LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Bendras leidinių sąrašas
2019
 
Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija. Sudarė ir parengė Žydronė Kolevinskienė, Loreta Mačianskaitė, Saulius Vasiliauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 117 p. ISBN 978-609-425-253-2
 
Donelaitis, Kristijonas. Raštai / vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas. [T.] 2: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai / sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Vilma Zubaitienė; konsultantai Liucija Citavičiūtė, Paulius V. Subačius; į anglų kalbą vertė Aušra Simanavičiūtė, į vokiečių kalbą vertė Lina Plaušinaitytė; redaktoriai Jurgita Žana Raškevičiūtė, Alexander Mionskowski; recenzentai Giedrius Subačius, Roma Bončkutė. – Vilnius: LLTI, 2019. – cxliii + 184 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 
 
 
 
 
2018 
 
Butkus, Vigmantas. Literatūrinė baltistika: samprata, raida, perspektyvos: monografija recenzentai: Laimutė Baluodė, Gintarė Bernotienė, Kęstutis Nastopka. – Vilnius: LLTI, 2018. – 223 p. – (Ars critica: AC 2029-1833). 
 
Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas, 1803. D. 2: Rodyklės / parengė Darius Antanavičius; mokslinė redaktorė ir projekto vadovė Živilė Nedzinskaitė; kalbos redaktorė Dalia Blažinskaitė, vertėja Diana Bartkutė-Barnard; recenzentai Ludwik Grzebień SJ, Sigitas Narbutas, Dirk Sacré. – Vilnius; LLTI, 2018. – P. 337-752: iliustr., faks. – Tekstas lietuvių, anglų, lotynų k. – ISBN 978-609-425-229-7.
 
Colloquia. [Nr.] 40: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2018. – 185 p. – Santr. angl. – Aut.: Viktorija Daujotytė, Algis Kalėda, Kęstutis Nastopka... [et al.]. – ISSN 1822-3737. 
 
Karalaitė ant stiklo kalno: dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena / pasakas atrinko ir rinkinį sudarė Jūratė Šlekonytė, Gytis Vaškelis; tekstus bendrinei kalbai adaptavo Danutė Kalinauskaitė; iliustracijas kūrė Marius Jonutis. – Vilnius: LLTI, 2018. – 142 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-239-6. 
 
Strazdas, Antanas. Einu žeme, skrendu vėju: [poezijos rinktinė] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Brigita Speičytė; spec. redaktorė Aurelija Tamošiūnaitė; recenzentai Viktorija Daujotytė, Darius Kuolys; redaktorė Erika Valčiukienė; garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas, garso režisierė Sonata Jadevičienė. – Vilnius: LLTI, 2018. – 215 p. + 1 kompakt. diskas (CD). – (Gyvoji poezija: GP ISSN 2335-7053). – ISBN 978-609-425-244-0.
 
Razauskas, Dainius. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu / recenzentai Vytautas Rubavičius, Daiva Vaitkevičienė. – Vilnius: LLTI, 2018. – 258 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-231-0.
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai [T.] 3: Traktatai: filologija, teologija, filosofija / sudarytoja Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Jolanta Gelumbeckaitė, Darius Petkūnas; vertėjai: Simona Jaskelevičiūtė, Rita Katinaitė, Regina Koženiauskienė, Sigitas Narbutas, Živilė Pabijutaitė, Nerija Putinaitė... [et al.]. – Vilnius, LLTI, 2018. – 454 p.: faks. – Tekstas liet., lot., vok. – ISBN 978-609-425-236-5. 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 55: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė)… [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2018. – 262 p.: iliustr., portr. – Santr. angl. – ISSN 1392-2831. 
 
Žirgulys, Aleksandras. Laiškai: rinktinė: šaltinio publikacija / parengė Ilona Čiužauskaitė; recenzavo Žydronė Kolevinskienė, Eugenijus Žmuida. – Vilnius: LLTI, 2018. – xxx, 256 p., [6] iliustr., portr., faks. lap. – ISBN 978-609-425-237-2.
 
2017 
 
Bložė, Vytautas P. Paveikslo restauravimas: [poezijos rinktinė] / sudarytoja ir įvado autorė Elena Baliutytė; recenzentai Marijus Šidlauskas, Gediminas Mikelaitis; įrašus skaito Alvydas Šlepikas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 311, [8] p. + 1 kompakt. plokštelė (CD).  – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-221-1
 
Bradūnas, Kazys. Ir nebijok: [poezijos rinktinė] / sudarytoja ir įvado autorė Donata Mitaitė; įrašus skaito Dainius Svobonas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 239, [8] p. + 1 kompakt. plokštelė (CD).  – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-204-4
 
Bradūnas, Kazys. Kertinė paraštė: kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė / sudarė Gediminas Mikelaitis, redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Gintarė Bernotienė, Margarita Matulytė. – Vilnius: LLTI, 2017. – 326 p., [8] iliustr., portr., faks. lap. – Santr. angl. –ISBN 978-609-425-222-8 
 
Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas, 1803. D. 1: Sąrašas / parengė Darius Antanavičius; mokslinė redaktorė ir projekto vadovė Živilė Nedzinskaitė; kalbos redaktorė Dalia Blažinskaitė, vertėja Diana Bartkutė-Barnard; recenzentai Ludwik Grzebien SJ, Sigitas Narbutas, Dirk Sacre. – Vilnius; LLTI, 2017. – XLVIII, 329 p.: iliustr. – Tekstas lietuvių, anglų, lotynų k. – ISBN 978-609-425-228-0 
 
Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas, 1803. D. 2: Rodyklės / parengė Darius Antanavičius; mokslinė redaktorė ir projekto vadovė Živilė Nedzinskaitė; kalbos redaktorė Dalia Blažinskaitė, vertėja Diana Bartkutė-Barnard; recenzentai Ludwik Grzebien SJ, Sigitas Narbutas, Dirk Sacre. – Vilnius; LLTI, 2017. – P. 337-752: iliustr., faks. – Tekstas lietuvių, anglų, lotynų k. – ISBN 978-609-425-229-7
 
Colloquia [Nr.] 38: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2017. – 175 p. – Santr. angl. – Aut.: Vigmantas Butkus, Aistė Kučinskienė, Brigita Speičytė, Dalia Čiočytė, Vytautas Rubavičius... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia [Nr.] 39: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2017. – 217 p. – Santr. angl. – Aut.: Jurgita Žana Raškevičiūtė, Imelda Vedrickaitė, Beata Kalęba ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
Daujotytė, Viktorija. Lituanistika Lietuvos akivaizdoje: [studija] / redagavo Erika Valčiukienė; recenzentai Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 333 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-223-5
 
Daujotytė, Viktorija. Prigimtinės kultūros ratilai: [studija] / sudarė Daiva Vaitkevičienė; redagavo Erika Valčiukienė; recenzentai Saulė Matulevičienė, Jurga Sadauskienė. – Vilnius: LLTI, 2017. – 325: iliustr., [8] iliustr., portr. lap.  – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-224-2 
 
Jonynas, Antanas A. Šermukšnis. Pylimo gatvė: [poezijos rinktinė] / sudarytoja ir įvado autorė Elena Baliutytė; įrašus skaito Antanas A. Jonynas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 259, [8] p. + 1 kompakt. plokštelė (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-187-0
 
Klaipėdos krašto dainos ir muzika [garso įrašas]: 1935-2000 metų įrašai = Songs and music from the Klaipėda region: recordings made in 1935-2000 / sudarė Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė; atlieka Klaipėdos krašto dainininkai ir muzikantai. – Restauruoti įrašai / įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas.  – Vilnius: LLTI. – 126, [2] p.: iliustr., nat., portr., žml. + 1 kompakt. diskas (CD). –Tekstas lietuvių, anglų k. – ISMN 979-070-623-914-9
 
Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas = The Wawel Manuscript of the Lithuanian Chronicles / parengė Kęstutis Gudmantas, Nadežda Morozova; redaktoriai Diana Bartkutė-Barnard, Ilona Čiužauskaitė; recenzentai Rima Cicėnienė, Mikas Vaicekauskas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 205 p.: faks. – Tekstas lietuvių, anglų, slavų, lenkų k. – ISBN 978-609-425-198-6
 
Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Skausmo gramatika: [poezijos rinktinė] / sudarytojas ir įvado autorius Manfredas Žvirgždas; įrašus skaito Rolandas Rastauskas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 263 p. + 1 kompakt. plokštelė (CD). –  (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-188-7
 
Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą / sudarė, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė Viktorija Vaitkevičiūtė; iš lenkų kalbos vertė ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė; redagavo Asta Vaškelienė; recenzentai Živilė Nedzinskaitė, Jolita Sarcevičienė. – Vilnius: LLTI, 2017. – 214 p.: iliustr., portr., faks. – Tekstas lietuvių, lenkų, lotynų k. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-200-6
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 43: [straipsnių rinkinys] / sudarė Mintautas Čiurinskas; parengė ir redagavo Ona Daukšienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas (vyriausiasis redaktorius) ... [et al.]; į anglų k. vertė Diana Bartkutė-Barnard. – Vilnius: LLTI, 2017. – 317 p. – Tekstas lietuvių, lenkų k. – Santr. liet., angl. – Aut.: Dovilė Keršienė, Dalia Dilytė, Liudas Jovaiša, Veronika Girininkienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Šeinius, Ignas. Raštai. T. 5. Drama / parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė; iš švedų k. vertė Alma Braškytė; recenzentai Aurelija Mykolaitytė, Mikas Vaicekauskas. – Vilnius: LLTI, 2017. – 348 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-225-9
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 53: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Giedrė Šmitienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2017. – 278 p.: iliustr., portr. – Santr. angl. – ISSN 1392-2831
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 54: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Aušra Žičkienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2017. – 282 p.: iliustr., portr. – Santr. angl. – ISSN 1392-2831
 
Vaičiūnaitė, Judita. Po ūkanotu atminties dangumi: [poezijos rinktinė] / sudarytoja ir įvado autorė Donata Mitaitė; įrašus skaito Jūratė Vilūnaitė. –Vilnius: LLTI, 2017. – 227, [7] p. + 1 kompakt. plokštelė (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-190-0
Vienažindys, Antanas. Dainos lietuvininko Žemaičiuose: parašė Vienužis, Pakuršėj prisigūžęs: [poezijos rinktinė] / sudarytoja ir įvado autorė Brigita Speičytė; specialioji redaktorė Aurelija Tamošiūnaitė; redaktorė Erika Valčiukienė; recenzentai Viktorija Daujotytė, Gediminas Mikelaitis; įrašus skaito Algirdas Latėnas. – Vilnius: LLTI, 2017. –106, [3] p. + 1 kompakt. plokštelė (CD). – Santr. angl. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-226-6
 

2016

 

Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010) / sudarytojas Tomas Andriukonis, redaktorė Giedrė Olsevičiūtė; recenzentai Mikas Vaicekauskas, Vilma Žaltauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 666 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-201-3
 
Bernotienė, Gintarė. Apie žodžių sandaros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai: monografija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Marijus Šidlauskas, Audinga Peluritytė-Tikuišienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 256 p., [10 iliustr. lap.]. – Santr. angl. – (in brevi; 3). – ISBN 978-609-425-185-6
 
Colloquia [Nr.] 36: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2016. – 167 p. – Santr. angl. – Aut.: Dalia Satkauskytė, Akvilė Rėklaitytė, Gintarė Bernotienė, Dalia Jakaitė, Aušra Gudavičiūtė, Laura Laurušaitė, Elena Baliutytė, Donata Mitaitė... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia [Nr.] 37: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2016. – 187 p. – Santr. angl. – Aut.: Aušra Jurgutienė, Viktorija Šeina, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Donata Mitaitė, Virginija Cibarauskė, Laimutė Adomavičienė, Jūratė Sprindytė... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Tautos auklėjimo mintys: kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai / parengė ir įvadinį straipsnį parašė Aušra Martišiūtė-Linartienė, redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentai Viktorija Daujotytė, Leonida Gaidauskienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 687 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-158-0
 
Daujotytė, Viktorija. Sofija: [monografija] / redaktorės Erika Malažinskaitė, Donata Linčiuvienė, konsultantė Dalia Palukaitienė; santrauką į anglų k. vertė Diana Bartkutė; recenzentai Dalia Čiočytė, Nida Gaidauskienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 343 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-157-3
 
Kalėda, Algis. Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai arba tarp Dioniso ir Apolono: monografija / redaktorius Virginijus Gasiliūnas; santrauką į anglų k. vertė Diana Barnard; recenzentai Vytautas Martinkus, Donata Mitaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 245 p. – Santr. angl. – (in brevi; 4). – ISBN 978-609-425-178-8
 
Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys / sudarė Mikas Vaicekauskas; aut.: Roma Bončkutė, Carmen Caro Dugo, Adriano Cerri, Liucija Citavičiūtė, Rūta Eidukevičienė, Jolanta Gelumbeckaitė, Vladimir Gilmanov, Rolandas Kregždys, Alma Lapinskienė, Rimvydas Laužikas, Ingė Lukšaitė, Kęstutis Nastopka, Rima Palijanskaitė, Darius Petkūnas, Nerija Putinaitė, Dainius Razauskas, Mindaugas Sabutis, Žavinta Sidabraitė, Vaidas Šeferis, Viktorija Šeina, Marijus Šidlauskas, Axel Ernst Walter, Jekaterina Zykova, Vilma Zubaitienė; vertė Donata Mitaitė, Lina Plaušinaitytė, Aušra Simanavičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2016 – 547 p. – Santr. angl. – ISBN 978-6094-25-176-4
 
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas. T. 1 / sudarytoja, vyriausioji redaktorė Brigita Speičytė; specialiosios redaktorės Reda Griškaitė,  Raminta Važgėlaitė; kalbos redaktorė Donata Linčiuvienė; parengė: Roma Bončkutė, Reda Griškaitė, Erika Malažinskaitė, Žavinta Sidabraitė, Brigita Speičytė, Aurelija Tamošiūnaitė; vertė: Vytautas P. Bložė, Vladas Braziūnas, Irena Daugirdaitė, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Algis Kalėda, Regina Koženiauskienė, Mindaugas Kvietkauskas, Vincas Laurynaitis, Vilius Litvinavičius, Kornelijus Platelis, Brigita Speičytė, Eugenijus Žmuida, Albinas Žukauskas; recenzentai Darius Kuolys, Giedrius Subačius. – Vilnius: LLTI, 2016. – 760 p. – Tekstas liet., lenk., vok. – Santr. angl. –  ISBN 978-609-425-173-3 
 
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas. T. 2 / sudarytoja, vyriausioji redaktorė Brigita Speičytė; specialiosios redaktorės Reda Griškaitė,  Asta Vaškelienė; kalbos redaktorė Erika Malažinskaitė; parengė: Roma Bončkutė, Liucija Citavičiūtė, Reda Griškaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Saulė Matulevičienė, Jurgis Pakerys, Brigita Speičytė, Aurelija Tamošiūnaitė, Dalius Viliūnas; vertė: Liucija Citavičiūtė, Dalia Čiočytė, Reda Griškaitė, Regina Koženiauskienė, Vincas Laurynaitis, Romanas Plečkaitis, Brigita Speičytė; recenzentai Darius Kuolys, Giedrius Subačius. – Vilnius: LLTI, 2016. – 534 p. – Tekstas liet., lenk., vok. – Santr. angl. –  ISBN 978-609-425-174-0 
 
Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje / iš vokiečių žemaičių k. vertė Liucija Citvičiūtė, redaktorė Erika Malažinskaitė; rengimo komisija: Jadvyga Bajarūnienė, Rasa Balčikonytė, Dainius Būrė, Ona Daukšienė, Genovaitė Dručkutė, Sigitas Narbutas, Gytis Vaškelis. – Vilnius: LLTI, 2016. – 269 p.: iliustr. – (Viduramžių biblioteka; XII) – ISSN 1648-6412,  ISBN 978-609-425-179-5
 
Maironis. Laiškai. Atsiminimai / sudarytojas ir parengėjas Eugenijus Žmuida. – Vilnius: LLTI, 2016. – 810 p., [20] iliustr., portr., faks. lap. –  Santr. angl. – ISBN 978-609-425-199-3 
 
Marcelijus: atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį / sudarytojai Giedrius Genys, Fausta Radzevičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2016 – 458 p.: iliustr., portr., faks. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-175-7
 
Martinaitis, Marcelijus. Sutartinė: [poezijos rinktinė] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Akvilė Rėklaitytė; garso įrašus įskaitė Marcelijus Martinaitis. – Vilnius: LLTI, 2016. – 360 p. + 1 kompakt. diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-160-3, ISSN 2335-7053 
 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje: [straipsnių rinkinys] / sudarytoja Nida Gaidauskienė. – Vilnius: LLTI, 2016 – 398 p.:  iliustr., portr., faks., nat., lent., schem. – Tekstas liet., lenkų, anglų k. – Santr. angl. – ISBN 978-6094-25-197-9
 
Nėris, Salomėja. Tolimas sapnas: [poezijos rinktinė] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Mindaugas Kvietkauskas; garso įrašus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 193 p. + 1 kompakt. diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-161-0, ISSN 2335-7053 
 
Nakienė, Austė.  Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje. – Vilnius: LLTI, 2016. – 354 p.:  iliustr., portr., faks. – ISBN 978-609-425-177-1
 
Petrikaitė-Mažeikienė, Marija. Maniutės sąsiuviniai / sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Saulė Matulevičienė; recenzentai Gaila Kirdienė, Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 235 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-164-1
 
Poezija Žemaičių ir Lietuvos: XIX amžius: [poezijos rinktinė] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Brigita Speičytė; garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas, Vytautas Rumšas, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2016. – 209 p. + 1 kompakt. diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-163-4 
 
Razauskas-Daukintas, Dainius. Maironis. Praamžės tradicijos dainius / redaktorė Danutė Giliasevičienė; recenzentai Brigita Speičytė, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2016. – 291 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-162-7 
 
Razauskas-Daukintas, Dainius. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio Metuose: pastabos paraštėse / redaktorė Danutė Giliasevičienė; recenzentai Rimantas Balsys, Regimantas Tamošaitis. – Vilnius: LLTI, 2016. – 342 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-186-3
 
Sauka, Leonardas. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje: tyrėjai ir jų darbai / redagavo Kostas Aleksynas; recenzentai Gražina Kazlauskienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 622 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-183-2
 
Stebuklinės pasakos. T. 1 / sudarė ir parengė Jūratė Šlekonytė; tomo moklinės redaktorės Lina Būgienė, Radvilė Racėnaitė; tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė, Vilija Sakalauskienė; santrauką į anglų k. vertė Lina Būgienė; recenzentai Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Dovilė Kulakauskienė. – Vilnius: LLTI, 2016. – 722 p.: žml. – ( Lietuvių pasakojamoji tautosaka / redakcinė kolegija: Lina Būgienė ... [et al.] ). – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-203-7
 
Šeinius, Ignas. Raštai T. 6 / parengė Laima Arnatkevičiūtė, iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė – Vilnius: LLTI, 2016 – 365 p. – ISBN 978-609-425-184-9
 
Tėbų romanas / iš prancūzų k. vertė ir komentarus parašė Genovaitė Dručkutė; įvadinių straipsnių autorės Živilė Nedzinskaitė ir Genovaitė Dručkutė; redagavo Erika Malažinskaitė; rengimo komisija: Jadvyga Bajarūnienė, Rasa Balčikonytė, Dainius Būrė, Ona Daukšienė, Genovaitė Dručkutė, Sigitas Narbutas, Gytis Vaškelis. – Vilnius: LLTI, 2016. – 374 p.: schem. – (Viduramžių biblioteka; XI). – ISSN 1648-6412, ISBN 978-609-425-156-6
 
Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai / sudarė ir parengė Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė; mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė; recenzentai Giedrė Čepaitienė, Daiva Vaitkevičienė, tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė; santrauką į anglų k. vertė Diana Bartkutė Barnard. – Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-165-8
 
Colloquia [Nr.] 36: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2016. – 167 p. – Santr. angl. – Aut.: Dalia Satkauskytė, Akvilė Rėklaitytė, Gintarė Bernotienė, Dalia Jakaitė, Aušra Gudavičiūtė, Laura Laurušaitė, Elena Baliutytė, Donata Mitaitė... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Colloquia [Nr.] 37: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2016. – 187 p. – Santr. angl. – Aut.: Aušra Jurgutienė, Viktorija Šeina, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Donata Mitaitė, Virginija Cibarauskė, Laimutė Adomavičienė, Jūratė Sprindytė... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 

2015

 

Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose = Baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās = Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures : straipsnių rinkinys / sudarė ir parengė Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė; redakcinė kolegija: Eva Eglaja-Kristsonė ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 267 p.:  iliustr., portr., lent., faks. –  Santr. angl., latv. – ISBN 978-609-425-146-7
 
Baltrušaitis, Jurgis. Laiškai / sudarė ir parengė Jevgenijus Cymbalas, Nikolajus Kotreliovas, Gediminas Mikelaitis, Julija Snežko; vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis; pratarmė Viktorijos Daujotytės;; į anglų k. vertė Gabija Barnard; rodykles sudarė Gytis Vaškelis; recenzentai Ilona Čiužauskaitė, Marijus Šidlauskas. – Vilnius: LLTI, 2015. –  383 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-153-5    
 
Colloquia [Nr.] 34: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 207 p. – Santr. angl. – Aut.: Ramunė Bleizgienė, Birutė Avižinienė, Rita Tūtlytė, Rimantas Kmita ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Colloquia [Nr.] 35: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2015. – 191 p. – Santr. angl. – Aut.: Jurgita Ivanauskaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Erika Malažinskaitė, Vilius Ivanauskas, Inga Mitunevičiūtė... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Daugirdaitė, Solveiga. Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u: [studija] / redaktorė Donata Linčiuvienė, korektorės Dalia Pauliukevičiūtė, Akvilė Rėklaitytė; santrauką į anglų k. vertė Vilma Kurpakaitė-Berg; recenzentai Nijolė Kašelionienė, Ramutė Rachlevičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 271 p.: iliustr. – Santr. angl. – (in brevi; 2). – ISBN 978-609-425-154-2
 
Donelaitis, Kristijonas. Raštai. [T.] 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas / sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė, Vilma Zubaitienė; konsultantai Jolanta Gelumbeckaitė, Živilė Nedzinskaitė, Gytis Vaškelis; į anglų k. vertė Aušra Simanavičiūtė, į vokiečių k. vertė Lina Plaušinaitytė; redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia; recenzentai Giedrius Subačius, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2015. – 233 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-150-4
 
Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) = Two letters: a controversy between papal nuncio Luigi Lippomano and duke Nicolaus Radvilas The Black: studija / sudarė ir parengė Dainora Pociūtė; parengimo bendradarbiai Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė, Nikolaus Neagu; į lietuvių k. vertė Dalia Dilytė-Staškevičienė, į anglų k. vertė J. Urbonaitė; recenzentai Silvano C. Cavazza, Henning P. Jürgens. –Vilnius: LLTI, 2015. – 475 p. – Tekstas liet., angl. – Santr. angl. – (Monumenta Reformationis Lituanicae. Seria A: Confessiones fidei; t. 2: Aloysius Lipomanus & Nicolaus Radiuil / VU; serijos redakcinė kolegija: Dainora Pociūtė (vyr. red.) ...[et al.]). – ISBN 978-609-425-145-0
 
Jakonytė, Loreta. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams: monografija / recenzentai Džiuljeta Maskuliūnienė, Kęstutis Urba. – Vilnius: LLTI, 2015. – 283 p. – Santr. angl. –(Ars critica). – 978-609-425-159-7 
 
Laurušaitė, Laura. Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Benedikts Kalnačs, Marijus Šidlauskas, Vigmantas Butkus. – Vilnius: LLTI, 2015. – 255 p. –  Santr. angl. – ISBN 978-609-425-141-2
 
Lietuvininkaitė, Nijolė. Skaitantis Vaižgantas: monografija / redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentai Domas Kaunas, Daiva Narbutienė. – Vilnius: LLTI, 2015. –  372 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-149-8  
 
Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką / sudarytojas Rimantas Kmita, redaktorė Akvilė Rėklaitytė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 565 p. –  Santr. angl. – Pokalbiai su: Vytautu Martinkumi, Henriku Algiu Čigriejumi, Ramute Skučaite, Kęstučiu Nastopka, Jūrate Sprindyte, Vytautu Skuodžiu, Feliksu Mačiansku ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-143-6
 
Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu: koletyvinė monografija / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė, redaktorė Danutė Kalinauskaitė, korektorė Eglė Vėbraitė; santrauką į anglų k. vertė Karla Gruodis; asmenvardžių rodyklę sudarė Eglė Vėbraitė; recenzentai Marijus Šidlauskas, Kęstutis Nastopka. – Vilnius: LLTI, 2015. –  519 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-143-6   
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIX: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 278 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Bronė Stundžienė, Ilja Lemeškin, Rokas Sinkevičius, Dainius Razauskas, Lilija Kudirkienė, Salomėja Bandoriūtė ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] L: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 350 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Vilmos Voigt, Vilma Daugirdaitė, Wolfgang Mieder, Giedrė Bufienė, Aelita Kensminienė ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaižgantas. Raštai. [T.] 24: pamokslai / parengė Eligijus Daugnora; recenzentai Mikas Vaicekauskas, Vytautas Vanagas. – Vilnius: LLTI, 2015. – 447 p. –  Santr. angl. – ISBN 978-609-425-155-9 
 
Vaitkus, Mykolas. Amazoniada / sudarė Kristina Sakalavičiūtė; parengė Kristina Sakalavičiūtė, Giedrė Olsevičiūtė. – Vilnius: LLTI, 2015. – 262 p.: faks., portr. – Santr. angl. – (Lietuvių tekstologijos studijos). – ISBN 978-609-425-148-1, ISSN 1822-9565
 
2014
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai [T.] 4: Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas / sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė, redakcinė kolegija dr. Liucija Citavičiūtė, habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė, habil. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Sigitas Narbutas, kun. dr. Darius Petkūnas, dr. Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai habil. dr. Ona Aleknavičienė, Vilija Gerulaitienė, doc. dr. Silva Pocytė; vertėja į anglų kalbą Aušra Simanavičiūtė, vertėja į vokiečių kalbą LIna Plaušinaitytė, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia. – Vilnius, LLTI, 2014. – ISBN 978-609-425-147-4 (4 tomas), 978-609-425- 060-6 (bendras). 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVIII / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Jurgita Ūsaitytė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 287 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vita Džekčioriūtė, David Elton Gay, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Bronislava Kerbelytė, ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Markevičienė, Neringa. Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija / redaktorius Valdimantas Markevičius, recenzentai Vytautas Martinkus, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 548 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-138-2
 
Petras Skarga. Seimo pamokslai / sudarytoja ir vertėja Viktorija Vaitkevičiūtė, vertėja Eugenija Ulčinaitė, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 199 p. – ISBN 978-609-425-140-5
 
Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai / sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Liudas Jovaiša. – Vilnius: LLTI, 2014. – 244 p. – ISBN 978-609-425-144-3
 
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje / sudarytojos Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, recenzentės Rita Tūtlytė, Šarūnė Trinkūnaitė, redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 238 p. – Aut.: Mindaugas Kvietkauskas, Laima Laučkaitė, Vitalija Stravinskienė, Rasa Antanavičiūtė, Jūratė Markevičienė ... [et at.]. – ISBN 978-609-425-142-9
 
Abraitytė, Laima. Pradžios / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2014. –261 p. – ISBN 978-609-425-131-3
 
Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 5, [d.] 2 / sudarė, parengė ir komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 371 p. – ISBN 978-609-425-137-5
 
Colloquia. [Nr.] 32: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2014. – 2013 p. –  Santr. angl. –  Aut.: Ramunė Dragenytė, Solveiga Daugirdaitė, Jūratė Čerškutė, Akvilė Rėklaitytė, Gintarė Bernotienė, Laura Laurušaitė ... [et al.]. – ISBN 1822-3737-32
 
Colloquia. [Nr.] 33: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2014. – 169 p. – Santr. angl. – Aut.: Thomas F. Broden, Natalija Arlauskaitė, Dalia Pauliukevičiūtė, Imelda Vedrickaitė, Reda Pabarčienė ... [et al.]. – ISBN 1822-3737-33
 
Dilytė, Dalia. Kristijono Donelaičio pasakėčios / redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Eglė Patiejūnienė, Žavinta Sidabraitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 439 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-126-9
 
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas / parengė Mikas Vaicekauskas, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Živilė Nedzinskaitė, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 99 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-123-8
 
Eina garsas: nauji Maironio skaitymai / sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas, redakcinė kolegija: Laimutė Adomavičienė, Ramunė Bleizgienė, Irena Buckley, Aistė Kučinskienė, ... [et al.] – Vilnius: LLTI, 2014. – 329 p. [24 iliustr. p.] - Santr. angl. – Aut.: Viktorija Daujotytė, Marijus Šidlauskas, Regimantas Tamošaitis, Kęstutis Nastopka, Radoslaw Okulicz-Kozaryn, Stephan Kessler, ... [et al.] – ISBN 978-609-425-132-0
 
Lapinskienė, Alma. Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis / redaktorė Erika Malažinskaitė, recenzentai Elena Baliutytė-Riliškienė, Kazimieras Garšva. – Vilnius: LLTI, 2014. – 213 p.  – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-125-2
 
Mačernis, Vytautas. Man patiko tik vandenys gilūs: [poezija] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas; garso įrašus įskaitė Andrius Bialobžeskis. – Vilnius: LLTI, 2014. – 321 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-136-8
 
Ostrauskas, Kostas. Paskutinis kvartetas: du dramų ir dar kai ko rinkiniai ir drama / parengė ir įvadą parašė Loreta Mačianskaitė, redaktorius Viriginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 330 p. – ISBN 978-609-425-124-5
 
Šeferis, Vaidas. Kristijono Donelaičio Metų rišlumas / redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia; recenzentai Dalia Dilytė, Sigitas Narbutas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 339 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-134-4
 
Šeina, Viktorija. Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje / redaktorė Erika Malažinskaitė, recenzentai Kęstutis Nastopka, Rita Tūtlytė, Mindaugas Kvietkauskas – Vilnius: LLTI, 2014. – 289 p., [20] illustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-135-1
 
Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys / sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: LLTI, 2014. – 498 p. – Santr. angl. – ISBN 979-0-706239-09-5
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVII / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 341 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Giedrė Šmitienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Bronė Stundžienė, Vilma Daugirdaitė, Mara Vyksna, Kostas Aleksynas, ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaižgantas. Raštai. [T.] 23 / parengė Eligijus Daugnora, lenkišką tekstą iššifravo Jan Sienkiewicz, iš lenkų kalbos vertė Leonardas Vilkas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 287 p. – ISBN 978-609-425-140-5
 
Žvilgsniai: faksimilinis leidinys / komentaro aut. Laimutė Adomavičienė, parengė Gytis Vaškelis ir Rokas Gelažius. – Vilnius: LLTI, 2014. - 28 p. įvadas, 40p., 60 p. ir 66 p. faksimiliniai žurnalai. – ISBN 978-609-425-117-7
 
Butkus, Vigmantas. Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: monografija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Liudas Jovaiša, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 229 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-118-4
 
Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje / sudarytojas Gytis Vaškelis; tekstų autoriai Mindaugas Kvietkauskas, Nijolė Lukšionytė, Gytis Vaškelis; recenzentai Sigitas Narbutas, Gediminas Mikelaitis. – Vilnius: LLTI, 2014. – 236 p.: iliustr., faks. – ISBN 978-609-425-097-2
 
2013
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 35-36: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. / Į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė-Barnard; iš lenkų kalbos vertė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 435 p. – Tekstas liet., lenk. – Santr. liet., angl. – Aut.: Ludwik Grzebień SJ, Kazimierz Sebastian Ożóg, Eugenija Ulčinaitė, Magdalena Ślusarska, Viktorija Vaitkevičiūtė, Katarzyna Kiszkowiak, Tomasz Kempa ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai: [straipsnių rinkinys] / sudarytoja Ramunė Bleizgienė; redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentės: Vilma Žaltauskaitė, Brigita Speičytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Birutė Avižinienė, Ramunė Bleizgienė, Solveiga Daugirdaitė, Dalia Pauliukevičiūtė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-111-5
 
Colloquia. [Nr.] 30: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 210 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Gintarė Bernotienė, Ilona Čiužauskaitė,  Algis Kalėda, Giedrė Kazlauskaitė, Rimantas Kmita, Aistė Kučinskienė, Donata Mitaitė, Eugenijus Žmuida ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Colloquia. [Nr.] 31: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; į anglų k. vertė Karla Gruodis. – Vilnius: LLTI, 2013. – 207 p. – Santr. angl. – Aut.: Ginta Čingaitė, Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Kristina Sakalavičiūtė, Dalia Satkauskytė, Akvilė Šimėnienė, Gintautė Žemaitytė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 8: Publicistika, paskaitos, recenzijos, straipsniai, vertimai / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 596 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-119-1
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 7: Proza, poezija, dramos, kūrinių variantai ir fragmentai iš rankraštinio palikimo / sudarė ir parengė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 706 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-092-7
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai: [poema] / sudarytojas Gytis Vaškelis; įvado autorius Darius Kuolys; redaktorius Mikas Vaicekauskas; skanduotę parengė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 217 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Rolandas Kazlas; garso režisierė Sonata Jadevičienė]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-093-4
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai: [poema] / sudarytojas Gytis Vaškelis; įvado autorius Darius Kuolys; redaktorius Mikas Vaicekauskas; skanduotę parengė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 148 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Rolandas Kazlas; garso režisierė Sonata Jadevičienė]. – ISBN 978-609-425-106-1 (minkšt. virš.)
 
Geda, Sigitas. Ugniabalsis niekas: [poezija] / parengė, įvadinį straipsnį parašė Rimantas Kmita; garso įrašus parengė Mindaugas Nastaravičius. – Vilnius: LLTI, 2013. –331 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Sigitas Geda]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-112-2
 
Jankevičiūtė, Giedrė, Vaicekauskas, Mikas. Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos “Metai” iliustracijos ir vaizdinis kanonas = An Omnipotent Tradition: the iliustrations and the visual canon of Kristijonas Donelaiti’s poem “Metai”: studija / pratarmė Pauliaus Subačiaus; redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart; vertimai į anglų k. Aušra Simanavičiūtė; korektorė Daiva Krištopaitienė; recenzavo Ingrida Korsakaitė, Eligijus Raila. – Vilnius: LLTI, 2013. – 170 p.: iliustr. – Tekstas liet., angl. – ISBN 978-609-425-105-4
 
Jurgutienė, Aušra. Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija: monografija / redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentai Aleksandras Krasnovas, Vytautas Rubavičius. – Vilnius: LLTI, 2013. – 462 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-107-8
 
Laukkonėn, Taisija. Dainiai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po) sovietmečiu / redaktorė Rima Bertašavičiūtė; recenzentai Pavel Lavrinec, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 313 p. – Santr. angl., rus. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-115-3
 
Laurinkienė, Nijolė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis: [monografija] / redagavo Justinas Kubilius; recenzentai Saulė Matulevičienė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Dainius Razauskas. – Vilnius: LLTI, 2013. – 502 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-109-2
 
Litvinskaitė, Daiva. Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Violeta Kelertienė, Dalia Cizikaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 238 p. – Santr. angl. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-108-5
 
Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis: [straipsniai, laiškai, pokalbiai, atsiminimai, dokumentai] / sudarytojos Solveiga Daugirdaitė, Alma Lapinskienė; recenzentai Dalia Kuizinienė, Vytautas Martinkus; redaktorė Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 308 p., [6 iliustr. lap.]. – ISBN 978-609-425-122-1
 
Milašius, Oskaras. Lituanistinė ir politinė publicistika / sudarė, įvadinį straipsnį parašė ir pavardžių rodyklę parengė Genovaitė Dručkutė; iš prancūzų k. vertė, redagavo ir paaiškinimus rengė Genovaitė Dručkutė, Neringa Klišienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 286 p. – ISBN 978-609-425-113-9
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 2: Filologija: Traktatai: krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje: [fotokopijos] / sudarytoja Liucija Citavičiūtė; vertė Dalia Dilytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Rita Katinaitė, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Sigitas Narbutas, Mindaugas Strockis, Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Dainora Pociūtė, Kęstutis Daugirdas; redaktorė Irena Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 491 p.: faks., portr. – Tekstas liet., lot. – ISBN 978-609-425-103-0
 
Sutzkever, Avrom [Suckeveris, Avromas]. Žaliasis akvariumas: pasakojimai / iš jidiš k. vertė, baigiamąjį straipsnį parašė Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 198 p. – ISBN 978-609-425-114-6
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 10: dramos: [Den nya härskaren (1923); Naujasis valdovas (1923); Narvydis (1932); Narvydis (1933); Gyvybės vandenys (1938); Ašakienės vyras (1928)] / parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė; iš švedų k. vertė Alma Braškytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 497 p. – ISBN 978-609-425-121-4
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLV: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 268 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Rasa Kašėtienė, Živilė Ramoškaitė, Dainius Razauskas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Jurgita Ūsaitytė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė Eugenijus Žmuida … [et al.]. – ISSN 1392-2831 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVI: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 338 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Gražina Kadžytė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Austė Nakienė, Radvilė Racėnaitė, Živilė Ramoškaitė, Jurga Sadauskienė, Jūratė Šlekonytė, Daiva Vaitkevičienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaičiulaitis, Antanas. Laiškai: rinktinė / parengė Ilona Čiužauskaitė, Ernesta Juknytė, Neringa Klišienė; įvadinis straipsnis Neringos Klišienės. – Vilnius: LLTI, 2013. – 958 p. – ISBN 978-609-425-116-0
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 6: Žemaičių Vyskupystė / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė; komentarai Vytauto Merkio. – Vilnius: LLTI, 2013. – 688 p. – ISBN 978-609-425-110-8
 
Venclova, Tomas. Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą / [redaktorė Danutė Kalinauskaitė; tekstus iš rusų k. vertė Donata Mitaitė, Algis Kalėda; tekstus iš lenkų k. vertė Eugenijus Ališanka, Algis Kalėda]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 614 p. – ISBN 978-609-425-096-5
 
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Raštai, t. 12, kn. 2: Literatūros istorija: [Straipsniai, anotacijos, atsiliepimai, pranešimai], parengė ir paaiškinimus parašė Ilona Čiužauskaitė, Jonas Šlekys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 382 p. ISBN 5-415-004971-1 (bendras), ISBN 978-609-425-120-7.
 
Vydūnas und deutsche Kultur / Vydūnas-Gesellschaft; Herausgeber Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė; Lektorat Irena Tumavičiūtė; aus dem Litauischen von Jürgen Buch, Markus Roduner. – Vilnius: LLTI, 2013. – 363 p. – Vok. –ISBN 978-609-425-100-9
  
Багдонавичюс, Вацловас, Мартишюте, Аушра. Видунас в западноевропейском культурном контексте: между национальным и глобальным / перевод с литовского Римантаса Сидеравичюса. – Вильнюс: Институт литовской литературы и фольклора, 2013. – 218 c., [12] иллюстр. – Rus. – ISBN 978-609-425-104-7
 
2012
 
Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje: kolektyvinė monografija / sudarė Loreta Mačianskaitė; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Kęstutis Nastopka, Loreta Jakonytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 217 p., [6] iliustr., portr., faks. lap. – Aut.: Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Solveiga Daugirdaitė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Algis Kalėda ... [et al]. – ISBN 978-609-425-078-01
 
Balkelis, Tomas. Moderniosios Lietuvos kūrimas: [studija] / vertėjas Žilvinas Beliauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 254 p., [4] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-077-4
 
Bleizgienė, Ramunė. Privati tyla, vieši balsai: moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: [monografija] / recenzentai Dalia Leinartė, Petras Bražėnas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 361 p., [14] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-086-6
 
Colloquia. [Nr.] 28: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Jūratė Čerškutė, Loreta Jakonytė, Donata Mitaitė, Viktorija Šeina, Imelda Vedrickaitė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia. [Nr.] 29: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Aušra Jurgutienė, Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Laura Laurušaitė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa: [straipsnių rinkinys] / sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Laima Arnatkevičiūtė; recenzentai Rūstis Kamuntavičius, Rita Tūtlytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 299 p. – Aut.: Darius Kuolys, Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Algis Kalėda ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-073-6
 
Česnulevičiūtė, Petronėlė. Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti / redaktorės Danutė Kalinauskaitė, Greta Lisauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 255 p. – ISBN 978-609-425-076-7
 
Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: kolektyvinė monografija / recenzentai Leonardas Sauka, Saulė Matulevičienė; mokslinė redaktorė Bronė Stundžienė; santr. į anglų k. vertė Lina Būgienė; redagavo Kostas Aleksynas, Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 523 p.: iliustr., nat. – Santr. angl. – Aut.: Lina Būgienė, Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Radvilė Racėnaitė, Jurga Sadauskienė, Lina Sokolovaitė, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-091-0
 
Literatūra 11 klasei. D. 1: Renesansas. Barokas. Apšvieta: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Gytis Vaškelis; [apžvalginių] tekstų autoriai: Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė; redaktorės: Irena Daugirdaitė, Laima Arnatkevičiūtė, Danutė Kalinauskaitė, Asta Vaškelienė. – Trečiasis pataisytas leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 600 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-056-9 
 
Literatūra 11 klasei. D. 2: Romantizmas. Realizmas. Neoromantizmas: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Brigita Speičytė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Laima Arnatkevičiūtė, Donata Linčiuvienė, Asta Vaškelienė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Natalija Arlauskaitė, Dagnė Beržaitė, Vigmantas Butkus, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Nijolė Kašelionienė, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Brigita Speičytė, Vaidas Šeferis, Marijus Šidlauskas, Skirmantas Valentas, Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vanda Zaborskaitė, Eugenijus Žmuida, Manfredas Ž

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt