LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
„Senoji Lietuvos literatūra“

Senoji Lietuvos literatūra – recenzuojamas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo žurnalas, išleidžiamas 2 kartus per metus. Periodinis leidinys eina nuo 1992 m. Žurnalą kuruoja instituto Senosios literatūros skyrius. Leidyba remiama iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

 

Žurnalas skirtas senosios (XIV–XIX a.) Lietuvos ir Prūsijos daugiakalbės literatūros bei raštijos tyrimams.

                       

Žurnalas referuojamas MLA International Bibliography ir EBSCO Discovery Service tarptautinėse duomenų bazėse.

           

Visas žurnalo turinys nuo 2004 m. numerių yra laisvai prieinamas žurnalo svetainėje: http://www.llti.lt/lt/senoji_LT_literatura/

 

 

Redakcijos adresas: 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

Antakalnio g. 6, LT–10308 Vilnius, Lietuva

Elektroninis paštas: visasvisas@gmail.com

 

Elektroninės ir spausdintos žurnalo versijos  ISSN 1822–3656

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt