LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Redaktorių kolegija
Prof. dr. Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas
 
Prof. dr. Natalija Arlauskaitė 
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas  
 
Dr. Gintarė Bernotienė (atsakingoji redaktorė) 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
 
Doc. dr. Vigmantas Butkus 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
Prof. dr. Evgenijus Dobrenko 
Šefildo universitetas (Didžioji Britanija)
 
Doc. dr. Evelina Gužauskytė
Wellesley Kolegijos universitetas  (JAV)
 
Dr. Beata Kalęba 
Krokuvos Jogailos universitetas (Lenkija) 
 
Habil. dr. Benedikts Kalnačs 
Latvijos universitetas, Literatūros, folkloro ir meno institutas (Latvija)
  
Dr. Małgorzata Kasner 
Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas (Lenkija)
 
Prof. Ph. D. Violeta Kelertienė
Vašingtono universitetas (JAV)  
 
Dr. Rimantas Kmita 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
Prof. dr. Dalia Kuizinienė 
Vytauto Didžiojo universitetas 
 
Doc. dr. Loreta Mačianskaitė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
 
Prof. dr. Aušra Martišiūtė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
 
Dr. Donata Mitaitė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
Doc. dr. Dalia Satkauskytė
 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
Habil. dr. Jūratė Sprindytė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
 
Prof. dr. Brigita Speičytė 
Vilniaus universitetas 
 
Prof. habil. dr. Giedrius Subačius
Ilinojaus universitetas Čikagoje (JAV) 
 
Doc. habil. dr. Vaidas Šeferis 
Masaryko universitetas (Čekija)
 
Doc. dr. Marijus Šidlauskas 
Klaipėdos universitetas 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt