LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Kiti tautosakos šaltiniai

Lietuvių liaudies anekdotai / parengė Br. Kerbelytė, P. Krikščiūnas. - Vilnius: LLTI, 1994. - 352 p. - ISBN 9986-513-04-9.

 
Gervėčių pasakos / parengė A. Seselskytė; red. A. Vidugiris; melod. parengė Ž. Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 1997. - 566 p. - ISBN 9986-513-21-9.
 
Nepriklausomybės kovų dainos / parengė V. Ivanauskaitė, J. Gudaitė. - Vilnius: LLTI, 1998. - 311 p. - ISBN 9986-513-30-8.
 
Prūsijos lietuvių dainos / surinko V. Kalvaitis; parengė K. Aleksynas; paaiškinimai G. Šmitienės. - Faks. leid. - Vilnius: LLTI, 1998. - xx, 408, dxxvii p. - ISBN 9986-513-59-6.
 
Stanevičius, Simonas. Dainos žemaičių: fotografuotinis ir transponuotas tekstai / parengė J. Girdzijauskas; red. G. Vaškelis. - Vilnius: LLTI, 1999. - 179 p. + 2 garso diskai (73 min. 11 sek. ir 69 min. 29 sek.): įdainavo ansamblis „VISI“ / vadovas E. Vyčinas. - ISMN M-706239-00-2.
 
Žemės atmintis: lietuvių liaudies padavimai / parengė Br. Kerbelytė. - Vilnius: LLTI, 1999. - 253 p. - ISBN 9986-513-65-0.
 
Girtuoklių dainos: Arielkėle tu pilkoji / sudarė Jūratė Gudaitė. - Vilnius: LLTI, 2002. - [178] p. + CD [34 įrašai] / įrašus atrinko J. Gudaitė; restauravo S. Sasnauskas, R. Kurkulis. - ISMN M-706239-01-9.
 
Gili gili upelė: Agotės Žuraulienės atliktų tautosakos kūrinių rinktinė / parengė Edita Korzonaitė, Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 285 p. + 1 garso diskas (CD) [21 įrašas; 51 min.11 s.] - ISMN M-706239-05-7.
 
Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai [Elektroninis išteklius]: elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė Daiva Vaitkevičienė; programavo Petras Skirmantas, Rimas Kazlauskas; redagavo ir vertė: Birutė Jasiūnaitė, Jurijus Novikovas, Marija Romanova, Beata Piasecka, Gražina Benotienė, Žemyna Trinkūnaitė, Vykintas Vaitkevičius, Milda Norkaitienė; garso įrašų red. Skirmantas Sasnauskas. - Vilnius: LLTI, 2005. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 brošiūra [44 p. faks.]. - ISBN 9955-698-14-4.
 
Lietuviškos dainos: surinko Naumiesčio paviete, Suvalkų gubernijoje, Pranas Užupis, 1867-1889 / parengė Kostas Aleksynas, Jonas Jurevičius; redagavo Kostas Aleksynas. - Vilnius: LLTI, 2006. - 285 p. - ISBN 9955-698-07-1.
 
Vaikų dainos / sudarė ir įvadinį straipsnį parašė Živilė Ramoškaitė; redaktorius Kostas Aleksynas. - Vilnius: LLTI, 2007. - 294 p. + 1 garso diskas. - ISBN 978-9955-698-39-5.          
 
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 1: Lietuvių variantai / sudarė ir parengė Leonardas Sauka; redagavo Kostas Aleksynas; melodijas rengė ir redagavo Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 650 p. - ISBN 978-9955-698-66-1.
 
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 2: Latvių variantai / sudarė, parengė, pratarmę ir įvadinį straipsnį parašė Leonardas Sauka; tekstus į lietuvių kalbą išvertė ir tomą redagavo Lilija Kudirkienė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 359 p. - ISBN 978-9955-698-67-8.
 
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 3: Finų, slavų, romanų, tiurkų variantai / sudarė, parengė, pratarmę ir įvadinį straipsnį parašė Leonardas Sauka; tekstus į lietuvių k. vertė: Danutė Sirijos Giraitė (iš estų k.), Stasys Skrodenis (iš suomių k.), Nadežda Morozova (iš slavų k.), Rosita Jankauskaitė (iš totorių k.); moldavų tekstus verčiant talkino Viktoras Gacakas; vertimus redagavo Donata Linčiuvienė; viso tomo redaktorius Kostas Aleksynas. - Vilnius: LLTI, 2008. - 567 p. - ISBN 978-9955-698-68-5.
 
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 4: Tyrinėjimai, kitos žinios / sudarė, parengė, pratarmę ir įvadinį straipsnį parašė Leonardas Sauka; tekstus vertė: Sigita Tupčiauskaitė (į anglų k.), Elena Bradūnaitė-Aglinskienė (iš anglų k.), Reda Dudienė (iš anglų k.), Jūratė Kibirkštytė (iš vokiečių k. ), Daiva Vaitkevičienė (iš prancūzų k.), Donata Linčiuvienė (iš prancūzų k.); tomą redagavo Kostas Aleksynas. – Vilnius: LLTI, 2008. – 543 p. – ISBN 978-9955-698-69-2.
 
Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės =Lithuanian verbal healing charms / sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė; kalbos dalykus tvarkė Milda Norkaitienė; į anglų kalbą vertė Laima Vincė Sruoginis. - Vilnius: LLTI, 2008. -  919 p. - ISBN 978-9955-698-94-4.
 
 
Lingu palingu balti suoleliai: kalendorinės dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė (tekstas), Aušra Žičkienė (melodijos); kalbos redaktorės Rima Bacevičiūtė, Asta Leskauskaitė; melodijas rinko Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 274 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [46 garso įrašai / įrašus atrinko Aušra Žičkienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – ISBN 978-609-425-009-5.
 

Paklausykit manę, jauno bernelio: Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė / sudarė Jaunius Vylius; tekstus parengė Povilas Krikščiūnas; melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė; tarminius tekstus redagavo Vilija Sakalauskienė; melodijas redagavo Aušra Žičkienė; natografė Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 433 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [40  dainų įrašai / įrašus atrinko Rūta Žarskienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – ISMN 979-0-706239-07-1.

 

Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys / sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: LLTI, 2014. – 498 p. – Santr. angl. – ISBN 979-0-706239-09-5

 

Petrikaitė-Mažeikienė, Marija. Maniutės sąsiuviniai / sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Saulė Matulevičienė, recenzentės doc. dr. Gaila Kirdienė, dr. Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 235 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-164-1.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt