LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Solveiga Daugirdaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas solveiga
 
 
1999 m. apgynė daktaro disertaciją Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1999 metų.
Moksliniai interesai: šiuolaikinė literatūra, feministinė kritika.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje, Vilnius: LLTI, 2000. – 240 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Travelling Women in Modern Lithuanian Literature, in New Women’s Writing in Russia, Central and Eastern Europe: Gender,  Generation, and Identities, edited by Rosalind Marsh, Newcastle:  Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 220–237.
2. Women’s Literature and Its Readings, in: Transitions of Lithuanian Postmodernism:Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–New York, NY 2011, p. 177–200.  [Variantas lenkų k.: Literatura kobieca i jej odczytywanie, in: Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska,  opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 68–82.]
3. The ‘Second Wave’ of Women’s Literature, in The Baltic Memory: Modernisation Processes in Lithuanian, Latvian and Estonian Soviet period literatures, ed. by Elena Baliutytė and Donata Mitaitė, Vilnius: LLTI, 2011, p. 113–124.
4. Liūnės Janušytės Paryžius ir Lietuva, in: Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: Studija be pykčio, 2011,  p. 147–[189].
5. „ Ko moteris nori?“ – spėlionės po dvidešimties metų, Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 17–28.
6. Dalios Urnevičiūtės Leona – kūrinys apie moterų kasdienį gyvenimą, in XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 2010,  p.  189–202.
7. 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, in:  Colloquia, 2009, Nr. 22,  p. 71–104.
8. Tarybinė moteris kalba, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 182–189.
9. Dalia Urnevičiūtė ir jos Leona, in: Dalia Urnevičiūtė, Leona, Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 144–151.
10. Apie lietuvių literatūrą – kita vertus, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 145–151.
11. Lietuviškosios feministinės kritikos pradžia,in:  Lyčių studijos ir tyrimai, Nr.5 , Šiauliai: ŠU leidykla, 2008, p. 108–115. http://old.su.lt/article/archive/1355
12. Vilnius jaunųjų „škočių“ akimis, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Moterų indėlis 1900-1945, sudarytoja Alma Lapinskienė, Vilnius: LLTI, 2006, p. 162–179.
13. Feministinė literatūros kritika, in:  XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 160–183.
14. Woman’s Body in the Lithuanian Women's Prose Fiction (the End of the 20th Century), in: Lyčių studijos ir tyrimai, Nr. 2, Šiauliai: ŠU leidykla, 2006, p. 19–23.
15. Salomėja Nėris, įžymiausia lietuvė, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė, Vilnius: LLTI, 2005, p. 241–255. 
16. Rašanti, rašinėjanti, rašytoja, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis, sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 339–351.
17. Vytautas Kavolis ir feminizmas, in: Vytautas Kavolis: Humanistica vs. liberalia, sudarytojas Ramutis Karmalavičius, Vilnius: LLTI, 2005, p. 111–124. 
18. Vilniaus vizija ir tikrovė moterų akimis, in: Lyčių studijos ir tyrimai: teminis straipsnių rinkinys, Nr. 1, Šiauliai: ŠU leidykla, 2005, p. 54–60.
19. Motherhood in the Texts of Contemporary Lithuanian Women Writers, in: Lituanus,  vol. 50:2 (2004), p. 5–26.
20. Moterų aukos prasmė XIX–XX a. sąvartoje, in: Raidžių draudimo metai, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 223–234.
21. Išmokytos galvoti – XIX amžiaus rašytojos, in: Žodžio laisvė: Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti, Vilnius: LLTI, 2004, p. 150–161.
22. Dviese – Puida ir Vaidilutė, in: Darbai  ir dienos, Nr. 35, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, p. 257–261.
23. Katedros raganos, in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000, V.: VU leidykla, 2002, p. 211–217.
24. Moterų literatūra ir požiūris į ją Lietuvoje po 1990 m., in:  Feminizmas, visuomenė, kultūra,  Vilnius: VU leidykla, 2002 (4), p. 106–115.
25. Keliaujanti moteris, in:  Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2000, p. 165–175.
26. Motinystė tarp feminizmo teorijos ir praktikos, in:  Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2001 (3), p. 30–37.
  
Sudarytos knygos
 
1. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Idėjų Inventorius: Literatūros kritika, Vilnius: LLTI, 2004. – 527 p. (Sudarymas ir pabaigos žodis „Post scriptum Ilonos Gražytės-Maziliauskienės knygai“, p. 497–521).
2. Lietuviešu zelta stāsti [Auksiniai lietuvių apsakymai], sastādītajā Solveiga Dauģirdaite, Rīga: Lauku Avīze, 2011.  (Solveiga Daugirdaitė, sudarymas).
3. Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: VŠĮ „Studija be pykčio“, 2011 (Solveiga Daugirdaitė, parengimas ir pabaigos žodis).

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt