LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Redaktorių kolegija

Doc. dr. MINTAUTAS ČIURINSKAS (vyriausiasis redaktorius) 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Doc. dr. DALIA DILYTĖ 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Dr. ONA DILYTĖ-ČIURINSKIENĖ 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Prof. dr. PIETRO U. DINI

Università di Pisa

 

Prof. habil. dr. JOLANTA GELUMBECKAITĖ 

Goethe-Universität Frankfurt am Main

 

Doc. dr. DARIUS KUOLYS 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Dr. ILJA LEMEŠKIN 

Univerzita Karlova v Praze

 

Doc. dr. SIGITAS NARBUTAS

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

 

Dr. ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Проф. др. ЖАННА НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ 

Беларускі дзяржаўны універсітэт (Мінск)

 

Prof. habil. dr. JAKUB NIEDŹWIEDŹ

Uniwersytet Jagielloński (Kraków) 

 

Prof. habil. dr. MATHIAS NIENDORF 

Universität Greifswald

 

Prof. dr. DIRK SACRÉ 

Katholieke Universiteit Leuven

 

Dr. CHRISTIANE SCHILLER 

Humboldt-Universität zu Berlin

 

Doc. habil. dr. VAIDAS ŠEFERIS 

Masarykova univerzita Brno

 

Dr. MAGDALENA ŚLUSARSKA 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)

 

Prof. habil. dr. SERGEJUS TEMČINAS 

Lietuvių kalbos institutas

 

Prof. habil. dr. EUGENIJA ULČINAITĖ 

 Vilniaus universitetas

 

Prof. habil. dr. PIOTR URBAŃSKI 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Dr. MIKAS VAICEKAUSKAS

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

Dr. ASTA VAŠKELIENĖ

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt