LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Serijos bibliografija

Jurgis Baltrušaitis: poetas, vertėjas, diplomatas: konferencijos, įvykusios 1998 gegužės 8 d., skirtos Jurgio Baltrušaičio 125-osioms gimimo metinėms, medžiaga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, 146 p., ISBN 9986-513-70-7.

 

Lietuvos kultūra: romantizmo variantai: mokslinės konferencijos, skirtos Adomo Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms, įvykusios 1998 gruodžio 4 d., medžiaga, sudarė Aušra Jurgutienė; Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, 173 p., ISBN 9955-475-07-2.

 

Jurgis Savickis: mokslinės konferencijos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, pranešimai, sudarė Loreta Mačanskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, 110 p., ISBN 9955-475-12-9.

 

Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas: mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 kovo 25 d., medžiaga, sudarė Ramutis Karmalavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, 102, [2] p., ISBN 9986-513-69-3.

 

Juozas Grušas: mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Grušo 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga, sudarė Loreta Mačanskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2002, 157, [1] p., ISBN 9955-475-27-7.

 

Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos: mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Keliuočio gimimo 100 metų jubiliejui ir vykusios 2002 rugsėjo 24 d., medžiaga, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 245, [1] p., ISBN 9955-475-39-0.

 

Julijonas Lindė-Dobilas: mokslinės konferencijos, skirtos Julijono Lindės-Dobilo 130-osioms gimimo metinėms, medžiaga, sudarė Ramutis Karmalavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 219, [1] p., ISBN 9955-475-37-4.

 

Paskenduolė: Antano Vienuolio „Paskenduolės“ tekstas ir kritikų straipsniai bei ištraukos iš mokslinių studijų, sudarė Loreta Mačianskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 203, [1] p., ISBN 9955-475-40-4.

 

Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“: mokslinės konferencijos, skirtos Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga, sudarė Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 258, [1] p., ISBN 9955-475-81-1.

 

Icchokas Meras: žinomas ir nežinomas meistras: mokslinės konferencijos, vykusios 2004 spalio 8 d., medžiaga, sudarė Loreta Mačanskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 159 p., ISBN 9955-475-96-X.

 

Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas: mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai, sudarė Ramutis Karmalavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 147 p., ISBN 9955-475-99-4.

 

Kazys Boruta: lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas; literatūros rodyklė (1977–2005): mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Borutos 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga, parengė Dalia Striogaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 234 p., ISBN 9955-475-98-6.

 

Kazys Puida: lietuvių literatūros moderninimo baruose: mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Puidos 120-osioms gimimo metinėms, pranešimai, sudarė Ramutis Karmalavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 141 p., ISBN 9955-475-95-1.

 

Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo: mokslinės konferencijos, skirtos Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai, parengė Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 262 p., ISBN 9955-475-89-7.

 

Vytautas Kavolis: humanistica vs liberalia: Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos (2005 09 08) pagrindu parengtas straipsnių rinkinys, sudarė Ramutis Karmalavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 157 p., ISBN 9955-698-09-8.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt