LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Lankytojui
Bendras leidinių sąrašas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute veikia knygynėlis (Antakalnio g. 6, Vilnius). Čia LLTI leidinių galite įsigyti be knygynų antkainio. Platinamų leidinių sąrašas ir kainos. Kreiptis į bibliotekos darbuotoją Augustiną Vitėną darbo dienomis;  tel. 8 5 262 25 92.

Informacija apie leidinių platinimą (knygynams, bibliotekoms) el paštu:
platinimas  
 
2017 
 
Ir nebijok: [poezijos rinktinė] / Kazys Bradūnas; sudarytoja Donata Mitaitė – Vilnius: LLTI, 2017. – 239, [8] p. + 1 garso diskas (CD)  – Serija: Gyvoji poezija. – ISBN 978-609-425-204-4.
 
Po ūkanotu atminties dangumi: [poezijos rinktinė] / Judita Vaičiūnaitė; sudarytoja Donata Mitaitė – Vilnius: LLTI, 2017. – 227 p. + 1 garso diskas (CD) – Serija: Gyvoji poezija. – ISBN 978-609-425-190-0

 

Šermukšnis. Pylimo gatvė: [poezijos rinktinė] / Antanas A. Jonynas; sudarytoja Elena Baliutytė – Vilnius: LLTI, 2017. – 259 p. + 1 garso diskas (CD) – Serija: Gyvoji poezija. – ISBN 978-609-425-187-0

 

Skausmo gramatika: [poezijos rinktinė] / Alfonsas Nyka-Niliūnas; sudarytojas Manfredas Žvirgždas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 263 p. + 1 garso diskas (CD) – Serija: Gyvoji poezija. – ISBN 978-609-425-188-7

 

2016

 

Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. Skaitiniai 5 klasei. D. 1 / redakcinė kolegija: Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė,Gytis Vaškelis; redaktorės: Violeta Meiliūnaitė, Aurelija Tamulionienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 160 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-191-7

 

Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. Skaitiniai 5 klasei. D. 2 / redakcinė kolegija: Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė,Gytis Vaškelis; redaktorės: Violeta Meiliūnaitė, Aurelija Tamulionienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 216 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-192-4

 

Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. Skaitiniai 7 klasei. D. 1 / redakcinė kolegija: Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Saulė Matulevičienė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Violeta Meiliūnaitė, Aurelija Tamulionienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 189 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-193-1

 

Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. Skaitiniai 7 klasei. D. 2 / redakcinė kolegija: Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Saulė Matulevičienė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Violeta Meiliūnaitė, Aurelija Tamulionienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 144 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-194-8

 

Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė, Jurga Sadauskienė, Daiva Vaitkevičienė. Skaitiniai 9 klasei. D. 1 / redakcinė kolegija: Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Violeta Meiliūnaitė, Aurelija Tamulionienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 188 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-195-5

 

Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė, Jurga Sadauskienė. Skaitiniai 9 klasei. D. 2 / redakcinė kolegija: Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Violeta Meiliūnaitė, Aurelija Tamulionienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 188 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-196-2

 

Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje / Leonardas Sauka. – Vilnius: LLTI, 2016. – 622 p. – ISBN 978-609-425-183-2

 

Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje / Iš vokiečių žemaičių kalbos vertė Liucija Citvičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 269 p. – ISBN 978-609-425-179-5

 

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: pastabos paraštėse / Dainius Razauskas-Daukintas. – Vilnius: LLTI, 2016. – 434 p. – ISBN 978-609-425-186-3

 

Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apolono / Algis Kalėda. – Vilnius: LLTI, 2016. – 248 p. – ISBN 978-609-425-178-8

 

Apie žodžių sandaros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai / Gintarė Bernotienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 260 p. – ISBN 978-609-425-185-6

 

Maironis: Laiškai. Atsiminimai / sudarytojas Eugenijus Žmuida. – Vilnius: LLTI, 2016. – 810 p. – ISBN 978-609-425-199-3

 

Ignas Šeinius. Raštai T. 6 / parengė Laima Arnatkevičiūtė, iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė – Vilnius: LLTI, 2016 – 365 p. – ISBN 978-609-425-184-9

 

Marcelijus: atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį / sudarytojai Giedrius Genys, Fausta Radzevičiūtė. Vilnius: LLTI, 2016 – 460 p. – ISBN 978-609-425-175-7
 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje: Mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytoja Nida Gaidauskienė. – Vilnius: LLTI, 2016 – 400 p. – ISBN 978-6094-25-197-9

 

Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: Lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje / Austė Nakienė. – Vilnius: LLTI, 2016 – 360 p. – ISBN 978-609-425-177-1

 

Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas / sudarytoja Brigita Speičytė; parengė Roma Bončkutė, Liucija Citavičiūtė,  Reda Griškaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Erika Malažinskaitė, Saulė Matulevičienė, Jurgis Pakerys, Žavinta Sidabraitė, Brigita Speičytė, Aurelija Tamošiūnaitė, Dalius Viliūnas; iš lenkų, prancūzų, vokiečių k. vertė Vytautas P. Bložė, Vladas Braziūnas, Liucija Citavičiūtė, Dalia Čiočytė, Irena Daugirdaitė, Reda Griškaitė, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Algis Kalėda, Viktoras Katilius, Regina Koženiauskienė, Mindaugas Kvietkauskas, Vincas Laurynaitis, Vilius Litvinavičius, Kornelijus Platelis, Romanas Plečkaitis, Brigita Speičytė, Eugenijus Žmuida, Albinas Žukauskas; recenzavo Darius Kuolys, Giedrius Subačius; specialiosios redaktorės Reda Griškaitė, Asta Vaškelienė, Raminta Važgėlaitė; kalbos redaktorės Donata Linčiuvienė, Erika Malažinskaitė, Vilnius: LLTI, 2016. – T. 1–2. – 760, 534  p. – Tekstas liet., lenk., vok.; santr. angl. –  ISBN 978-609-425-172-6 (bendras), ISBN 978-609-425-173-3 (I tomas), ISBN 978-609-425-174-0 (II tomas)
 
Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys / sudarė Mikas Vaicekauskas. Aut.: Roma Bončkutė, Carmen Caro Dugo, Adriano Cerri, Liucija Citavičiūtė, Rūta Eidukevičienė, Jolanta Gelumbeckaitė, Vladimir Gilmanov, Rolandas Kregždys, Alma Lapinskienė, Rimvydas Laužikas, Ingė Lukšaitė, Kęstutis Nastopka, Rima Palijanskaitė, Darius Petkūnas, Nerija Putinaitė, Dainius Razauskas, Mindaugas Sabutis, Žavinta Sidabraitė, Vaidas Šeferis, Viktorija Šeina, Marijus Šidlauskas, Axel Ernst Walter, Jekaterina Zykova, Vilma Zubaitienė. Vert.: Donata Mitaitė, Lina Plaušinaitytė, Aušra Simanavičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2016 – 547 p. – ISBN 978-6094-25-176-4
 

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Tautos auklėjimo mintys. Kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai / parengė Aušra Martišiūtė-Linartienė, recenzentai prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Leonida Gaidauskienė, redaktorė Erika Malažinskaitė; įvadinio sraipsnio autorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 687 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-158-0

 

Daujotytė, Viktorija. Sofija: monografija / recenzentai doc. dr. Dalia Čiočytė, dr. Nida Gaidauskienė, redaktorės Erika Malažinskaitė, Donata Linčiuvienė, konsultantė Dalia Palukaitienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė. – Vilnius: LLTI, 2016. –  343 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-157-3

 

Petrikaitė-Mažeikienė, Marija. Maniutės sąsiuviniai / sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Saulė Matulevičienė, recenzentės doc. dr. Gaila Kirdienė, dr. Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 235 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-164-1

 

Nėris, Salomėja. Tolimas sapnas [poezija] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Mindaugas Kvietkauskas; garso įrašus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 193 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-161-0, ISSN 2335-7053 

 

Martinaitis, Marcelijus. Sutartinė [poezija] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Akvilė Rėklaitytė; garso įrašus įskaitė Marcelijus Martinaitis. – Vilnius: LLTI, 2016. – 360 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-160-3, ISSN 2335-7053 

 

Poezija Žemaičių ir Lietuvos: [poezija] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Brigita Speičytė; garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas, Vytautas Rumšas, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2016. – 211 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-163-4 

 

Razauskas-Daukintas, Dainius. Maironis. Praamžės tradicijos dainius / recenzavo doc. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Skirmantas Valentas, redaktorė Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 291 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-162-7

 

Tėbų romanas. Iš prancūzų kalbos vertė ir komentarus parašė Genovaitė Dručkutė; įvadinių straipsnių autorės Živilė Nedzinskaitė ir Genovaitė Dručkutė; redagavo Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 374 p. – Viduramžių biblioteka XI – ISSN 1648-6412, ISBN 978-609-425-156-6

 

Vilką minim, vilkas čia. Lietuvių situaciniai posakiai / parengė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė, recenzavo prof. dr. Giedrė Čepaitienė, dr. Daiva Vaitkevičienė, tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė Barnard. – Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-165-8 

 

2015

 

Colloquia [Nr.] 35: [mokslinių straipsnių rinkinys] redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 191 p. – Santr. angl. – Aut.: Jurgita Ivanauskaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Erika Malažinskaitė, Vilius Ivanauskas, Inga MItunevičiūtė... [et al.]. – ISSN 1822-3737

  
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] L / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 350 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Vilmos Voigt, Vilma Daugirdaitė, Wolfgang Mieder, Giedrė Bufienė, Aelita Kensminienė ... [et al.]. – ISSN 1392-2831

 

Jakonytė, Loreta. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams: monografija / recenzentai prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, dr. Kęstutis Urba. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. – 283 psl. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-159-7, ISSN 2029-1833

 

Vaižgantas. Raštai. [T.] 24 / parengė Eligijus Daugnora; recenzentai dr. Mikas Vaicekauskas; habil. dr. Vytautas Vanagas. – Vilnius: LLTI, 2015. – 447 psl. –  Santr. angl. – ISBN 978-609-425-155-9 (24 tomas); ISBN 9986-513-38-3 (bendras).

 

Baltrušaitis, Jurgis. Laiškai / sudarė ir parengė Jevgenijus Cymbalas, Nikolajus Kotreliovas, Gediminas Mikelaitis, Julija Snežko, vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis; pratarmė VIktorijos Daujotytės; recenzentai dr. Ilona Čiužauskaitė, dr. Marijus Šidlauskas; vertėja į anglų kalbą Gabija Barnard; rodykles sudarė Gytis Vaškelis – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. –  383 psl. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-153-5    

 

Lietuvininkaitė, Nijolė. Skaitantis Vaižgantas: monografija / recenzentai prof. habil. dr. Domas Kaunas, dr. Daiva Narbutienė; redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. –  372 psl.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-149-8    

 

Tarp estetikos ir politikos. Lietuvių literatūra sovietmečiu: koletyvinė monografija/ sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė; recenzentai doc. dr. Marijus Šidlauskas (Klaipėdos universitetas), prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (Vilniaus universitetas); redaktorė Danutė Kalinauskaitė; korektorė Eglė Vėbraitė; santrauką į anglų kalbą vertė Karla Gruodis; asmenvardžių rodyklę sudarė Eglė Vėbraitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. –  519 psl. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-143-6   

 

Daigirdaitė, Solveiga. Švystelėjo kaip meteoras. 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u: studija / recenzavo prof. dr. Nijolė Kašelionienė, LEU, ir doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė, VDA; redaktorė Donata Linčiuvienė, korektorės Dalia Pauliukevičiūtė, Akvilė Rėklaitytė; santrauką į anglų kalbą vertė Vilma Kurpakaitė-Berg. – Vilnius: LLTI, 2015. – 271 p.: iliustr. – Santr. angl. – (In brevi) – ISBN 978-609-425-154-2

 

Donelaitis, Kristijonas. Raštai. [T.] 1: Metai. Dokumentinis ir kritinis leidimas / sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė konsultantai prof. Jolanta Gelumbeckaitė, doc. Živilė Nedzinskaitė, Gytis Vaškelis; recenzentai prof. Giedrius Subačius, prof. Paulius V. Subačius; į anglų kalbą vertė Aušra Simanavičiūtė, į vokiečių kalbą vertė Lina Plaušinaitytė; redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia. – Vilnius, LLTI, 2015. – 233 p.– ISBN 978-609-425-150-4; 978-609-425-151-1 (bendras).

 

Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) = Two letters: a controversy between papal nuncio Luigi Lippomano and duke Nicolaus Radvilas The Black: studija / [sudarė ir parengė: Dainora Pociūtė]; [parengimo bendradarbiai Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė, Nikolaus Neagu] [Į lietuvių kalbą vertė Dalia Dilytė-Staškevičienė]; [Į anglų kalbą vertė J. Urbonaitė]; [recenzavo prof. dr. Silvano C. Cavazza, dr. Henning P. Jürgens] – Vilnius: LLTI, 2015. – 475 p. – Tekstas liet., angl. – (Monumenta Reformationis Lituanicae. Seria A: Confessiones fidei. T. 2: Aloysius Lipomanus & Nicolaus Radiuil / VU; serijos redakcinė kolegija: Dainora Pociūtė (vyr. red.) ...[et al.]). – ISBN 978-609-425-145-0

 

Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose = Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās = Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures : straipsnių rinkinys / [sudarė ir parengė: Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė] ; [redakcinė kolegija: Eva Eglaja-Kristsonė ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 267 p. :  iliustr., portr., lent., faks. –  Santr. angl., latv. – ISBN 978-609-425-146-7

 

Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką / sudarytojas Rimantas Kmita, redaktorė Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė – Vilnius: LLTI, 2015. – 565 p. –  Santr. angl. – Pokalbiai su: Vytautu Martinkumi, Henriku Algiu Čigriejumi, Ramute Skučaite, Kęstučiu Nastopka, Jūrate Sprindyte, Vytautu Skuodžiu, Feliksu Mačiansku ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-143-6

 
 
Laurušaitė, Laura. Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai / redaktorė Danutė Kalinauskaitė, recenzentai Benedikts Kalnačs, Marijus Šidlauskas, Vigmantas Butkus. – Vilnius: LLTI, 2015. – 255 p. –  Santr. angl. – ISBN 978-609-425-141-2
 
 
Colloquia [Nr.] 34: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 207 p. – Santr. angl. – Aut.: Ramunė Bleizgienė, Birutė Avižinienė, Rita Tūtlytė, Rimantas Kmita, Paulius Jevsejevas... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIX / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 278 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Bronė Stundžienė, Ilja Lemeškin, Rokas Sinkevičius, Dainius Razauskas, Lilija Kudirkienė, Salomėja Bandoriūtė ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
 
2014
 
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai [T.] 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas / sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, redakcinė kolegija dr. Liucija Citavičiūtė, habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė, habil. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Sigitas Narbutas, kun. dr. Darius Petkūnas, dr. Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai habil. dr. Ona Aleknavičienė, Vilija Gerulaitienė, doc. dr. Silva Pocytė; vertėja į anglų kalbą Aušra Simanavičiūtė, vertėja į vokiečių kalbą LIna Plaušinaitytė, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia. – Vilnius, LLTI, 2014. – ISBN 978-609-425-147-4 (4 tomas), 978-609-425- 060-6 (bendras). 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVIII / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Jurgita Ūsaitytė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 287 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vita Džekčioriūtė, David Elton Gay, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Bronislava Kerbelytė, ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Markevičienė, Neringa. Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija / redaktorius Valdimantas Markevičius, recenzentai Vytautas Martinkus, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 548 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-138-2
 
Petras Skarga. Seimo pamokslai / sudarytoja ir vertėja Viktorija Vaitkevičiūtė, vertėja Eugenija Ulčinaitė, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 199 p. – ISBN 978-609-425-140-5
 
Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai / sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Liudas Jovaiša. – Vilnius: LLTI, 2014. – 244 p. – ISBN 978-609-425-144-3
 
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje / sudarytojos Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, recenzentės Rita Tūtlytė, Šarūnė Trinkūnaitė, redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 238 p. – Aut.: Mindaugas Kvietkauskas, Laima Laučkaitė, Vitalija Stravinskienė, Rasa Antanavičiūtė, Jūratė Markevičienė ... [et at.]. – ISBN 978-609-425-142-9
 
Abraitytė, Laima. Pradžios / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2014. –261 p. – ISBN 978-609-425-131-3
 
Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 5, [d.] 2 / sudarė, parengė ir komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 371 p. – ISBN 978-609-425-137-5
 
Colloquia. [Nr.] 32: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2014. – 2013 p. –  Santr. angl. –  Aut.: Ramunė Dragenytė, Solveiga Daugirdaitė, Jūratė Čerškutė, Akvilė Rėklaitytė, Gintarė Bernotienė, Laura Laurušaitė ... [et al.]. – ISBN 1822-3737-32
 
Colloquia. [Nr.] 33: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2014. – 169 p. – Santr. angl. – Aut.: Thomas F. Broden, Natalija Arlauskaitė, Dalia Pauliukevičiūtė, Imelda Vedrickaitė, Reda Pabarčienė ... [et al.]. – ISBN 1822-3737-33
 
Dilytė, Dalia. Kristijono Donelaičio pasakėčios / redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Eglė Patiejūnienė, Žavinta Sidabraitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 439 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-126-9
 
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas / parengė Mikas Vaicekauskas, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Živilė Nedzinskaitė, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 99 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-123-8
 
Eina garsas: nauji Maironio skaitymai / sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas, redakcinė kolegija: Laimutė Adomavičienė, Ramunė Bleizgienė, Irena Buckley, Aistė Kučinskienė, ... [et al.] – Vilnius: LLTI, 2014. – 329 p. [24 iliustr. p.] - Santr. angl. – Aut.: Viktorija Daujotytė, Marijus Šidlauskas, Regimantas Tamošaitis, Kęstutis Nastopka, Radoslaw Okulicz-Kozaryn, Stephan Kessler, ... [et al.] – ISBN 978-609-425-132-0
 
Lapinskienė, Alma. Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis / redaktorė Erika Malažinskaitė, recenzentai Elena Baliutytė-Riliškienė, Kazimieras Garšva. – Vilnius: LLTI, 2014. – 213 p.  – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-125-2
 
Mačernis, Vytautas. Man patiko tik vandenys gilūs: [poezija] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas; garso įrašus įskaitė Andrius Bialobžeskis. – Vilnius: LLTI, 2014. – 321 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-136-8
 
Ostrauskas, Kostas. Paskutinis kvartetas: du dramų ir dar kai ko rinkiniai ir drama / parengė ir įvadą parašė Loreta Mačianskaitė, redaktorius Viriginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 330 p. – ISBN 978-609-425-124-5
 
Šeferis, Vaidas. Kristijono Donelaičio Metų rišlumas / redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia; recenzentai Dalia Dilytė, Sigitas Narbutas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 339 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-134-4
 
Šeina, Viktorija. Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje / redaktorė Erika Malažinskaitė, recenzentai Kęstutis Nastopka, Rita Tūtlytė, Mindaugas Kvietkauskas – Vilnius: LLTI, 2014. – 289 p., [20] illustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-135-1
 
Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys / sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: LLTI, 2014. – 498 p. – Santr. angl. – ISBN 979-0-706239-09-5
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVII / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 341 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Giedrė Šmitienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Bronė Stundžienė, Vilma Daugirdaitė, Mara Vyksna, Kostas Aleksynas, ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaižgantas. Raštai. [T.] 23 / parengė Eligijus Daugnora, lenkišką tekstą iššifravo Jan Sienkiewicz, iš lenkų kalbos vertė Leonardas Vilkas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 287 p. – ISBN 978-609-425-140-5
 
Žvilgsniai: faksimilinis leidinys / komentaro aut. Laimutė Adomavičienė, parengė Gytis Vaškelis ir Rokas Gelažius. – Vilnius: LLTI, 2014. - 28 p. įvadas, 40p., 60 p. ir 66 p. faksimiliniai žurnalai. – ISBN 978-609-425-117-7
 
Butkus, Vigmantas. Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: monografija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Liudas Jovaiša, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 229 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-118-4
 
Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje / sudarytojas Gytis Vaškelis; tekstų autoriai Mindaugas Kvietkauskas, Nijolė Lukšionytė, Gytis Vaškelis; recenzentai Sigitas Narbutas, Gediminas Mikelaitis. – Vilnius: LLTI, 2014. – 236 p.: iliustr., faks. – ISBN 978-609-425-097-2
 
2013
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 35-36: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. / Į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė-Barnard; iš lenkų kalbos vertė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 435 p. – Tekstas liet., lenk. – Santr. liet., angl. – Aut.: Ludwik Grzebień SJ, Kazimierz Sebastian Ożóg, Eugenija Ulčinaitė, Magdalena Ślusarska, Viktorija Vaitkevičiūtė, Katarzyna Kiszkowiak, Tomasz Kempa ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai: [straipsnių rinkinys] / sudarytoja Ramunė Bleizgienė; redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentės: Vilma Žaltauskaitė, Brigita Speičytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Birutė Avižinienė, Ramunė Bleizgienė, Solveiga Daugirdaitė, Dalia Pauliukevičiūtė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-111-5
 
Colloquia. [Nr.] 30: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 210 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Gintarė Bernotienė, Ilona Čiužauskaitė,  Algis Kalėda, Giedrė Kazlauskaitė, Rimantas Kmita, Aistė Kučinskienė, Donata Mitaitė, Eugenijus Žmuida ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Colloquia. [Nr.] 31: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; į anglų k. vertė Karla Gruodis. – Vilnius: LLTI, 2013. – 207 p. – Santr. angl. – Aut.: Ginta Čingaitė, Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Kristina Sakalavičiūtė, Dalia Satkauskytė, Akvilė Šimėnienė, Gintautė Žemaitytė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 8: Publicistika, paskaitos, recenzijos, straipsniai, vertimai / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 596 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-119-1
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 7: Proza, poezija, dramos, kūrinių variantai ir fragmentai iš rankraštinio palikimo / sudarė ir parengė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 706 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-092-7
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai: [poema] / sudarytojas Gytis Vaškelis; įvado autorius Darius Kuolys; redaktorius Mikas Vaicekauskas; skanduotę parengė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 217 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Rolandas Kazlas; garso režisierė Sonata Jadevičienė]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-093-4
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai: [poema] / sudarytojas Gytis Vaškelis; įvado autorius Darius Kuolys; redaktorius Mikas Vaicekauskas; skanduotę parengė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 148 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Rolandas Kazlas; garso režisierė Sonata Jadevičienė]. – ISBN 978-609-425-106-1 (minkšt. virš.)
 
Geda, Sigitas. Ugniabalsis niekas: [poezija] / parengė, įvadinį straipsnį parašė Rimantas Kmita; garso įrašus parengė Mindaugas Nastaravičius. – Vilnius: LLTI, 2013. –331 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Sigitas Geda]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-112-2
 
Jankevičiūtė, Giedrė, Vaicekauskas, Mikas. Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos “Metai” iliustracijos ir vaizdinis kanonas = An Omnipotent Tradition: the iliustrations and the visual canon of Kristijonas Donelaiti’s poem “Metai”: studija / pratarmė Pauliaus Subačiaus; redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart; vertimai į anglų k. Aušra Simanavičiūtė; korektorė Daiva Krištopaitienė; recenzavo Ingrida Korsakaitė, Eligijus Raila. – Vilnius: LLTI, 2013. – 170 p.: iliustr. – Tekstas liet., angl. – ISBN 978-609-425-105-4
 
Jurgutienė, Aušra. Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija: monografija / redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentai Aleksandras Krasnovas, Vytautas Rubavičius. – Vilnius: LLTI, 2013. – 462 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-107-8
 
Laukkonėn, Taisija. Dainiai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po) sovietmečiu / redaktorė Rima Bertašavičiūtė; recenzentai Pavel Lavrinec, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 313 p. – Santr. angl., rus. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-115-3
 
Laurinkienė, Nijolė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis: [monografija] / redagavo Justinas Kubilius; recenzentai Saulė Matulevičienė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Dainius Razauskas. – Vilnius: LLTI, 2013. – 502 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-109-2
 
Litvinskaitė, Daiva. Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Violeta Kelertienė, Dalia Cizikaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 238 p. – Santr. angl. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-108-5
 
Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis: [straipsniai, laiškai, pokalbiai, atsiminimai, dokumentai] / sudarytojos Solveiga Daugirdaitė, Alma Lapinskienė; recenzentai Dalia Kuizinienė, Vytautas Martinkus; redaktorė Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 308 p., [6 iliustr. lap.]. – ISBN 978-609-425-122-1
 
Milašius, Oskaras. Lituanistinė ir politinė publicistika / sudarė, įvadinį straipsnį parašė ir pavardžių rodyklę parengė Genovaitė Dručkutė; iš prancūzų k. vertė, redagavo ir paaiškinimus rengė Genovaitė Dručkutė, Neringa Klišienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 286 p. – ISBN 978-609-425-113-9
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 2: Filologija: Traktatai: krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje: [fotokopijos] / sudarytoja Liucija Citavičiūtė; vertė Dalia Dilytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Rita Katinaitė, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Sigitas Narbutas, Mindaugas Strockis, Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Dainora Pociūtė, Kęstutis Daugirdas; redaktorė Irena Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 491 p.: faks., portr. – Tekstas liet., lot. – ISBN 978-609-425-103-0
 
Sutzkever, Avrom [Suckeveris, Avromas]. Žaliasis akvariumas: pasakojimai / iš jidiš k. vertė, baigiamąjį straipsnį parašė Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 198 p. – ISBN 978-609-425-114-6
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 10: dramos: [Den nya härskaren (1923); Naujasis valdovas (1923); Narvydis (1932); Narvydis (1933); Gyvybės vandenys (1938); Ašakienės vyras (1928)] / parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė; iš švedų k. vertė Alma Braškytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 497 p. – ISBN 978-609-425-121-4
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLV: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 268 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Rasa Kašėtienė, Živilė Ramoškaitė, Dainius Razauskas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Jurgita Ūsaitytė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė Eugenijus Žmuida … [et al.]. – ISSN 1392-2831 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVI: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 338 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Gražina Kadžytė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Austė Nakienė, Radvilė Racėnaitė, Živilė Ramoškaitė, Jurga Sadauskienė, Jūratė Šlekonytė, Daiva Vaitkevičienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaičiulaitis, Antanas. Laiškai: rinktinė / parengė Ilona Čiužauskaitė, Ernesta Juknytė, Neringa Klišienė; įvadinis straipsnis Neringos Klišienės. – Vilnius: LLTI, 2013. – 958 p. – ISBN 978-609-425-116-0
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 6: Žemaičių Vyskupystė / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė; komentarai Vytauto Merkio. – Vilnius: LLTI, 2013. – 688 p. – ISBN 978-609-425-110-8
 
Venclova, Tomas. Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą / [redaktorė Danutė Kalinauskaitė; tekstus iš rusų k. vertė Donata Mitaitė, Algis Kalėda; tekstus iš lenkų k. vertė Eugenijus Ališanka, Algis Kalėda]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 614 p. – ISBN 978-609-425-096-5
 
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Raštai, t. 12, kn. 2: Literatūros istorija: [Straipsniai, anotacijos, atsiliepimai, pranešimai], parengė ir paaiškinimus parašė Ilona Čiužauskaitė, Jonas Šlekys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 382 p. ISBN 5-415-004971-1 (bendras), ISBN 978-609-425-120-7.
 
Vydūnas und deutsche Kultur / Vydūnas-Gesellschaft; Herausgeber Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė; Lektorat Irena Tumavičiūtė; aus dem Litauischen von Jürgen Buch, Markus Roduner. – Vilnius: LLTI, 2013. – 363 p. – Vok. –ISBN 978-609-425-100-9
  
Багдонавичюс, Вацловас, Мартишюте, Аушра. Видунас в западноевропейском культурном контексте: между национальным и глобальным / перевод с литовского Римантаса Сидеравичюса. – Вильнюс: Институт литовской литературы и фольклора, 2013. – 218 c., [12] иллюстр. – Rus. – ISBN 978-609-425-104-7
 

 

2012
 
 
Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje: kolektyvinė monografija / sudarė Loreta Mačianskaitė; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Kęstutis Nastopka, Loreta Jakonytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 217 p., [6] iliustr., portr., faks. lap. – Aut.: Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Solveiga Daugirdaitė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Algis Kalėda ... [et al]. – ISBN 978-609-425-078-01
 
Balkelis, Tomas. Moderniosios Lietuvos kūrimas: [studija] / vertėjas Žilvinas Beliauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 254 p., [4] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-077-4
 
Bleizgienė, Ramunė. Privati tyla, vieši balsai: moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: [monografija] / recenzentai Dalia Leinartė, Petras Bražėnas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 361 p., [14] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-086-6
 
Colloquia. [Nr.] 28: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Jūratė Čerškutė, Loreta Jakonytė, Donata Mitaitė, Viktorija Šeina, Imelda Vedrickaitė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia. [Nr.] 29: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Aušra Jurgutienė, Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Laura Laurušaitė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa: [straipsnių rinkinys] / sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Laima Arnatkevičiūtė; recenzentai Rūstis Kamuntavičius, Rita Tūtlytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 299 p. – Aut.: Darius Kuolys, Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Algis Kalėda ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-073-6
 
Česnulevičiūtė, Petronėlė. Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti / redaktorės Danutė Kalinauskaitė, Greta Lisauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 255 p. – ISBN 978-609-425-076-7
 
Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: kolektyvinė monografija / recenzentai Leonardas Sauka, Saulė Matulevičienė; mokslinė redaktorė Bronė Stundžienė; santr. į anglų k. vertė Lina Būgienė; redagavo Kostas Aleksynas, Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 523 p.: iliustr., nat. – Santr. angl. – Aut.: Lina Būgienė, Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Radvilė Racėnaitė, Jurga Sadauskienė, Lina Sokolovaitė, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-091-0
 
Literatūra 11 klasei. D. 1: Renesansas. Barokas. Apšvieta: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Gytis Vaškelis; [apžvalginių] tekstų autoriai: Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė; redaktorės: Irena Daugirdaitė, Laima Arnatkevičiūtė, Danutė Kalinauskaitė, Asta Vaškelienė. – Trečiasis pataisytas leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 600 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-056-9 
 
Literatūra 11 klasei. D. 2: Romantizmas. Realizmas. Neoromantizmas: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Brigita Speičytė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Laima Arnatkevičiūtė, Donata Linčiuvienė, Asta Vaškelienė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Natalija Arlauskaitė, Dagnė Beržaitė, Vigmantas Butkus, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Nijolė Kašelionienė, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Brigita Speičytė, Vaidas Šeferis, Marijus Šidlauskas, Skirmantas Valentas, Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vanda Zaborskaitė, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas. – [Pirmasis leidimas]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 610 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-057-6 
 
Literatūra 12 klasei. D. 1: XX a. vidurio modernioji ir katastrofų literatūra: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Donata Linčiuvienė, Erika Malažinskaitė, Asta Vaškelienė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Nijolė Kašelionienė, Laurynas Katkus, Rimantas Kmita, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gediminas Mikelaitis, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas. – Pirmasis leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 654 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-082-8 
 
Literatūra 12 klasei. D. 2: Modernioji XX a. antrosios pusės literatūra. Nepriklausomybės laikų literatūra: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Brigita Speičytė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Donata Linčiuvienė, Erika Malažinskaitė, Asta Vaškelienė, Ilona Čiužauskaitė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Gintarė Bernotienė, Jūratė Čerškutė,  Laurynas Katkus, Rimantas Kmita, Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Laura Laurušaitė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jūratė Sprindytė, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas ... [et al.]. – Pirmasis leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 655 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-083-5 
 
Maironis. Pavasario balsai: lyrika. – 28-asis leidimas / įvado autorius ir parengėjas Manfredas Žvirgždas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 247 p. + 1 garso diskas (CD) [36 garso įrašai / skaito Andrius Bialobžeskis]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-079-8
 
Maps of memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation memoirs from the Baltic States / edited by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis; reviewer Katherine Jolluck. – Vilnius: LLTI, 2012. – 246 p.: iliustr. – Angl. – ISBN 978-609-425-089-7
Mikelaitis, Gediminas. Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija: monografija / recenzentai Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Tomas Sodeika; redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 231 p., [2] iliustr. lap., faks. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-094-1
 
Miškinis, Motiejus. Rinktiniai raštai / sudarytojas Jonas Šlekys; redaktorius Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 539 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-080-4
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 33: Literatūra ir Lietuvos modernėjimo procesai XV–XVIII a.: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 373 p. – Str. liet., lenk. – Santr. angl. – Aut.: Mintautas Čiurinskas, Dovilė Keršienė, Živilė Nedzinskaitė, Eglė Patiejūnienė, Dainora Pociūtė, Asta Vaškelienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 34: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 375 p. – Tekstas liet., lot., sen. rusėnų. – Santr. angl. – Aut.: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Kęstutis Gudmantas, Dovilė Keršienė, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Speičytė, Brigita. Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva: monografija / recenzentai Viktorija Daujotytė, Marijus Šidlauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 262 p., [10] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-087-3
 
Sruogaitė, Dalia. Atminties archeologija: [atsiminimai] / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 231 p., [18] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-064-4
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 13: Publicistika, 1934–1958 / parengė ir redagavo Rimantas Glinskis. – Vilnius: LLTI, 2012. – 479 p. – ISBN 978-609-425-095-8
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIII: [straipsnių rinkinys] / redakcinė  kolegija: Leonardas Sauka (vyr. redaktorius)… [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 255 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Lina Būgienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Rasa Kašėtienė, Aelita Kensminienė, Nijolė Laurinkienė, Radvilė Racėnaitė, Alma Ragauskaitė, dainius Razauskas, Lina Sokolovaitė, Jūratė Šlekonytė, Daiva Vaitkevičienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIV: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Leonardas Sauka (vyr. redaktorius)… [et al.]; parengė Radvilė Racėnaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 306 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Povilas Krikščiūnas, Nijolė Laurinkienė, Austė Nakienė, Rolandas Petkevičius, Radvilė Racėnaitė, Dainius Razauskas, Lina Sokolovaitė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 5: Mokslas Rymo katalikų. Apie brostvas su įstatymais Trečiojo Zokano švento Dominiko / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 659 p. – ISBN 978-609-425-081-1
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Tautų polilogas, 1900–1945: [konf. straipsnių rinkinys] / sudarytoja Alma Lapinskienė; recenzentai Aušra Martišiūtė, Pavel Lavrinec; redaktorė Vanda Šatkuvienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 253 p., [4] iliustr. lap. – Tekstas liet., lenk., rus. – Santr. angl., liet. – ISBN 978-609-425-098-9
 
Žukauskas, Albinas. Būtoji – grįžtamoji: [eilėraščių rinktinė] / sudarytojas ir įvado autorius Kęstutis Nastopka. – Vilnius: LLTI, 2012. – 447 p. + 1 garso diskas (CD) [33 garso įrašai / skaito autorius (įrašas iš LRT radijo fondų) ir Vladas Bagdonas]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-099-6
 
 
2011
 
Abraomas Kulvietis: pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas: Abraomo Kulviečio „Confessio fidei“ ir Johanno Hoppijaus „Oratio funebris“ (1547): studija / parengė [ir komentarus parašė] Dainora Pociūtė; recenzavo Ingė Lukšaitė, S.C. Rowell; redaktorė Jolanta Gelumbeckaitė; vertė Benediktas Kazlauskas, Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė, Eugenija Ulčinaitė, Dalija Tekorienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 205 p.: faks. – Tekstas liet., lot., angl. – (Monumenta Reformationis Lituanicae. Seria A: Confessiones fidei. T. 1: Abraham Culvensis / VU; serijos redakcinė kolegija: Dainora Pociūtė (vyr. red.) ...[et al.]). – ISBN 978-609-425-069-9
 
Baltic Memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period / edited by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė; english language edition Karla Gruodis; reviewers Janina Kursite, Kęstutis Nastopka; translators Diana Bartkutė... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 243 p. – Angl. – ISBN 978-609-425-042-2
 
Colloquia. [Nr.] 26: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Ilona Čiužauskaitė, Rimantas Kmita, Taisija Laukkonėn, Laura Laurušaitė, Donata Mitaitė, Manfredas Žvirgždas ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia. [Nr.] 27: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 183 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Jūratė Čerškutė, Loreta Jakonytė, Algis Kalėda, Taisija Laukkonėn, Laura Laurušaitė, Donata Mitaitė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Imelda Vedrickaitė, Gintautė Žemaitytė .. [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 5: Laiškai, 1906–1944 / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 542 p., [24] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-044-6
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 6: Laiškai, 1945–1958 / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 574 p., [28] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-058-3
 
Daujotytė, Viktorija, Kvietkauskas, Mindaugas. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija / recenzentai Vytautas Martinkus, Rimantas Miknys; redaktorė Rimantė Umbrasaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 359 p., [12] iliustr. lap., portr. – Santr. angl., lenk. – Česlovo Milošo metai, 2011. – ISBN 978-609-425-052-1
 
XX amžiaus literatūros teorijos. D. 1: chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams / parengė Aušra Jurgutienė; moksliniai redaktoriai Aušra Jurgutienė, Nijolė Keršytė, Kęstutis Nastopka; redaktoriai Daiva Daugirdienė, Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 423 p. – ISBN 978-609-425-025-5 
 
XX amžiaus literatūros teorijos. D. 2: chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams / parengė Aušra Jurgutienė; moksliniai redaktoriai Aušra Jurgutienė, Nijolė Keršytė, Kęstutis Nastopka; redaktoriai Daiva Daugirdienė, Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 447 p. – ISBN 978-609-425-027-9 
 
Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve = Eduard Wolter‘s cylinders recorded in Lithuania (1908–1909), held in the Berlin Phonogramm-Archiv / parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; konsultantė Susanne Ziegler; tarmių redaktorė Danguolė Mikulėnienė, stilistė Danutė Giliasevičienė; vertėjos Ada Valaitis, Veronika Janatjeva; melodijas surinko Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 173, [3] p.: iliustr., faks., nat., žml. + 1 garso diskas (CD) [44 restauruoti įrašai / sudarė Austė Nakienė; įrašus restauravo Albrecht Wiedmann, ISBN 978-9955-698-59-3]. – Tekstas liet., angl. – ISBN 978-609-425-074-3
 
Jakonytė, Loreta. Karvės kuolas Pilies
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt