LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Aušra Žičkienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: ausra.zickiene@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-4940-7835

 

LLTI dirba nuo 1987 metų. 2001 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių raudos šiaurės rytų Europos raudų kontekste.

Moksliniai interesai: muzikinis folkloras, religinės giesmės, raudos, šiuolaikinės muzikinio folkloro formos, dainavimas žmonių bendrijose, muzikinės elgsenos tyrimai.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografija

Savaiminė daina: nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

 

Moksliniai straipsniai

1. Žičkienė, Aušra. Dar kartą apie Bridžiaus Gedkanto įrašą XVII a. atminimų albume: kontekstų studija, Lietuvos muzikologija, Nr. 19, 2018, p. 155–168.

2. Žičkienė, Aušra. Typology of Song Melodies as a Research Instrument: Case of Lithuanian Student Songs, in: Towards a Typology of Traditional Music. Eds. Lubomír Tyllner, Ondřej Skovajsa, Hana Vaňková, Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2017, p. 155–167.

3. Žičkienė, Aušra. „Kelkim daužkim bokalus“: studentų dainų istorijos pėdsakais, Tautosakos darbai, t. 50, 2015, p. 153–182.

4. Žičkienė, Aušra. Kur dainos vieta? In: Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose: straipsnių rinkinys, parengė Vigmantas Butkus. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 247–257.

5. Žičkienė, Aušra. Kilka uwag o repertuarze pieśni pogrzebowych na Wileńszczyźnie w kontekście dokumentacji Oskara Kolberga, Polski Rocznik Muzykologiczny, t. 12: Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki, opracowała K. Dadak-Kozicka, 2014, p. 23–37.  

6. Žičkienė, Aušra. Daina ir ritualas: folklorinė dimensija šiuolaikinėse laidotuvėse, Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014, p. 152–161.

7. Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmių melodijos: kelios istorinės pastabos, in: Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės. Antologija, sudarė ir parengė Irena Masoit, Kristina Syrnicka, Aušra Žičkienė / Polskie pieśni pogrzebowe na Wileńszczyźnie. Antologia, zebrały i opracowały Irena Masojć, Krystyna Syrnicka, Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013, p. 77–107.

8. Savaiminės lietuvių dainų kūrybos metmenys, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2012, p. 335–370.

9. Lithuanian Anthems: In Search of the Law of the Survival of Tradition, in: Musical Traditions. Discovery, Inquiry, Interpretation, and Application, ed. by Pál Richter, Budapest: HAS, Research Centre for the Humanities, 2012, p. 135–151.

10. Daugialypė kultūrų jungtis: apeiginės rytų Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos dainų melodijos, in: Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3(138), p. 26–39.

11. Folkloras dabartyje: ar stovime prieš pabaigą? In: Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos, tapatybės problema. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2010 m. balandžio 14 d., pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius, 2010, p. 106–115.

12. Pasaulietiniai himnai Lietuvoje: nuo europinio kanono iki postfolklorinės kūrybos, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 186–209.

13. Kap cik gaila, ir ataina žodziai: Valkininkų apylinkių raudos, in: Tautosakos darbai, t. 37, 2009, p. 101–124.

 

Recenzijos

1. Žičkienė, Aušra. Muzikos tradicijų slinktys, arba kaip miestas tapo tradicijų polifonijos centru [rec. kn.: Austė Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI a., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016], Liaudies kultūra, 2017 Nr. 1, p. 92–95.

2. Žičkienė, Aušra. Śladami historii Bałtów i Słowian: spojrzenie na melodie białoruskich pieśni żniwnych [rec. kn.: Галина Кутырёва-Чубаля, Белорусский жнивный напев: архетипы, инновации, диалекты, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, 264 ss.], Acta Baltico-Slavica, t. 40, 2016, p. 347–359.

3. Žičkienė, Aušra. Ukrainiečių raudų leidinys, [rec. kn.: Голосiння, упорядник Iрина Коваль­Фучило, Киïв: Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiï iм. М. Т. Рильского, 2012. – 792 p. + komp. pl.], in: Tautosakos darbai, t. 44, 2012, p. 242–245.

4. Žičkienė, Aušra. Baltų ir slavų istorijos pėdsakais: žvilgsnis į baltarusių rugiapjūtės dainas, [rec. kn.: Галина Кутырёва­Чубаля. Белорусский жнивный напев: архетипы, инновации, диалекты, Бельско­Бяла: АТГ, 2009. – 264 p.], in: Tautosakos darbai, t. 41, 2011, p. 279–286.

5. Žičkienė, Aušra. Sutartinės – naujas žvilgsnis ir naujos galimybės, [Rec. kn.: Dalia Urbanavičienė. Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, Vilnius, 2009. – 312 p.], Tautosakos darbai, t. 38, 2009, p. 330–332.

 

Sudaryti ir parengti leidiniai

1. Tautosakos darbai, t. 54, sudarė Aušra Žičkienė, 2017. – 284 p.  

2. Anelės Karmonienės dainos [garso įrašų rinkinys CD], sudarė Aušra Žičkienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.

3. Vincas Šlekys. Kapsų dainos, sudarė Jaunius Vylius, parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. – 352 p. + CD.

4. Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės. Antologija / Polskie pieśni pogrzebowe na Wileńszczyźnie. Antologia. Sudarė ir parengė Irena Masoit, Kristina Syrnicka, Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013. – 424 p. + CD.

5. Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė, sudarė jaunius Vylius, parengė Povilas Krikščiūnas, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė, Vilnius, 2011. – 436 p. + CD.

6. Tautosakos darbai, t. 41, sudarė Aušra Žičkienė, 2010. – 323 p.

7. Lingu palingu balti suoleliai. Kalendorinės dainos, parengė Jurgita Ūsaitytė ir Aušra Žičkienė, Vilnius, 2009. – 276 p. + CD.

8. Lietuvių liaudies dainynas, t. 20: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1, parengė Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2007. – 749 p. + 2 CD.

9. Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2004. – 573 p. + CD.

10. Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2003. – 663 p. + CD.

11. Lietuvių liaudies dainynas, t. 11: Karinės-istorinės dainos, kn. 2, parengė Pranė Jokimaitienė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 1995. – 638 p. 

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose

1. Vilnius, 22 May 2019 Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Kommission für Volksdich tung, the 49th International Ballad Conference Human Relationships in and through Songs: Meanings and Contexts. Aušra Žičkienė, „“We wish you a very long life”: Songs and Singing on Anniversary Birthdays of Seniors, a Lithuanian Case“.

2. LLTI,  2018.10.19, tarptautinė konferencija History, Memory, and Archives: Sensitive Issues. Aušra Žičkienė, „Festivities and Songs: Anniversary Celebrations in 21st. C. Lithuania“.

3. Estų literatūros muziejus (Tartu, Estija), 2018.11.09, tarptautinė konferencija Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing. Aušra Žičkienė, „Naïve Songwriting as a Continuation of Tradition“.

4. LLTI, 2017.10.18, XXIII folkloro konferencija Sakytinė tradicija ir rašto kultūra: nuo sankirtų iki tyrimų trajektorijų (Reformacijos 500 metų sukakčiai pažymėti): Aušra Žičkienė, Lilija Kudirkienė, „Dar kartą apie Bridžiaus Gedkanto įrašą XVII a. atminimų albume“.

5. Čekijos mokslų akademijos Etnologijos institutas (Praha), 2016.09.21, tarptautinė etnomuzikologijos konferencija Typology of Traditional Music.: Aušra Žičkienė, „Typology of Tunes as a Research Tool: the Case of Student Songs“.

6. Rumšiškės, 2016.07.03, LLTI, Prigimtinės kultūros institutas, Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, XI Prigimtinės kultūros seminaras Prigimtinė kultūra ir laisvė. Žičkienė, Aušra: „Daina: tarp laisvės ir tradicijos”.

7. Užutrakis, Trakų raj., 2015.02.30, LLTI, Prigimtinės kultūros institutas, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, VIII Prigimtinės kultūros seminaras Žmogus, šeima, bendruomenė. Aušra Žičkienė: „Kelkim, daužkim bokalus“: studentija dainose – kas slypi už fasado.

8. Varšuvos universiteto Muzikologijos institutas, 2014.02.21–22, Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki (2014 – obchody  roku  Oskara  Kolberga): Aušra Žičkienė, „Some Historical Remarcs on the Polish Funeral Singing in Lithuania“.

9. Praha, Karlo universitetas, 2014.09.03–07, XXXth European Seminar in Ethnomusicology, "Crossing Bridges": Aušra Žičkienė, „On Links and Connections: Several Stories Told by Song Tunes“.

10. Užutrakis, Trakų raj., 2014.03.16, LLTI kartu su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, VI Prigimtinės kultūros seminaras Ryšiai tarp gyvųjų ir mirusiųjų prigimtinėje kultūroje: Aušra Žičkienė, „Laidotuvių muzika: prigimtinės laisvės erdvė“.

11. LLTI, 2014.10.16, XXI tautosakos konferencija Tradicinis ir potradicinis fokloras: gyvavimo ir perdavimo būdai. Aušra Žičkienė: „Ką ir kaip mes dainuojame: epochų, kultūrų ir stilių jungtys gyvojoje tradicijoje“.

12. Rumšiškės, 2012.07.02, LLTI kartu su Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, III Prigimtinės kultūros seminaras Vieta ir erdvė: suvokti, įsibūti, komunikuoti. Žičkienė Aušra: „O gimtas sodžiau, sakyki, kodėl aš tavęs taip ilgiuosi“: dainos vieta ir vieta dainoje.

13. LLTI, 2012.03.30, tarptautinė konferencija Dvi tautos ir aštuoni regionai: baltiška, tautinė, regioninė savimonė literatūroje ir kultūroje / Divas tautas un astoņi reģioni: baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa literatūrā un kultūrā: Aušra Žičkienė: „Kur dainos vieta? / Where is the Place of Song?“.

14. Maskva, Valstybinis respublikinis rusų folkloro centras, 2012.11.21–22, Фольклор ХХI века: между архивом и сценой: Аушра Жичкене, «Наивное песенное творчество в современной культурной среде: опыт комплексного подхода». 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt