LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Aistė Kučinskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: aiste.kucinskiene@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-4041-9124 

 

2016 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas (vadovė dr. Brigita Speičytė).

 

Moksliniai interesai: XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių literatūra, literatūros sociologija, epistolikos tyrimai, lyginamoji literatūra.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIOS

Monografija

 

Kultūrišku keliu: Juozo Tumo-Vaižganto laiškai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 256 p.

 

Mokslo straipsniai

 

 1. The Making of the Lithuanian National Poet: Maironis, in: Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics, ed. Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina and Brigita Speičytė, Leiden: Brill, 2021, p. 256–272.
 2. Aistė Kučinskienė, Marta Plaza Velasco, José Antonio Calzón García, Dovilė Kuzminskaitė, Paula Pulgar Alves, Miguel Villanueva Svensson, Enseñar español en Lituania. La creación de los estudios hispánicos, Altás de ELE, 2019.
 3. Komparatyvistikos (ne)įmanomybė: Juozas Tumas-Vaižgantas ir Miguelis de Unamuno, Colloquia, 2017, Nr. 38, p. 51–70.
 4. Epistolary Discourse in Lithuanian Literary Field: a Strategy of Analysis, in: Reshaping the Boundaries of the Epistolary Discourse: eBook, edited by Aistė Kučinskienė, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, p. 23–31.
 5. Introduction: Reshaping the Boundaries of the Epistolary Discourse, in: Reshaping the Boundaries of the Epistolary Discourse: eBook, edited by Aistė Kučinskienė, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, p. viii–xvi.
 6. Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 249–264.
 7. Documents or Literary Texts? Changing Attitudes Toward Publishing Writers’ Letters in Lithuania, Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Vol. 59:4, 2013, p. 34–50.
 8. Kas (su)kūrė Vaižgantą? Autoriaus figūros interpretacijų apžvalga, Colloquia, 2013, Nr. 30, p. 16–33.
 9. Epistolinių tekstų leidimas Lietuvoje: teorija ir praktika. Juozo Tumo-Vaižganto atvejis, LKMA metraštis, 2012, t. 36, p. 43–66. 

 

Kitos publikacijos

 1. Būdinamasis asmuo: Vaižgantas. Vaizdelis kovos dėl kultūros, Naujasis Židinys-Aidai, 2019, Nr. 8, p. 26–29.
 2. Apie poeziją, nepoeziją ir teksto malonumą, arba Prokrastinacijos pagrindai, Naujasis Židinys-Aidai, 2018, Nr. 7, p. 18–24.
 3. Apie vertimų (ne)adekvatumą ir nematomus vertėjus, Literatūra ir menas, 2018-10-26, Nr. 3667.
 4. Kas ta pasaulio literatūra ir ar mes – taip pat pasaulis?, Literatūra ir menas, 2017-12-01, Nr. 3640.
 5. Ne-laiškas apie laiškus: kaip skaityti epistolinius tekstus?, Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 8, p. 549–556.

 

Recenzijos

 1. Recenzija Miko Vaicekausko studijai Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje. 1911-1914 metų istorija. Studija ir publikacija su Vytauto Vanago pratarme, in: Archivum Lituanicum, 2012, t. 14, p. 365–372.
 2. Kas naujo, Maironi? Konferencija Maironio 150-osioms gimimo metinėms, Naujasis Židinys-Aidai, 2012, Nr. 8, p. 561–564.

 

Sudaryti leidiniai

 • Iš širdies ir tikru reikalu: Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija, sud. Jurgita Žana Raškevičiūtė, Aistė Kučinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 725 p.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt