LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Solveiga Daugirdaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas solveiga
 
1999 m. apgynė daktaro disertaciją Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1999 metų.
 
Moksliniai interesai: šiuolaikinė literatūra, feministinė kritika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, 240 p. [monografija.
 
Studija
 
Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, Vilnius: LLTI, 2015, 272 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
 1.   „Who Could we Refer to as Lithuanian Aspazija and Rainis?“, in: Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi// Aspazija and modernity: Gender, Nation, Creativity, sud. Ausma Cimdiņa Rīga: Zinātne, 2016, p. 287-296, santrauka p. 451-452.
 2. „Barbora Didžiokienė. Autoportretas XX amžiaus peizaže“, in: Barbora Didžiokienė, Mažosios dailininkės prisiminimai, t. II, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 17–29.
 3. „Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers“, Autobiografia: Literatura. Kultura. Media,Nr. 4 (2015),Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2353-8694, p. 61–72.
 4. „Dvi rašytojos ir viena utopija ankstyvuoju sovietmečiu“, in: Tarp estetikos ir politikos Lietuvių literatūra sovietmečiu, sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: LLTI, 2015, p. 80–112.
 5. Draugas redaktorius“, in:  Nevienareikšmės situacijos: Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką, Vilnius: LLTI, 2015, p. 31–56.
 6. „Tarybinės lietuvių rašytojos autobiografijoje“Colloquia, Nr. 32, 2014, p. 35–54. 
 7. „Šiandienos Lietuva moterų kūriniuose vaikams“, in: Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė: Straipsnių rinkinys = Freedom and control in/of children's literature, sudarė Kęstutis Urba, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 79–88.
 8. „Bitės marčios“, in: G.Petkevičaitė Bitė: Privatūs ir vieši kultūrinio gyvenimo modeliai, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: LLTI, 2013, p. 154–169.
 9. „Lietuvių modernizmas – be feminų“, in: Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, sud. Loreta Mačianskaitė, Vilnius, LLTI, 2012, p. 52 – 68. 
 10. „Traveling Women in Modern Lithuanian Literature“, in: New Women’s Writing in Russia, Central and Eastern Europe: Gender,  Generation, and Identities, edited by Rosalind Marsh, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 220–237.
 11. „Liūnės Janušytės Paryžius ir Lietuva“, in: Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: Studija be pykčio, 2011,  p. 147–[189]. 
 12. „Women’s Literature and Its Readings“, in: Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature  in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–New York, NY 2011, p. 177–200.
 13. „The ‘Second Wave’ of Women’s Literature”, in: The Baltic Memory: Modernisation Processes in Lithuanian, Latvian and Estonian Soviet period literatures, ed. by Elena Baliutytė and Donata Mitaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p.  113–124.
 14. ‚Ko moteris nori?‘ – spėlionės po dvidešimties metų“, Colloquia, Nr. 25, 2010,  p. 17–28. http://www.llti.lt/failai/Nr25Colloquia_Str_Daugirdaite.pdf
 15. „Dalios Urnevičiūtės Leona – kūrinys apie moterų kasdienį gyvenimą“, in: XX amžiaus  literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 2010, p.  189–202.
 16. „Dalia Urnevičiūtė ir jos Leona, in: Dalia Urnevičiūtė, Leona, Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 144–151.
 17. „Lietuviškosios feministinės kritikos pradžia”, Lyčių studijos ir tyrimai, Nr.5 , Šiauliai: ŠU leidykla, 2008, p. 108–115. 
 18. „Vilnius jaunųjų ,škočių’ akimis“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Moterų indėlis 1900–1945, sudarytoja Alma Lapinskienė, Vilnius: LLTI, 2006, p. 162–179.
 19. „Feministinė literatūros kritika“, in: XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 160–183.
 20. „Woman’s Body in the Lithuanian Women's Prose Fiction (the End of the 20th Century)“, Lyčių studijos ir tyrimai, Nr. 2, Šiauliai: ŠU leidykla, 2006, p. 19–23.
 21. „Salomėja Nėris, įžymiausia lietuvė“, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė, Vilnius: LLTI, 2005, p. 241–255. 
 22. „Rašanti, rašinėjanti, rašytoja“, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis, sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 339–351.
 23. . „Vytautas Kavolis ir feminizmas“, in: Vytautas Kavolis: Humanistica vs. liberalia, sudarytojas Ramutis Karmalavičius, Vilnius: LLTI, 2005, p. 111–124. 
 24. „Vilniaus vizija ir tikrovė moterų akimis“, Lyčių studijos ir tyrimai, Nr. 1, Šiauliai: ŠU leidykla, 2005, p. 54–60.
 25. „Motherhood in the Texts of Contemporary Lithuanian Women Writers“, Lituanus,  t. 50:2 (2004), p. 5–26.
 26. „Moterų aukos prasmė XIX–XX a. sąvartoje“, in: Raidžių draudimo metai, sudarytojas Darius Staliūnas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, p. 223–234.
 27. „Išmokytos galvoti – XIX amžiaus rašytojos“, in: Žodžio laisvė: Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti, sudarė Rimantas Skeivys, Vilnius: LLTI,, 2004, p. 150–161.
 28. Post scriptum Ilonos Gražytės-Maziliauskienės knygai“, in: Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Idėjų inventorius: Literatūros kritika, sudarė Solveiga Daugirdaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 497521.
 29. „Katedros raganos“, in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000,: VU leidykla, 2002, p. 211–217.
 30. „Moterų literatūra ir požiūris į ją Lietuvoje po 1990 m.“, Feminizmas, visuomenė, kultūraVilnius: VU leidykla, 2002 (4), p. 106–115.
 31. „Keliaujanti moteris“,  Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2000, p. 165–175.
 32. „Motinystė tarp feminizmo teorijos ir praktikos“, Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2001 (3), p. 30–37.
 33. „Moteris ir jos kūnas“, Krantai,  2000, Nr. 1, p. 14–23.
 34.  „Tarybinė moteris ir jos neparašytas romanas“, Metai, 1999, Nr. 8–9, p. 113–124.
 35.  „Motinystės reprezentacija naujausiuose lietuvių moterų tekstuose“, Feminizmas, visuomenė, kultūra, 1999 (1), p. 120–128.
 36.  „Motinystės dramatizmas Vandos Juknaitės apysakoje ,Stiklo šalis’“, Lituanistica, 1999, Nr. 1 (37), p. 74–82.
 37.  „Feministinės kritikos galimybės ir lietuvių literatūra“, Lituanistica, 1999, Nr. 4 (40), p. 61–84.
Mokslo veikalų recenzijos
 
1. „Tarybinė moteris kalba“, Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 182–189.
2. „Apie lietuvių literatūrą – kita vertus“, Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 145–151.
3. „Dviese – Puida ir Vaidilutė“,  Darbai ir dienos, Nr. 35, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, p. 257–261.
 
Parengtos knygos
1.Lietuviešu zelta stāsti [Auksiniai lietuvių apsakymai], sastādītajā Solveiga Dauģirdaite, Rīga: Lauku Avīze, 2011 (sudarymas).
2. Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: VŠĮ „Studija be pykčio“, 2011 (parengimas ir pabaigos žodis).
3. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Idėjų Inventorius: Literatūros kritika, Vilnius: LLTI, 2004, 527 p. (sudarymas ir pabaigos žodis).
 
 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt