LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Andželika Jakubynienė

Vadybininkė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. 8 61800 484

El. paštas: anda@llti.lt
Orcid identifikatorius:
 
 
Moksliniai interesai: šiuolaikinio folkloro gyvavimo fiksavimas, archyvinių folkloro duomenų kaupimas, sklaida ir aktualinimas.
 
 
Tautosakos šaltinių publikacijos
 
1. Sveikas būk, gerbiamas daktare jubiliate..., in: Liaudies kultūra, 2018, Nr. 1, p. 63-67
2. „Tautosakos sakymų pakeleivis Jurgis Dovydaitis, in: Šiaurės Atėnai, 2007 m. lapkričio 3 d., p. 10-11.
2. „Prisimenant tautosakininką Jurgį Dovydaitį, in: Tautosakos darbai, t. 24, 2007, p. 386-387.
3. Iš Jurgio Dovydaičio ir Juzefos Ramanauskaitės susirašinėjimo, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 282–301.
4. „Tautosakos rinkėjas Petras Lapienė, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 321–324.
5. „Noriu cik sa kas priguli aduos: (J. Žydelio užrašyta tautosaka), in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 287–291.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt