LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Taryba

LLTI Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

LLTI Mokslo tarybos darbo reglamentas

 
TARYBOS NARIAI
 
Dalia Satkauskytė (pirmininkė)
Bronė Stundžienė (pavaduotoja)
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (sekretorė)
Ona Aleknavičienė
Rasa Balčikonytė
Ramunė Bleizgienė
Lina Būgienė
Mintautas Čiurinskas
Gražina Daunoravičienė
Viktorija Šeina-Vasiliauskienė
Darius Kuolys
Jūratė Sprindytė
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Jurgis Pakerys
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt