LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Renginiai
2019-04-24
Ketvirtasis Senosios literatūros seminaras skiriamas medikams antitrinitoriams
 

 

 

2019 m. balandžio 24 d. (trečiadienį) 16 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius kviečia į IV-ąjį  Senosios literatūros seminarą, kuriame prof. Dainora Pociūtė skaitys pranešimą Medikai antitrinitoriai Reformacijos epochoje ir Kasparo Wilkowskio veikalo „Priežastys sugrįžimo visuotinėn tikybon iš naujakrikštų samosatenitų sektų“ (1583) kontekstai.
 
XVI a. 8-9 dešimtmečiais, Stepono Batoro valdymo laikotarpiu, Lietuvoje ir Lenkijoje vyko intensyvi dviejų opozicinių krikščioniškųjų intelektualinių judėjimų, kuriuos reprezentavo socinistų (antitrinitorių) ir jėzuitų pajėgos, plėtra. Jų tarpusavio santykiai yra už konfesinių paradigmų išeinantis procesas, veikęs ne tik doktrinos, bet ir įvairius kitus šalies sociolkultūrinio gyvenimo ir filosofinės minties aspektus. Ši kultūrinė dvikova paliko pėdsakus ir šalies medicinos istorijoje. Pranešime paliesime jėzuitų santykį su medicina ankstyvaisiais naujaisiais laikais, Lenkijoje ir Lietuvoje susiformavusio medikų heterodoksų tinklo detales, bei šiame kontekste įvykusį mediko Kasparo Wilkowskio, parašiusio ir pirmą propagandinį konvertito veikalą lenkų kalba Priežastys sugrįžimo visuotinėn tikybon iš naujakrikštų samosatenitų sektų (1583), atsivertimo į katalikybę aplinkybes.
 
 
Gegužės mėnesio seminare dr. Tojana Račiūnaitė kalbės tema „Stebuklų knygos XVII–XVIII a. Lietuvoje“.
 
Primename, jog SLS vyksta paskutiniaisiais mėnesio trečiadieniais 16 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (centrinių rūmų II aukšto salėje). 
Kviečiame kolegas mokslininkus ir visus, besidominčius senosios mūsų raštijos tyrimais, diskutuoti, siūlyti savo temas būsimiems seminarams. SLS – proga ir diskusijoje pasitikrinti pirmines įžvalgas, ir kelti problemas, ir pristatyti tyrimų rezultatus.
 
Kviečiame dalintis šia informacija savo institucijose.
 
Renginio skelbimas atsisiuntimui - čia
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt