LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Rima Visackienė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 2625892

El. paštas: rima@llti.lt

Orcid identifikatorius: 

 

Veikla: folkloro archyvavimo aktualijos, garso įrašų kolekcijų tvarkymas, folkloro duomenų parengimas specializuotose duomenų bazėse, tautosakos rinkėjų personalijos, sutartinės ir jų sklaida, etnokultūrinis ugdymas mokykloje.

 

Tvarkytos žymesnės garso įrašų kolekcijos:

Jono  Balio (Amerikoje įrašytos lietuvių dainos ir instrumentinė  muzika), Rasutės Šakienės (Elektrėnų krašto tautosaka), Balio Juodzevičiaus (tautosaka ir Aukštaitijos krašto partizanų liudijimai), Valdo Striužo (1973–2003 m. užrašyta tautosaka), Vykinto Vaitkevičiaus, Kazimiero Pakalkos, Aleksandro Papučkos, Gražinos Krivickienės ir kitų.

 

Dalyvavimas moksliniuose projektuose:

 1. 2007–2009 m. „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, sisteminimas“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė.
 2. 2008–2010 m. „LieTa: Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“. Projekto vadovė Jūratė Šlekonytė.
 3. 2010–2012 m. „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė.
 4. 2015 m. „Skaitmeninės sutartinės. Zenono Slaviūno sutartinių rinkinių skaitmeninimas ir skelbimas internete“. Projekto vadovė Austė Nakienė. (Sukurta elektroninė knyga – Zenono Slaviūno 1958–1959 m. išleisto trijų tomų rinkinio „Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos"  virtuali publikacija internetinėje svetainėje. Sukurtas sutartinių paplitimo e-žemėlapis).
 5. 2016 m. „Stasio Paliulio instrumentinės muzikos antologijos skaitmeninimas ir sklaida“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė. (Sukurta elektroninė knyga – Stasio Paliulio 1959 m. išleisto leidinio „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai" virtuali publikacija internetinėje svetainėje. Sukurtas etniniais instrumentais atliekamos muzikos paplitimo e-žemėlapis).
 6. 2017 m. „A. R. Niemio lietuvių dainų rinkinių skaitmeninimas ir duomenų bazės sukūrimas". Vadovė Vilma Daugirdaitė. (Prisidėta kuriant elektroninį šaltinį A.R. Niemio lietuvių tautosakos rinkinių paveldas).
 7. 2018-2020 m. (tęsiamas iki 2021 m.). „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“  –  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendinamąs projektas. Vadovas Gytis Vaškelis. (Metaduomenų įvedimas į Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę).

 

Publikacijos:

 1. Juozas Kartenis ir jo surinktos dainos. – Liaudies kūryba. t. IV, Vilnius: Lietuvos etninės kultūros  draugija,   Lietuvių liaudies  kultūros centras,1996, p. 215–226.
 2. Žymūs, žymesni ar kuo kitu ypatingi Salamiesčio krašto žmonės. – Salamiestėnai ir jų kraštas. Sudarytoja  Aldona Janilionienė. – [Utena], 2007, p.166-168.
 3. Dar kartą apie Gelvoniškių dainas – Gelvonai. Vilnius: Versmė, 2009, p. 1047–1060.
 4. Pažinkime Vytautą Skuodį ir kaip tautosakos rinkėją. – Tautosakos darbai, t.  XXXVIII, Vilnius: LLTI, 2009, p. 347–351.
 5. Jono Balio Amerikoje įrašytos lietuvių dainos ir instrumentinė muzika. – Tautosakos darbai, t.  XLII, Vilnius: LLTI, 2011, p. 230–238.
 6. Kiek plačiau apie Balio Juodzevičiaus kolekciją. – Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 294–297.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt