. Žmogus su kino kamera prieš cenzoriaus žirkles. Laisvės diskursai filmuose pagal Icchoko Mero scenarijus, in Tarp estetikos ir politicos. Lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 312 -342. 
 14. Being Ninety Percent Lithuanian and Ninety Percent French, and Extensive Expression of Greimas' Lithuanian Discourse, in Proceedings of the 11th World Congress of the IASS/AIS (Vol.3): Our World: A Kaleidoscopic Semiotic Network, 2014, pp. 337-354.
 15. Метафоры свободы в фильмах Литовской кино студии по сценариям Ицхокаса Мераса, StudiaSovieticaIII, Нежин, 2014, c. 242 -256.
 16. Эмиграция как протест и солидарность: случай Ицхокаса Мераса, in: Литература в изгнании: творчество эмигрантов (опыт XX века)/ Literatureinexile. Emigrants’ fiction (20th century experience). Contemporary issues of literary criticism: VII International Symposium, vol. 2, Tbilisi: Institute of literature press,2013, p. 217–231.
 17. Lygiosios trunka pusę amžiaus: Icchoko Mero kūrybos recepcija Rusijoje, in Acta litteraria comparative, t. 6,Vilnius:Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2012–2013, p. 26–50.
 18. Kodėl Pijus nebuvo protingas, arba požiūrių į psichikos ligonius modeliai XX a. vidurio lietuvių literatūroje ,Teksto slėpiniai, nr. 15, 2012, p. 99-114.
 19. Spektaklio suvokimas: trys sąmoningumo kryptys. „Nosis” lietuvių, rusų ir vakariečių akimis, in Eimunto Nekrošiaus teatras. Pokalbiai, recenzijos, straipsniai/1991–2010, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 19-27.
 20. Alimentarinė moralė lietuvių literatūroje, Baltos lankos, nr. 35, 2012,  p. 95–116
 21. Škėmos recepcijos paradoksai: sustingęs maištininkas, in Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, Vilnius: LLTI, 2012, p.15-38.
 22. Three Articulations of Isaac in Lithuanian Literature, in Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in The Post–Soviet Period, Editions Rodopi B.V. Amsterdam- New York, NY , 2011p. 155 – 177 .
 23. Meanings of Madness in Lithuanian Literature, in Baltic Memory. Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of Soviet Period, Vilnius: LLTI, 2011, p. 47–59.
 24. Nawiązania do polskosci w twórczosci Antanasa Škėmy: kompleksy, stereotypy, utopie, projekty, in Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, WarszawaInstytut Badań Literackich PAN, 2011, p. 122–133.
 25. L’“esseistica” lituana di A. J. Greimas come traduzione semiotica, in Incidenti ed esplosioni: A. J. Greimas Y. M. Lotman: Per una semiotica della cultura, sud. Tiziana Migliore, 2010, Roma: Aracne editrice, p. 58–72.
 26.  Ką Birutė pavogė iš Antano, arba dar kartą apie Pūkelevičiūtės romaną „Aštuoni lapai“,Colloquia, nr. 25, 2010,p. 78 -96.
 27. Saulės figūros reikšmė Antano Škėmos kūryboje,Inter-studia humanitatis, , nr. 10, 2010, p. 49-59.
 28. Klasikas Juozas Baltušis šalia autsaiderio Icchoko MeroLituanistica, nr. 1/4, 2010, p. 116-128. 
 29. Išsisėmusi kančia: lietuvių romano dinamika pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiuColloquia, nr. 24 , 2010, p. 113–128.
 30. Semiotic contacts between two world in Greimas‘s Lithuanian eesays, in Современная семиотика и гуманитарные науки.,ed. V. V. Ivanov, Москва: Языки славянских культур, 2010, p. 333–343.
 31. Prarasto rojaus mitas Antano Škėmos apysakoje „Saulėtos dienos” ,Žmogus ir žodis, II, , nr. 11, 2009, p. 51- 59.
 32. Kitoks požiūris į lenkus Antano Škėmos romane „Balta drobulė“, in Baltijos regiono istorija ir kultura: Lietuva ir Lenkija, (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XVI), Klaipėda: KU, 2008, p. 237–244.
 33. The Last Ones From Lithuania and a Literary Canon of Our Own, in We Have Something in Common: The Baltic Memory, Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of The Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2007, p. 111–122.
 34. Literatūros kritika kaip meilės laukas: [Rec. kn.: Bukelienė, E. N. Tarp rašytojo ir skaitytojo: Literatūros kritika, V., 2006],in Colloquia, nr. 20, 2008, p. 157–166
 35. Literatūros kritika kaip moralinis aktas: (Rimvydo Šilbajoriai straipsniai apie Icchoko Mero ir Antano Škėmos kūrybą),Colloquia,n. 16, 2006, p. 23–36.
 36. Tekstai tekste – apie romaną Ties gatvės žibintu, in Icchokas Meras: Žinomas ir nežinomas meistras,Vilnius: LLTI, 2005, p. 97–106.
 37. Reikšmių sąskambiai intertekstų žaidime: Icchoko Mero romanas „Lygiosios trunka akimirką“, in Literatūros ir kitų menų sąveika, Vilnius: LLTI, 2005, p. 291–301.
 38. Amžinos senamadiškos vertybės šiuolaikiniame susitaikymo dialoge, in Lietuvių raštijos istorijos studijos, t. 2:Vertybių raiška literatūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2005 p. 221– 231.
 39. Ką reiškia blūdas „Blūde“, Baltos lankos, nr. 18-19, 2004, p. 90–111.
 40. Mėnulis XX amžiaus lietuvių literatūrojeŽmogus ir žodis, , nr. 2, 2004, p. 28 –32.
 41. Постмодернизм как псевдопроблема в литовском литературоведении, in Aktualas problemas literatūras zinatne.Rakstu krajums9, Liepaja: Liepajas pedagogijas akademija, 2004, p. 186–195
 42. Trys Izaoko kalbinimai lietuvių literatūrojeLiteratūra, nr. 45 (1), 2003, p. 66–78.
 43. Transcendentinė liekana Antano Škėmos apysakoje „Izaokas“, Lituanistica, nr . 4 (56), 2003, p. 89–100.
 44. Apie gamtos figūras ir žmogiškas reikšmes: mėginimas tirti „Paskenduolę“semiotiniu metodu,in: Paskenduolė: Antano Vienuolio „Paskenduolės“ tekstas ir kritikų straipsniai iš mokslinių studijų, Vilnius: LLTI, 2003, p. 191–203.
 45. Susitaikymo dialogas Leonardo Gutausko romane „Šešėliai“, in Žmogus ir žodis, , nr. 4, 2002, p. 13–18.
 46. Ieškojimas ir laimėjimas A. Škėmos kūryboje, in Antanas Škėma: Polilogas kultūrų sankirtose, Kaunas: VU KHF, 2002, p. 202–210.
 47. Semiotics of Guilt in Two Lithuanian Literary Texts, in Sign Systems Studies, , vol. 31, no. 3, 2002, p. 163–172.
 48. Tiesos kaukės Juozo Grušo kūryboje, in Juozas Grušas, Vilnius: LLTI, 2002, p. 88–100.
 49. Fragmentiškai apie fragmentus [Rec. kn. : A. Nyka –Niliūnas. Dienoračio fragmentai.Chicago, 1998-199] Literatūra, E-3, 2001.
 50. Jurgio Savickio prozos teatriškumas, in Jurgis Savickis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 24–31.
 51. Igno Šeiniaus Mėnesiena pasakojimo struktūros požiūriu, in Ignas Šeinius: Prozininkas, dramaturgas, politikas, Vilnius: LLTI, 2001, p. 30–37
 52. Meanings of the Moon in Lithuanian Literature, in Interlitteraria, (Tartu Ülikooli), 2000, nr.5, p.240–250.
 53. Kalbos ir pasaulio santykių įtampa literatūriniame diskurse. Semiotinis požiūris, in: Lingvistiniai, literatūriniai, didaktiniai teksto aspektai, Kaunas: VU KHF, 1998, p. 12–15
 54. Neviltis Algimanto Mackaus ir Henriko Nagio poezijoje, Darbai ir dienos, nr. 4 (13), 1997, p. 161–171.
 55. Erdvių ir laikų sankryžoje, in Semiotika, nr. 5: Oscar V. de Milosz/ Oskaras Milašius. Poezijos analizė,, 1997 p. 77–84.
 56. A. Škėmos Balta drobulė – romanas apie rašymą?, Lituanistica, nr. 3 (31), 1997, p. 99–106.
 57. Juro Taručio sapnas ir giliosios prasmės struktūra, Lituanistica, nr. 1 (29), 1997, p.85–90.
 
Vadovėliai, metodinės priemonės
 1. Skyrius „Icchokas Meras ir romanas iš įsipareigojimo“, in Literatūros vadovėlis 10 klasei, II dalis (drauge su Irena Kanišauskaite, Nijole Šervenikaite, Sauliumi Žuku), Vilnius: “Baltų lankų” vadovėliai, 2018, p. 138-151.
 2. Lietuvių literatūros konspektas abiturientui: rašytojų gyvenimas ir kūryba, kontekstai, Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2013 ( autorių pristaymas ir klausimai: Škėma, p. 117-122, Aputis, p. 145–149, Kunčinas, p.165–168). 
 3. Literatūros vadovėlis 12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2012. 1 dalis (autorių pristatymas, ištraukos, klausimai: Samjuelis Beketas „Belaukiant Godo“, p. 40-44; Ona Šimaitė, p. 69–70. Primas Levis, p. 117- 120; Icchokas Meras, p. 121–125; Kostas Ostrauskas, p. 149–152; Antanas Škėma, p. 153–176).
 4. Literatūros vadovėlis 12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2012. 2 dalis (autorių pristatymas, ištraukos, klausimai: Kazys Saja. „Mamutų medžioklė“, p. 59–64; Prozos modernėjimas, p. 143–180; Atsisveikinimas su sovietmečiu, p. 181–198; Danutė Kalinauskaitė,p. 232–238; Marius Ivaškevičius, p. 239–249). . 
 5. Literatūros chrestomatija 12 klasei, 1 dalis, Vilnius: Baltos lankos, 2012 (tekstų atranka ir klausimai, p.  28–36, 102-108; 142-173).
 6. Literatūros vadovėlis 12 klasei: Mokinio knyga išplėstiniam kursui, d. 2, Vilnius: Baltos lankos, 2004.( skyriai: Šiuolaikinė proza, p. 121–127; Juozas Aputis, Saulius Šaltenis, Bitė Vilimaitė, Vanda Juknaitė, p. 138–154, 180–228.).
 7. Literatūros vadovėlis 12 klasei: Mokinio knyga išplėstiniam kursui, d. 1, Vilnius: Baltos lankos, 2004 (skyriai: Lietuvos žydų literatūra ir literatūra apie holokaustą, p. 205–227; Antanas Škėma, p. 254–300.)
 8. Literatūros vadovėlis 12 klasei: Mokinio knyga bendrajam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004. (Kartu su kitais.)
 9. Lietuvių literatūros konspektas abiturientui: Rašytojų kūrybos apibūdinimai, tekstai ir klausimai, Vilnius: Baltos lankos, 2004. (Kartu su kitais.).
 10. Antanas Škėma, Vilnius: Baltos lankos, 2003. – 111 p.
 11. 7–9 dešimtmečio lietuvių novelė, Vilnius: Baltos lankos, 2001. – 113 p.
 
Sudarytos knygos
 1. Herkus Kunčius, Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos, Mačianskaitės sudarymas, įvadas, komentarų parengimas, Vilnius: LLTI, 2020, 197 p. 
 2. Egzodika, pasaulio lietuvių rašytojų antologija, sudarymas Mačianskaitė L., Kolevinskienė Ž., Vasiliauskas S., Vilnius: LLTI, 2019, 120 p.
 3. Kostas Ostrauskas, Paskutinis kvartetas. Du dramų ir dar kai ko rinkiniai ir drama, Vilnius: LLTI, 2014, – 330 p.
 4. Literatūros enciklopedija mokyklai, Vilnius: LLTI, 2011 (viena iš  sudarytojų kartu su Donata Mitaite, Dainora Pociūte-Abukevičiene, Dalia Satkauskytė.
 5. Besikartojančios erdvės. Pokalbiai su Icchoku Meru ir kūrybos interpretacijos (kartu su Skaiste Vilimaite), Vilnius: Baltos lankos: 2009, – 327 p.
 6. Antanas Škėma, Žingsniai ir laiptai(proza, drama), Vilnius: Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla, 2010, – 494 p. Serija XX lobynas.
 7. Icchokas Meras: Žinomas ir nežinomas meistras: Mokslinės konferencijos, vykusios 2004-ųjų spalio 8 dieną, medžiaga, Vilnius: LLTI, 2005. – 159 p. 
 8. Att avregistrera ett spöke, Stocholm: Bokforlaget Tranan, 2005.
 9. Paskenduolė: Antano Vienuolio „Paskenduolės“ tekstas ir kritikų straipsniai iš mokslinių studijų, Vilnius: LLTI, 2003. – 230 p. 
 10. Des âmes dans le broullard. Anthologie de nouvelles lituaniennes contemporaines, Caen: Presses Universitaires de Caen, 2003.
 11. Juozas Grušas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Grušo 110-osioms gimimo metinėms, medžiaga, Vilnius: LLTI, 2002. – 157 p.
 12. Jurgis Savickis: Mokslinės konferencijos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius: LLTI, 2001. – 110 p.
 
 
Mokslo populiarinimas
 1. Introduction, in Antanas Škėma, White Shroud, translated by Karla Gruodis, Glasgow: Vagabond voices, 2018, vii-xvii.
 2. Homo academicus lituanicus (diskusija), Colloquia, nr. 41, 2018, p. 180-198.
 3. King Jurgis: from Ariogala to Arcadia, in Reading Lithuania, sudarytojai Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Vakarė Smaleckaitė. Vilnius : Lietuvos kultūros institutas, 2018, p. 83-87.
 4. Kiek žingsnių nuo meilės iki neapykantos: Antano Škėmos ir Birutės Pūkelevičiūtės santykių drama15 min. 2017 sausio 9d.
 5. Po dvigubos lemties ženklu: pripažinti, bet neatpažinti rašytojai Ričardas Gavelis ir Icchokas Meras15 min,. 2016 lapkričio 8d.
 6. „Gyvuokit ir darbuokitės. Jūsų Kostas Ostrauskas“ (pokalbis su Aušra Gudavičiūte)bernardinai, 2016 vasario 20d. 
 7. Sub specie vitae, in Kostas Ostrauskas, Paskutinis kvartetas, Vilnius: LLTI, 2014,vii-xiv.
 8. Su absurdo kilpa ar be jos?“, Imbiero vakarai.2008-2010, Vilnius: „Eugrimas“, Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka, 2011, p. 34 – 40. ISSN 978-9955
 9. Interviu su Kęstučiu Nastopka (parengta kartu su Dalia Satkauskyte), Blykčiojanti semiotika: tarp metodo ir pasaulio, Colloquia, 25, 2010, p. 168 – 178
 10. Klausianti klasika, in Antanas Škėma, Žingsniai ir laiptai, Vilnius: Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p, 5-16
 11. Icchoko Mero pamokos. Respublikinės premijos kandidatas, Nacionalinės laureatas – pusės amžiaus patirtis“, Gimtasis žodis, 2011, nr. 3 , p. 2 – 8.
 12. Atrandant Icchoką Merąin:Besikartojančios erdvėsPokalbiai su Icchoku Meru ir kūrybos interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 7-20
 13. Apsisprendimų paralelės: romanas kaip modernus mitasGimtasis žodis, 2008 nr. 3, p. 23-29
 14. Naujausia lietuvių proza
 15. Pasakojimas tęsiasi Turine
 16. A Writer with Attitude, The Vilnius review, spring/summer, 2007, No. 21, p. 27-30.
 17. A Homo Ludens, The Vilnius review, autumn/winter, 2006, No. 20, p. 5-11.
 18. Gyvenimas ir kaukės. Dramaturgą Kostą Ostrauską kalbina literatūrologės Elena Bukelienė ir Loreta Mačianskaitė, Metai, nr. 5, 2006, p. 85-9
 19. Paskutinieji iš Lietuvos ir mūsų literatūros kanonasAkiračiai,nr. 5 (369), 2005, p. 11 ir 15.
 20. Förord. Femton år i frihet – Litauska nyheter i novellform, in: Att avregistrera ett spöke, Stocholm: Bokforlaget Tranan, 2005, p. 11-15 (įžanginis straipsnis lietuvių prozos antologijai švedų kalba)
 21. By the Red Sea, The Vilnius review, spring/summer,nr. 17, 2005, p. 27-31
 22. Žinomas ir nežinomas vardas, Gimtasis žodis,nr. 12, 2005, p. 9-18. / I. Mero kūrybos pristatymas ir iššifruotas rašytojo pokalbis su prof. V. Kelertiene/
 23. Mėnulis iš stalčiausSkaitymai:
 24. Ицхокас Мерас и его Ицхак, Слово писателя, 2004, зима, Тель–Авив: Федерация Союзов писателей государства Израиль, с. 91­­–93.
 25. Ar žydi vienybė?, Literatūra ir menas, 2003 rugėjo 26, nr. 2969.
 26. Sous une autre altitude, in Des âmes dans le broullard . Anthologie de nouvelles lituaniennes contemporaines. Caen: Presses Universitaires de Caen, 2003, p. 7-19 (įvadinis straipsnis lietuvių prozos antologija prancūzų kalba).
 27. Antano Škėmos Izaokas po keturiasdešimties metų, Akiračiai, , nr. 4 (338), 2002, p. 4-7.
 28. Aplink būtąjį dažninį [ Pastabos apie 1998 ir 1999 metų lietuvių prozą, dvi dalys], Akiračiai, , nr.3 (317) 2000, p. 6-7 ir Akiračiai, nr. 4 (318), 2000. p. 4-5.
 29. Belsk ir bus atidaryta? [Donaldo Kajoko Vartų semiotinė analizė], Mokykla, , nr. 5, 2000, p. 11-15.
 30. Nakties – dienos iliuzijų tinkle, Mokykla, , nr.10, 2000, p. 28-30.
 31. (Pokalbis su Elžbieta Banyte) Apie karą ir karus literatūrologijojeLiteratūra ir menas, 2019 03 08.
 32. Kritikos kaita ir sintezė. Laudacija Elenai Baliutytei-Riliškienei, apdovanotai Vytauto Kubiliaus premija, Literatūra ir menas, 2019 12 19.
 33. Icchoko Mero apsakymo „Juoda musikė gelsva nugarėlė“ pirmojo varianto parengimas publikacijai ir įvadinis tekstasLiteratūra ir menas, 2019 03 22.

 

Apdovanojimas

Straipsnis „Užkariauta moteris: karo metų seksualinės prievartos tema lietuvių literatūroje“, Acta Academiae Artium Vilnesis, 2017, Nr. 85, p. 185–201, apdovanotas Vasario 17 d. Nacionalinės emancipacijos dienos prizu akademinėje kategorijoje.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt