LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Dalia Zaikauskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: dalia.zaik@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-9120-4118

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1997 metų. Apgynė daktaro disertaciją Lietuvių paremijos XX–XXI a. sandūroje: tradicija ir inovacija (2012 m.). Dirba kapitalinio leidinio Lietuvių patarlės ir priežodžiai (I t. 2000, II t. 2008, III t. 2019, IV t. 2021) rengimo grupėje. Tarptautinės paremiologijos asociacijos (Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology  – AIP-IAP) narė (nuo 2021 m.). LLTI Konkursų ir atestacijos komisijos sekretorė (2020-2025 m. kadencija).

 

Moksliniai interesai: patarlių ir priežodžių sisteminimas ir publikavimas; šiuolaikinė paremijų vartosena: tradicinių paremijų sklaida ir funkcijos šiuolaikiniuose kontekstuose, naujos paremijų raiškos ir jų kūrimo principai (antiparemijos, naujosios paremijos); vizualinė paremijų raiška: teksto ir vaizdo derinimo galimybės; šiuolaikiniai tarptautiniai paremijų migravimo procesai ir keliakalbystės apraiškos paremijų vartosenoje.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Kolektyvinė monografija

Patarlių tradicijos ir modernumo dermės paradoksai, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, sudarytoja Bronė Stundžienė, Vilnius: LLTI, 2012,  p. 427–443.

 
Moksliniai straipsniai
 
 1. Patarlės reikšmės interpretacija: teorija ir praktika, Tautosakos darbai, 2021, t. 62, p. 11–27.
 2. Lietuvių paremijų kaupimas ir sklaida: šiuolaikiniai ištekliaiVertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje: Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas, t. 2, 2021, Vilnius, Liublinas 2021: Vilniaus universiteto leidykla, p. 216–228.
 3. The Contemporary Consumer and Creator of Proverbs, or Why Do We Need Proverbs Today?, in: The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today, ed. by Lina Būgienė (Lithuanian Studies without Borders), Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 134–171.
 4. Savos žydinčios tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: paremijų skolinimosi priežastys ir jų prigijimo prielaidosTautosakos darbai, 2019, t. 58, Vilnius, p. 13–38, 
 5. Vanasõnad tänapäeva leedu keeles: traditsioonilised ja innovatiivsed avaldumisvormid, kasutusalad ja levikUurimusi tänapäevasest kujundkeelest,  Reetor, Tartu, 2015, Vol. 9, p. 121–162. 
 6. Modern Usage of Lithuanian Paremias: Traditional and Innovative Manifestations, Spheres of Usage, Ways of Distribution, Scala naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, ed. by Anneli Baran, Liisi Laineste, Piret Voolaid, Tartu, 2014, p. 193–224.
 7. Gyvoji paremijų vartosena elektroniniame diskurse: interneto komentaraiTautosakos darbai, 2014, t. 47, p. 69–91,
 8. Lietuvių paremijų funkcijos šiuolaikiniuose kontekstuoseTautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 63–84,
 9. Lietuvių paremijų funkcijos. Teorinės pastabosTautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 97–107,
 10. Išbandytos ir neišbandytos lietuvių patarlių tyrimo strategijosTautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 63–79,
 11. Formos ir turinio pokyčiai tradicinių lietuvių patarlių perdirbiniuose, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 84–93,
 12. Nauji metai – nauji lapai. Šiuolaikinės patarlių raidos tendencijos, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21(28), p. 127–137,
 13. Priežodinių palyginimų zoonimai: apibūdinamųjų išvaizda, būdas ir galios, Tautosakos darbai, 2002, t. 16(23), p.73–84. 
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 4, parengė Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2021. 
 2. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 3, parengė Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2019.
 3. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008.
 4. Smulkioji tautosaka. Parengė Dalia Zaikauskienė, Lietuvos valsčiai. Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius: Versmė, 2005, p. 1095–1107.
 5. Smulkioji tautosaka. Parengė Dalia Zaikauskienė, Lietuvos valsčiai. Seredžius.  Vilnius: Versmė, 2003, p. 1075–1094.
 6. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000.                   

 

Vertimai

 1. Heda Jason, Literatūra, raštai, verbaliniai tekstai: kas yra tai, ką nagrinėjame?, Tautosakos darbai, 2001, t. 14, p. 237–275.
 2. Michele Simonsen, Naratyvumo teorija ir folkloro tyrinėjimai. Teisingas ir neteisingas pagrindinės idėjos taikymas, Tautosakos darbai, 1999,  t. 10, p. 208–216.
 3. Richardas Baumanas, Atlikimas, Tautosakos darbai, 1998, t. 9, p. 198–203.  

 

Parengti leidiniai

 1. Tautosakos darbai, 2019, t. 58, parengė L. Būgienė, D. Zaikauskienė, 276 p., ISSN 1392–2831. 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt