LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  DAINYNO SKYRIUS
Aušra Žičkienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas ausrazic
 
2001 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių raudos šiaurės rytų Europos raudų kontekste.
 
Moksliniai interesai: muzikinis folkloras, lietuvių raudos, melodikos raida, šiuolaikinės muzikinio folkloro formos.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Savaiminės lietuvių dainų kūrybos metmenys, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2012, p. 335–370.
2. Lithuanian Anthems: In Search of the Law of the Survival of Tradition, in: Musical Traditions. Discovery, Inquiry, Interpretation, and Application, ed. by Pál Richter, Budapest: HAS, Research Centre for the Humanities, 2012, p. 135–151.
3. Daugialypė kultūrų jungtis: apeiginės rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos dainų melodijos, in: Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3(138), p. 26–39.
4. Folkloras dabartyje: ar stovime prie pabaigos? in: Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos, tapatybės problema. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2010 m. balandžio 14 d., pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius, 2010, p. 106-115.
5. Pasaulietiniai himnai Lietuvoje: nuo europinio kanono iki postfolklorinės kūrybos, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 186–209.
6. Kap cik gaila, ir ataina žodziai: Valkininkų apylinkių raudos, in: Tautosakos darbai, t. 37, 2009, p. 101–124.
7. Stilistinis lūžis XIX–XX a. pradžios lietuvių liaudies dainų melodikoje, in: Lietuvos muzikologija, 2008, Nr. 9, p. 160–170.
 
Recenzijos
 
1. Ukrainiečių raudų leidinys, [Rec. kn.: Голосiння, упорядник Iрина Коваль­Фучило, Киïв: Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiï iм. М. Т. Рильского, 2012. – 792 p. + komp. pl.], in: Tautosakos darbai, t. 44, 2012, p. 242–245.
2. Baltų ir slavų istorijos pėdsakais: žvilgsnis į baltarusių rugiapjūtės dainas, [Rec. kn.: Галина Кутырёва­Чубаля. Белорусский жнивный напев: архетипы, инновации, диалекты, Бельско­Бяла: АТГ, 2009. – 264 p.], in: Tautosakos darbai, t. 41, 2011, p. 279–286.
3. Sutartinės – naujas žvilgsnis ir naujos galimybės, [Rec. kn.: Dalia Urbanavičienė. Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, Vilnius, 2009. – 312 p.], Tautosakos darbai, t. 38, 2009, p. 330–332.
4. Lietuvininkų dainos etninio tapatumo paieškose, [Rec. kn.: Lina Petrošienė. Lietuvininkų etninė muzika: tapatumo problemos, Klaipėda, 2007. –384 p.), in: Tautosakos darbai, t.35, 2008, p. 354–356.
 
Sudaryti ir parengti leidiniai
 
1. Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė, sudarė Jaunius Vylius, parengė Povilas Krikščiūnas, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė, Vilnius, 2011. – 436 p. + komp. pl.
2. Tautosakos darbai, t. 41, sudarė Aušra Žičkienė, 2010. – 323 p.
3. Lingu palingu balti suoleliai. Kalendorinės dainos, parengė Jurgita Ūsaitytė ir Aušra Žičkienė, Vilnius, 2009. – 276 p. + komp. pl.
4. Lietuvių liaudies dainynas, t. 20: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1, parengė Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2007. – 749 p. + 2 komp. pl.
5. Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2004. – 573 p. + komp. pl.
6. Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2003. – 663 p. + komp. pl.
7. Lietuvių liaudies dainynas, t. 11: Karinės-istorinės dainos, kn. 2, parengė Pranė Jokimaitienė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 1995. – 638 p. 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt