LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Vita Džekčioriūtė-Medeišienė


Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas vita.dzekcioriute@gmail.com
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2016 metų. Kartu su kitomis skyriaus darbuotojomis rengia kapitalinį leidinį Lietuvių patarlės ir priežodžiai. Rengia disertaciją tema Vaikų mitinės baimės lietuvių kultūroje (vadovas dr. Dainius Razauskas).
 
Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (Internationbal Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 2018 m.).
Moksliniai interesai: emocijų (baimės) raiška kultūroje, mitinių vaizdinių funkcijos ir raiška kultūroje, vaikų tautosaka, paremijų (priežodžių, situacinių posakių) funkcijos kultūroje, ribiniai sociokultūriniai reiškiniai tautosakoje, biokultūrinė įvairovė ir jos raiška.
 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. „Išgąsčio samprata tradicinėje lietuvių kultūroje“, in: Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2016, t. 23, p. 201–209, ISSN 1822-7309.
 
2. Mitinė grybų samprata lietuvių kultūroje“, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 119–144, ISSN 1392-2831. 
 
3. Vaikų gąsdinimai tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje“, in: Tautosakos darbai, 2016, t. LI, p. 177–194, ISSN 1392-2831. 
 
4. Kai kurie mitinio varlės įprasminimo aspektai tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje“, in: Tautosakos darbai, 2014, t. XLVIII, p. 71–88, ISSN 1392-2831. 
 
5. Baimės ir išgąsčio psichofizinė raiška lietuvių tradicijoje“, in: Liaudies kultūra, 2014, Nr. 5, p. 64–72, ISSN 0236-0551. 
 
6. „Elgeta XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Lietuvoje. II dalis. Švenčių papročiai“, in: Liaudies kultūra, 2013, Nr. 6, p. 44–53, ISSN 0236-0551.
 
7. „Elgeta XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Lietuvoje. I dalis. Kasdienybės papročiai“, in: Liaudies kultūra, 2013, Nr. 5, p. 76–87, ISSN 0236-0551.
 
 
Kitos publikacijos
 
„Konferencija Sofijoje apie vaikystės tarpsnio tyrimus“, in: Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 299–302, ISSN 1392-2831.
„Vienuoliktieji ‘Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai’“, in: Tautosakos darbai, 2018, t. 55, p. 241–243, ISSN 1392-2831.
„Folkloristų konferencija Vengrijoje“, in: Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 274–276, ISSN 1392-2831.
 „Prigimtinės kultūros seminaras ‘Žinios, žinojimas ir žinija’”, in: Tautosakos darbai, 2014, t. XLVIII, p. 260–263, ISSN 1392-2831.
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt