LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Aelita Kensminienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: aelita@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-8010-2231

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1994 m. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių mįslės, jų poetika ir stilistika“ (2003 m.). LLTI akademinės etikos komisijos narė (nuo 2021 m.).

Moksliniai interesai: lietuvių mįslių poetika, stilistika ir semantika; lyginamieji mįslių tyrimai; mįslių ir joms artimų formų gyvavimas dabartyje; mįslių žanrinis klasifikavimas, sisteminimas ir publikavimas (teorinių galimybių tyrimas ir praktika, įskaitant elektronines mįslių duomenų bazes).

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Kolektyvinė monografija 
Pasakojantis žmogus: ‘homo audiens’ ir ‘homo videns’, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti [kolektyvinė monografija], Vilnius: LLTI, 2012, p. 317–332.
 

Moksliniai straipsniai

 1. Šiuolaikinė mįslių vartosena Lietuvoje, Tautosakos darbai, 2022, t. 64, p. 114–132.  ISSN 1392-2831 | eISSN 2783-6827. DOI: https://doi.org/10.51554/TD.22.64.05 
 2. Lietuvių mįslės apie puodą – žmogaus gyvenimo alegorijosTautosakos darbai, 2021, t. 61, p. 173–194. ISSN 1392-2831.
 3. Predominant Modes of Perception and Folk Naratives, The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today, compiled and edited by Lina Būgienė, translated by Karla Gruodis. Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 3–27.
 4. Mįslė apie kalbančią plunksną: motyvų klajonės, Tautosakos darbai, 2019, t. 58, p. 73–91.
 5. Mįslių suvokimo raida: nuo refleksijos tradicinėse mįslėse iki termino metaforinio „išskydimo“ masinėse žiniasklaidos priemonėse, Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 26–48. 
 6. Mįslės apie raštą, jungiamos lauko vaizdavimo, Tautosakos darbai, 2015, t. 50, p. 100–112. http://www.llti.lt/failai/TD50_86-98.pdf
 7. Mįslių pradžios ir pabaigos formulės: nuo archajiškų papročių liudininkių iki „universalių“ mįslių, Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 13–31. 
 8. Pasakojantis žmogus: ‘homo audiens’ ir ‘homo videns’, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti [kolektyvinė monografija], Vilnius: LLTI, 2012, p. 317–332.
 9. Arkliai lietuvių mįslėse, Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 33–48.
 10. Erdvė lietuvių mįslėse, Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 124–138.
 11. Laikas lietuvių mįslėse, Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 109–125. 
 12. Lietuvių mįslių kalbinė raiška: fonetiniai ir morfologiniai žaidimai, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 194–206.
 13. ‘Lino kančios’ motyvai lietuvių mįslėse ir kituose tautosakos žanruose, Tautosakos darbai, 2006, t. 32, p. 225–241.
 14. Kelios pastabos apie mįslių minimą, Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 67–85. 
 15. Mįslių sisteminimo problemos, Tautosakos darbai, 2004, t. 20(27), p. 161–176. 
 16. Reikšmės keitimo kryptis mįslėse, Tautosakos darbai, 2003, t. 18(25), p. 140–151.
 17. Lietuvių mįslių reikšmės figūros ir įminimo galimybės, Tautosakos darbai, 2002, t. 17(24), p. 137–155.
 18. Kūniškumas lietuvių mįslėse – liaudies juoko kultūros įnašas, Tautosakos darbai, 2001, t. 14(21),  p. 182–196.
 19. Mįslių vaizdų ir tikrovės santykis, Tautosakos darbai, 2000, t. 12(19), p. 164–172.
 20. Lietuvių mįslių skelbimo ir tyrimo apžvalga, Tautosakos darbai, t. 10(17), 1999, p. 172–196.
 21. Žvilgsnis į vieną mįslės tipą, Tautosakos darbai, 1997, t. 6–7(13–14), p. 149–160.

 

Tautosakos šaltiniai

 1. Lietuvių mįslės: Rinktinė, sudarė ir parengė Aelita Kensminienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 512 p. ISBN 978-609-425-241-9.

 

Tautosakos šaltinių publikacijos

 1. Papilės apylinkės smulkioji tautosaka, parengė Aelita Kensminienė, Lietuvos valsčiai. Papilė, t. II. Vilnius: Versmė, 2007, p. 327–344.
 2. Tautosaka Antano Juškos žodyne, parengė Aelita Kensminienė, Tautosakos darbai, 1998, t. 8(15), p. 188– 99.

 

Tautosakos duomenų bazės

Skaitmeninė lietuvių mįslių kartoteka

 

Kitos publikacijos

 1. Lietuvių mįslių duomenų bazės kūrimas, Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 368–371. 
 2. Mįslės, Literatūros enciklopedija mokyklai, Vilnius: LLTI, 2011, p. 238–240.
 3. Tarptautinė konferencija Druskininkuose, Tautosakos darbai, 2004, t. 20(27), p. 356–359. 
 4. Kultūrinės etnosų galios, Šiaurės Atėnai, 2004.05.29, Nr. 702, p. 10.
 5. Lietuvių mįslės, jų poetika ir stilistika [Daktaro disetacijos santrauka]. Vilnius: LLTI, 2003.
 6. EURETHNO IV seminaro darbai: „Mitiniai Europos laikai“. Parengė Aelita Kensminienė [straipsnių rinkinio (Les temps de l‘Europe. Tome II: Temps mythiques européens. Strasbourg, 1994) anotacija], Tautosakos darbai, 1996, t. 5(12), p. 161– 68.

 

Parengtas leidinys

 1. Tautosakos darbai, 2005, t. 30, parengė Aelita Kensminienė ir Leonardas Sauka. 311 p. ISSN 1392-2831. 

 

Dalyvavimas mokslinėse programose ir projektuose

 1. 2012– 2014 m. darbas tarpinstituciniame mokslo projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (LLTI projekto dalies vadovė dr. D. Vaitkevičienė), – mįslių darbo grupės vadovė.
 2. 2006–2011 VLKK remiamo projekto „Elektroninės lietuvių mįslių duomenų bazės kūrimas“ vadovė (2005 m. liepos 5 d. Viešojo paslaugų pirkimo sutartis Nr. VP-3/2005, papildyta 2008 m. gegužės 23 d. Susitarimu Nr. 2).
 3. 2009 m. darbas LLTI mokslo projekte LieTa: Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka (remiama VMSF (nuo 2008 m.), vadovė dr. Jūratė Šlekonytė), – vykdytoja.
 4. 2008 VMSF remiamame projekte „Lietuvių tautosakos šaltiniai: tyrimai ir sklaida“ vadovė dr. Jurgita Ūsaitytė, – vykdytoja, mįslių tipų elektroninio katalogo prototipo sudarytoja.
 5. 2003 m. VMSF remiamame projekte „RaSa: Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis sąvadas“ (www.aruodai.lt), vadovė dr. D. Vaitkevičienė, – vykdytoja.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt