LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Apie žurnalą
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto periodinis literatūros problemoms skirtas mokslo žurnalas „Colloquia“ leidžiamas nuo 2006 m. 1999–2005 m. išleista 15 teminių straipsnių rinkinių, nuo 16 Nr. žurnalo struktūra ir misija nekinta. Čia skelbiami naujausi XX-XXI a. Lietuvos ir Vidurio bei Rytų Europos literatūros tyrinėjmai (ir tarpdisciplininiai), išskirtinis dėmesys tenka sovietmečio literatūros refleksijai. Daugiamatį literatūros vaizdą žurnale formuoja nuolatiniai recenzijų, publikacijų iš archyvų skyriai, interviu su mokslininkais ir metodologinės diskusijos, į aktualijas  reaguojanti „Nuomonių domino“ skiltis. Visos būsimų žurnalo numerių temos yra skelbiamos čia
 
Žurnalas telkia literatūros istoriją ir šiuolaikinius procesus analizuojančius autorius, bendradarbiauja su kitų humanitarinių mokslų tyrėjais (istorikais, kultūrologais, menotyrininkais). Jame reflektuojama ir diegiama moderni literatūros teorija, recenzijose ir diskusijose kolektyviškai nagrinėjamos nūdienos mokslo problemos. Žurnalas prisidėda prie literatūros disciplinos plėtotės, kultūrinės savimonės formavimo, propaguoja lietuvių literatūrą ir brandžius jos tyrimus Lietuvoje bei užsienyje.
 
2006–2009 m. vyriausioji žurnalo redaktorė buvo Loreta Jakonytė, 2010–2019 m. jam vadovavo habil dr. Jūratė Sprindytė, nuo 2019 m. redaktorė yra dr. Gitana Vanagaitė.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt