LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
„Colloquia“

„Colloquia“ – du kartus per metus leidžiamas recenzuojamas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo žurnalas. 

Žurnalo leidybą finansuoja Lietuvos Respublika iš valstybės biudžeto. 
 
Naujausi numeriai pasiekiami adresu: https://www.zurnalai.vu.lt/Colloquia
 
Redakcinė kolegija atsako už žurnale publikuojamų straipsnių kokybę, jų parengimą, užtikrina recenzavimo procedūros anonimiškumą ir konfidencialumą publikacijas teikiančių autorių atžvilgiu. 
 
Žurnalo misija – skleisti XX–XXI a. Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos regiono literatūros tyrimų, teorijos darbų, tarpdalykinių literatūros studijų medžiagą ir skatinti mokslinių idėjų apykaitą. 
 
Žurnalas referuojamas Scopus, eLABa, MLA International Bibliography ir EBSCO Discovery Service duomenų bazėse.
.
Redakcijos adresas: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
Antakalnio g. 6, LT–10308 Vilnius, Lietuva
Elektroninis paštas: colloquia@llti.lt

Elektroninės ir spausdintos žurnalo versijos  ISSN 1822–3737
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt