LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Eugenijus Žmuida

Humanitarinių mokslų daktaras

Moderniosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojas

El. paštas: eugenijus_zmuida@hotmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-2387-788X

 
Mokslinio darbo kryptys – V. Mykolaičio-Putino kūryba; XIX–XX a. lietuvių literatūra (poezija bei proza) istoriniu, semantiniu, folkloriniu bei mitopoetiniu aspektais; lietuvių filosofija.
 
Moksliniai interesai: lietuvių, rusų, Vakarų Europos bei pasaulinė literatūra, folkloras, mitologija, jų sąveika bei komparatyvistika; literatūros teorija, filosofija, istorija, archeologija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
Disonansų būtis: Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos interpretacijos, Vilnius: LLTI, 2007, 207 p. ISBN 978-9955-698-49-4.
 
Sudaryti, parengti, redaguoti leidiniai
 
 1. Profesorius Juozas Girdzijauskas : atsiminimai, laiškai, pokalbiai, iš archyvų,  sud. Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 607 p. ISBN 9786094252907.
 2. Profesorius Juozas Girdzijauskas: atsiminimai; laiškai; pokalbiai apie mokslą, meną ir gyvenimą; iš archyvų. Vilnius: Lietuvių literatūros institutas, 2019, p. 500, ISBN 978-609-425-290-7.
 3. Pranas Lembertas. Poezija. Vilnius: Be pykčio, 2018, 350 p., CD, ISBN: 978-9955-829-096.
 4. Maironis. Laiškai. Atsiminimai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 810. ISBN 978-609-425-199-3.
 5. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“: literatūriniai variantai (1), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 694 p. ISBN 978-609-425-101-6
 6. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“: literatūriniai variantai (2), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 809 p. ISBN 978-609-425-102-3
 7. Redaguota Lietuvių literatūros istorija, XX amžiaus pirmoji pusė. Pirma knyga, Vilnius: LLTI, 2010, 371 p. (kartu su Juozu Girdzijausku, Rimantus Skeiviu, Vanda Šatkuviene). ISBN 978-609-425-045-3
 8. Redaguota Lietuvių literatūros istorija, XX amžiaus pirmoji pusė. Antra knyga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, 588 p. (kartu su Juozu Girdzijausku, Rimantus Skeiviu). ISBN 978-609-425-041-5
 9. Alfonsas Nyka-Niliūnas – poetas ir jo pasaulis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, 267 p. (kartu su Manfredu Žvirgždu) ISBN 978-609-425-033-0
 
 
Moksliniai straipsniai
 
 1. „Lietuvių atminties kultūra: įsivaizduojamos bendruomenės ir atminties karai“, „Lituanistica“, 2022. T. 68. Nr. 1(127), p. 19–32. 
   „The Collective memory and its transformations: The Great War and Battles for Independence (1914–1922) in Lithuania“, „Interlitteraria“, 2022 nr. 2 (28), 141–156. 
 2. Skyrius „Maironio istoriosofija Lietuvos istorijoje“ kolektyvinėje monografijoje Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis (sudarė Manfredas Žvirgždas), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISSN, ISBN, ISMN: 978-609-425-251-8 p. 410–457.
 3. ‘’Divine Transcription of European History by Accident in Ignas Šeinius Satrical Novel Rejuvenation of Siegfried Immerselbe’’, Colloquia Comparativa Litterarum, 2019, Vol 5, No 1 (2019), p. 65–72. 
 4. „Maironio istoriosofija Lietuvos istorijoje“ kolektyvinėje monografijoje Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis (sudarė Manfredas Žvirgždas), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISSN, ISBN, ISMN: 978-609-425-251-8 p. 410–457.
 5. „Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo kūriniuose ir egodokumentuose“ in: Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste (Bibliotheca Lituana V), Sudarė Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, recenzentai: dr. Alma Braziūnienė, dr. Nijolė Bliudžiuvienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 89–106.
 6. „The Great War in Lithuanian Literature and Memoirs“ in: The Great War in Lithuania and the Lithuanians in the Great War: experiences and memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 34). Ed. by Vasilijus Safronovas. Klaipėda, 2017. - ISSN 1392-4095.
 7. „Nuo Kuprelio iki Kentauro: mitopoetinės Igno Šeiniaus potekstės“, Acta Litteraria Comparativa, 2017, Nr. 8, p. 46-61. 
 8. „Eglė žalčių karalienė: slibino ir mergelės motyvo genezė“, Liaudies kultūra, Vilnius, 2016, Nr. 5, p. 30–41, Nr. 6, p. 26–36.
 9. „Lithuanian Poetry in the Light of European Existentialism: Vincas Mykolaitis-Putinas“, Interlitteraria, Vol 20, No 2 (The Changing Baltics), 2015, Tartu: University of Tartu press, p. 40–55. ISSN 1406-0701 (print) ISSN 2228-4729 (online).
 10. „Rytų ir vakarų konfliktas Levo Tolstojaus romane Karas ir taika“, Teksto slėpiniai, Vilnius: LEU, 2015, p. 87–103; ISSN 1648-6390.
 11. «Идеи Жана Жака Руссо в литовской литературе », Яснополянский сборник (статьи, материалы, публикации) I, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2014, 382 с., ISBN 978-5-93322-096-1, с. 296–308.
 12. «Pоман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в свете народных сказок о падчерице», Толстой и мировая литература, (tarptautinis mokslinių straipsnių rinkinys), Тула: Издательский дом Ясная Поляна, 2014, ISBN 978-5-93322-092-3, с. 57–76.
 13. „Žemės mitema Vinco Mykolaičio-Putino poezijoje“Tautosakos darbai, 2013 Nr. XLV p. 52–69. 
 14. „Literatūrinė pasaka. Pasaka literatūroje“, dvitomio vienkartinio leidinio Pasaka „Eglė žalčių karalienė“: literatūriniai variantai (1), įvadas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 9–29.
 15. „Eglė žalčių karalienė: gyvybės ir mirties domenas“Tautosakos darbai, 2011, Nr. XLII p. 159–169. 
 16. Straipsniai kolektyvinei monografijai Lietuvių literatūros istorija, XX amžiaus pirmoji pusė. Pirma knyga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010: „Literatūros sąjūdžiai“, p. 229–262; „Estetinė-filosofinė mintis“, p. 271–284; „Literatūros kritika“, p. 295– 318.
 17. Straipsniai kolektyvinei monografijai Lietuvių literatūros istorija, XX amžiaus pirmoji pusė. Antra knyga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010: „Jurgis Baltrušaitis“, p. 101–114; „Antanas Vienuolis“, p. 169–190; „Šatrijos Ragana“, p. 133–148; „Ignas Šeinius“, p. 203–217; „Salomėja Nėris“, p. 347–380.
 18. «Война и мир как волшебная сказка» („Karas ir taika kaip stebuklinė pasaka“) in Толстой и мировая литература, (tarptautinis straipsnių rinkinys), Тула: Издательский дом Ясная Поляна, 2010, с. 129–146.
 19. „Alfonsas Nyka-Niliūnas kaip modernizmo įkaitas“ in Alfonsas Nyka-Niliūnas: Poetas ir jo pasaulis (straipsnių rinkinys), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 63–78.
 20. „Šatrijos Ragana ir Marcelis Proustas: asmeninio laiko įamžinimas“Colloquia, 2009, Nr. 22, p. 38–50. 
 21. „Žemaitės aktualumas“ in Žemaitės skaitymai, Kelmė: Spaudvita, 2008, p. 22–26. ISBN 9789955-637-41-7
 22. „Moteris Žemaitės prozoje ir tautosakoje“ in Žemaitės skaitymai, Kelmė: Spaudvita, 2008, p. 45–54.ISBN 978-9955-637-41-7
 23. „Vinco Mykolaičio-Putino meilės lyrika“Lituanistica, 2007, Nr. 1 (69), p. 74–87. 
 24. „Kenčianti madona A. Vienuolio prozoje“Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 33–41.
 25. „Antano Vaičiulaičio novelių poetika“ in Būties harmonijos ilgesys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 114–121. ISBN 978-9955-698-27-2.
 26. „Rimvydas Šilbajoris – slavistikos profesorius“Colloquia, 2006, Nr. 16, 54–65. 
 27. „Tautosakinis būties jausmas Salomėjos Nėries poezijoje“ in Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 171–178. ISBN 9966-475-89-7.
 28. „Kūrybos ontologizavimas Vinco Mykolaičio-Putino poezijoje“ in Žodžio laisvė: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 283–297. ISBN 9955475-62-5.
 29. „Mariaus Katiliškio „Atuorėtis“: antipasakos poetika bei paradokso sklaida“, Gimtasis žodis, 2002, Nr. 9, p. 21–26.
 30. „Pagrindiniai japonų pasakos motyvai“, Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 154–161.
 31. „Tikėjimas Absoliutu“ in Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai, Vilnius: Vaga, 1996, p. 121– 125. ISBN 5-415-00347-9.
 32. „Iš žvilgančių bokštų“ (Vinco Mykolaičio- Putino poezija), Darbai ir dienos, 1996, Nr. 3 (12), p. 201–214.
 33. „Vinco Mykolaičio-Putino ir Adomo Jakšto ginčas meno klausimais“, Lituanistica, 1993, Nr. 4, p. 88–96.

 

Straipsniai enciklopedijoms:

 

 1. 2017 Lietuvių visuotinei elektroninei enciklopedijai (www.evle.lt; ats. red. Ona Pečiulienė): „Butkų Juzė (1893–1947)“, „Granitas (almanachas)“, „Janeliūnas, Petras (1902–1925)“, „Morkūnas, Pranas (1900–1941)“, „MUBA (žurnalas)“, „Pilyponis, Justinas (1907–1947)“, „Prarastoji karta“, „Skripkauskas, Antanas (1904–1941)“, „Šepetys, Rūta (g. 1967)“,“ Tynianov, Yury (1894 –1943)“.
 2. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XXVI, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, ISBN 978-5-420-01710-4 (24 tomas), p. 63: „Postmodernistinis romanas“, „Tragedija“, „Tragikomedija“.
 3. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XXII, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012 (ISBN 978-5-420-01715-9): „Struktūralizmas“, p. 608.
 4. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XXI, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012 (ISBN 978-5-420-01710-4): „Sentimentalizmas“ p. 458–459; „Simbolis“ p. 651; „Simbolizmas“, p. 652–653; „Siurrealizmas“, p. 754–755; „Siužetas“, p. 759.
 5. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XX, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (ISBN 978-5-420-01704-3): „Riterinis romanas“, p. 149–150; „Romanas“, p. 262–264;
 6. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XIX, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011: „Preromantizmas“, p. 37, „Proza“, 188; „Psichoanalitinė kritika“, p. 231–232; „Riterinis romanas“, 149–150; „Romanas“, p. 262–264;
 7. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVIII, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, 18 t.: „Postmodernizmas“, p. 627–628.
 8. Straipsniai leidiniui Literatūros mokyklinė enciklopedija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (ISBN 978-609-425-047-7): „Simonas Daukantas“, „Kristijonas Donelaitis“, „Zigmas Gėlė“, „Juozapas Girdzijauskas“, „Julius Janonis“; „John Keats“, „Dionizas Poška“, „Romain Roland“, „Simonas Stanevičius“, „Augustas Strindbergas“, „Motiejus Valančius“, „Vilkutaitis“, „Markas Tvenas“, „Žemaitė“.
 
Straipsniai vadovėliams:
 
 1. „Juozas Tumas-Vaižgantas“, Literatūra 11 klasei (chrestomatija, II dalis): romantizmas, realizmas, neoromantizmas, Vilnius, LLTI, 2012, p. 339–345.
 2. „Ignas Šeinius“, Literatūra 11 klasei (chrestomatija, II dalis): romantizmas, realizmas, neoromantizmas, Vilnius, LLTI, 2012, p. 471–474.
 3. Literatūra 12 klasei (chrestomatija, I dalis): XX a. vidurio modernioji ir katastrofų literatūra, Vilnius, LLTI, 2012 (ISBN 978-609-425-082-8): „XX a. vidurio modernioji literatūra“ (p. 9–27); „Vincas Mykolaitis-Putinas“ p. 28–32; „Jurgis Savickis“ p. 148–152; „Salomėja Nėris“ p. 200–203; „Henrikas Radauskas“ p. 261– 265; „Ieva Simonaitytė“ p. 278–282.
 4. Literatūra 12 klasei (chrestomatija, I dalis): XX a. antrosios pusės literatūra. Nepriklausomybės laikų literatūra, Vilnius, LLTI, 2012 (ISBN 978-609-425-083-5): „Vincas Mykolaitis-Putinas“ p. 130–132.

 

Recenzijos:

 

 1. „Paskutinis Akelos šuolis, arba Stipri kaip mirtis pagal Marių Ivaškevičių“, Mariaus Ivaškevičiaus romano „Tomas Mūras“ (Vilnius: Tyto alba, 2022, 320 p.) recenzija, „Metai“, 2022, nr. 7, p. 147–151.     
 2. „Vadovas po lietuvių literatūrą anglų kalba“, – Rimvydo Šilbajorio studijos A Short History of Lithuanian Literature, Vilnius: Baltos lankos, 2002, 191 p. ISBN: 9789955429760] recenzija, Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 144–148. 
 3. „Nepaprasti Petro nuotykiai Gedimino mieste, arba Dar viena Parulskio avantiūra (S. Parulskio romano „Laiko nusikaltimai“ recenzija, Metai, 2021, Nr. 11, p. 133–136.
 4. „Krosnies mitologija“ Dainiaus Razausko monografijos „Krosnis mitologijoje“ (Vilnius: Aidai, 2011, 388 p., ISBN 9786094500022) recenzija, Tautosakos darbai, 2011, Nr. XLII, p. 330–333. 
 5. „Mitas, pasaka ir ritualas XIX amžiaus rusų literatūroje“ – (mokslinė recenzija Marinos Larionovos knygos Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века („Mitas, pasaka ir ritualas XIX amžiaus rusų literatūroje“, Ростов-н/Д: Изд-во РГУ, 2006. 255 с.), Tautosakos darbai, 2013 Nr. XLV p. 52–69. 
 6. „Apie save ir savo laiką“ – Vandos Zaborskaitės knygos „Autobiografijos bandymas“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012, 383 p., ISBN 9789986397427) recenzija, Colloquia, 2013, Nr. 30, p. 191–195. 
 7. „Ką gano Alpių piemuo?“ Janinos Survilaitės romano „Emigrantė ir Alpių piemuo“ (Vilnius: Andrena, 2015, 236 p.) recenzija, Metai, 2015, Nr. 7, p. 47–50. 
 8. „Kęstučio Navako lenktynės su Jamesu Joyce’u, kurio niekas neskaitė“. Romano recenzija: Kęstutis Navakas. Vyno kopija (Vilnius: Tyto alba, 2016, 199 p.), Metai, 2016, Nr. 11, p. 145–150.
 9. „Smaragdinis metalo laužas, arba Pelagijos nuotykiai azuritų šalyje“. Jurgos Žąsinaitės romano Azuritijos kardinolai (Vilnius: Andrena, 2017, 235 p.) recenzija, Metai, 2017, Nr. 8/9, p. 176–181.
 10. „Toksai sportinis gyvenimas pagal Kmitą, arba Kopeikoliubovo išpažintis pagal Žaką“. Rimanto Kmitos romano Pietinia kronikas (Vilnius: Tyto alba, 2016. 368 p.) recenzija, Šiaurės Atėnai, 2017 10 06, Nr. p. 11. 
 11. Recenzuoti romanai 2018 m. Londono knygų mugei: Rūta Šepetys Druska jūrai (2016), Alvydas Šlepikas Mano vardas – Marytė (2012) recenzijų vertimas į anglų kalbą „Blank Spots“ publikuotas leidinyje Reading Lithuania, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2018, p. 17–30. Icchokas Meras Lygiosios trunka akimirką (1963) recenzijos vertimas į anglų kalbą „Deadly Game“ publikuotas leidinyje Reading Lithuania, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2018, p. 62–69 (14 tūkst. sp. ž. 0,3 a. l.).
 12. „Broma, atverta ing viečnastį, arba Narcizo š. kalno papėdėje“ Gintaro Bleizgio romano Karmelio kalno papėdėje (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017) recenzija, Literatūra ir menas, 2018 09 14, Nr. 20 (3664), p. 21–24. 
 13. „Trumpa Sigito Parulskio laimė, arba užsikirtęs triukšmas ir įniršis“ Sigito Parulskio knygos Amžinybė manęs nejaudina (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018) recenzija, Metai, 2018 Nr. 11.

 

Vertimai:

 

 1. Rimvydas Šilbajoris, „Karas ir taika“: Tolstojaus pasaulio veidrodis, iš anglų kalbos vertė Eugenijus Žmuida, Ukmergė: Valdo leidykla, 2003, 135 p. ISBN 9986-853-47-8.
 2. „Pralaimėtos Kęstučio Navako lenktynės su Jorge‘e Luisu Borgesu“, Metai, 2019 Nr. 3, p. 147–150. Kęstučio Navako romano „Privatus gyvūnėlių gyvenimas“ (Vilnius: Tyto alba, 2018, 200 p.) recenzija.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt