LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Dalia Zaikauskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas dalia.zaikgmail.com
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1997 metų. 2007 m. įstojo į LLTI ir VU Humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) folkloro šakos (H 400) doktorantūrą. 2012 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių paremijos XX–XXI a. sandūroje: tradicija ir inovacija (mokslinė vadovė dr. Lilija Kudirkienė).
Nuo 2013 m. vėl dirba Sakytinės tautosakos skyriuje kapitalinio leidinio Lietuvių patarlės ir priežodžiai rengimo ( I t. 2000, II t. 2008) grupėje. Dalyvauja projekte IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas.
 
Moksliniai interesai: patarlių ir priežodžių sisteminimas ir publikavimas; šiuolaikinė paremijų vartosena: tradicinių paremijų sklaida šiuolaikiniuose kontekstuose, naujos paremijų raiškos ir jų kūrimo principai (antiparemijos, naujosios paremijos); vizualinė paremijų raiška: teksto ir vaizdo derinimo galimybės.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Formos ir turinio pokyčiai tradicinių lietuvių patarlių perdirbiniuose, in: Tautosakos darbai,2008, t. 35, p. 84–93.
2. Išbandytos ir neišbandytos lietuvių patarlių tyrimo strategijos, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 63–79.
3. Lietuvių paremijų funkcijos. Teorinės pastabos, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 97–107.
4. Lietuvių paremijų funkcijos šiuolaikiniuose kontekstuose, in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 63–84.
5. Patarlių tradicijos ir modernumo dermės paradoksai, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: LLTI, 2012,  p. 427–443.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000.
2. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt