LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Raštai

Jonas Balys

 
Balys, Jonas.Raštai.T. 1: Motinos Žemės gerbimas. Ugnis ir jos gerbimas. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose. Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje. Vilnius: LLTI, 1998. – XII, 303 p. - ISBN 9986-513-32-4.
 
Balys, Jonas.Raštai.T. 2: Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje. Straipsniai „Lietuvių enciklopedijoje“. Baltishe Mythologie von Jonas Balys und Haralds Biezais. Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Foklore, Mythology and Legend. Recenzijos. Vilnius: LLTI, 2000. - VIII, 391, [1] p. - ISBN 9986-513-96-0.
 
Balys, Jonas.Raštai.T. 3: Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogas. Lietuvių liaudies sakmės. I tomas. Vilnius: LLTI, 2002. - XI, 545, [1] p. - ISBN 9955-475-30-7.
 
Balys, Jonas.Raštai.T. 4: Fabula obscena. Dvasios ir žmonės. Užburti lobiai. Lietuvių mitologiškos sakmės. Liaudies magija ir medicina. Vilnius: LLTI, 2003. - IX, 291, [1] p. - ISBN 9955-475-42-0.
 
Balys, Jonas.Raštai.T. 5: Vaikystė. Vedybos. Mirtis ir laidotuvės. Vilnius: LLTI, 2004. - XII, 244, [1] p. - ISBN 9955-475-64-1.
 
 
Juozas Baldžius
 
Baldžius, Juozas. Rinktiniai raštai: etnologijos ir tautosakos baruose / sudarė ir parengė Stasys Skrodenis; red. Vitas Agurkis. - Vilnius: LLTI, 2005. - 555 p. - ISBN 9955-698-08-X.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt