LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Ramunė Bleizgienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Naujosios literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas rbleizgienegmail.com
 
 
Mokslinio darbo kryptis–XIX a. antros pusės ir XX a. pradžios moterų literatūra, tyrinėjama platesniame sociokultūriniame kontekste. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Moters tapatybės problema XIX a. pabaigos–XX a. pradžios moterų kūryboje (2009).
Moksliniai interesai: sociologijos, psichoanalizės, kultūros antropologijos, feminizmo ir literatūros mokslo tarpdalykinių ryšių kūrimas.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Privati tyla, vieši balsai: Moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje, Vilnius: LLTI, 2012. – 361 p.
 
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje, in: Literatūra, 2006, Nr. 48 (6), p. 81–104.
2. Rašanti moteris istoriniame maskarade, in: Metai, 2007, Nr. 6, p. 100–109.
3. Jausmai Žemaitės apsakymuose, in: Lituanistica, 2008, t. 54, Nr. 4 (76), p. 44–60.
4. Šatrijos Raganos „Viktutės“ skaitymai: kūrinio istorija-rašančiosios istorija, in: Trečiasis Šatrijos Raganos laikas: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2008, p. 21–53.
5. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės nervai – moteriškojo tapatumo komplikacijos, in Colloquia 23, 2009, 32–51.
6. Kokia moteris gali būti rašytoja? Rašančios moters įvaizdis XIX a. pab.-XX a. prad. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose, in Colloquia 25, 2010, 57-77.
7. Nežemiški moters pavidalai istorinėje atmintyje: G. Petkevičaitės-Bitės Ad Astra, in: Gimtasis žodis, 2011, Nr. 3, p. 8-13.
8. Moters sąmonės ribos: Šatrijos Raganos Sename dvare, in: Lyčių studijos ir tyrimai, 2011, Nr. 9, p. 67-73.
9. Traumos atminties vietos: G. Petkevičaitės-Bitės „Spauda leista ir J. Biliūno „Liūdna pasaka“, in: Žmogus ir žodis, 2011, Nr. 13, p. 30-38.
10. Pasaulėvaizdžio transformacijos ir / arba kalbos kaita (Vandos Juknaitės romanas „Šermenys“ ir apysaka „Stiklo šalis“), in: Gimtasis žodis, 2012, Nr. 1, p. 17-25.
11. Maironis ir Šatrijos Ragana: emocinė bendruomenė XIX a. pab.-XX a. prad., in: Gimtasis žodis , 2012, Nr. 5 , p.2–10.
12. Moters tapatumo galimybės ir ribos Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros koncepcijoje, in: Lyčių studijos ir tyrimai , 2012, Nr. 10, p. 34–44.
 
 
Sudaryta knyga
 
1.  XVIII a. I pusės–XIX a. pradžios lietuviškoji religinė proza, Vilnius: VU leidykla, 2003. – 166 p.
 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt