LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Loreta Jakonytė. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 283 psl.
 
 

Šeimos traktuotė sovietmečio vaikų literatūroje ligi šiol yra aptarta keliolikos rašytojų kūryboje bei apibūdinta stambiais štrichais, daugiausia apie antrąją laikotarpio pusę, pastebint išaugusį autorių dėmesį šeimų negerovėms. Šia monografija norėta nuosekliai aprėpti 1945–1990 m. periodą ir pamatyti apibendrintą šeimos vaizdinį bei jo kaitą.

 

Knyga yra literatūros istorijos darbas, kurio šaltinis – įvairiažanrė vaikams ir paaugliams sovietmečiu išleistų kūrinių visuma (poezija, pasakos, trumpoji proza, apysakos, pjesės). Ji skaitoma teminės turinio analizės keliu, kuris teikia prioritetą tyrimo šaltiniui – be išankstinio plano žiūrėta, ką pati literatūra rinkosi pasakoti apie šeimą, kuriuos jos gyvenimo aspektus aktualizavo, kaip interpretavo tėvų ir vaikų santykius, kokią vietą šeimoje skyrė vaikui.

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt