LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2015-02-24 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Aldona Liobytė ir jos laikas“
2015-02-06 - 2015-02-07 Tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“
2015-02-06 - 2015-02-07 International scientific conference „Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature“
2014-12-09 - 2014-12-10 Tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės" (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai)
2014-12-05 - Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Kuriant XXI amžiaus kanoną: naujausios literatūros tendencijos“
2014-10-16 - 2014-10-17 „Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“
2014-10-10 - 2014-10-11 International conference "Situated Practices of Exclusion and Inclusion"
2014-10-08 - Išėjusiems atminti: mokslinė konferencija, skirta Mariaus Katiliškio, Algirdo Landsbergio, Icchoko Mero kūrybai
2014-06-06 - J. Čerškutės disertacijos gynimas
2014-06-05 - Sovietmečio seminaras "Autobiografija – asmens ir visuomenės dokumentas".
2014-05-28 - Sovietmečio seminaras „Socialinių tinklų veikimas: nomenklatūros ir autsaiderių variantai“
2014-05-20 - Giuseppe Acerbi literatūrinės premijos leidinio, skirto lietuvių literatūrai, pristatymas
2014-05-16 - IV doktorantų agora: laisvalaikio mokslas
2014-05-14 - Konkurso seminarai
2014-05-07 - Spaudos atgavimo diena (Donelaičio skaitymai)
2014-04-30 - Mokslinė konferencija „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“ (Igno Šeiniaus 125-osios gimimo metinės)
2014-04-10 - Jūratės Čerškutės disertacijos „Dekonstrukcija Ričardo Gavelio prozoje“ viešasis svarstymas
2014-03-27 - Sovietmečio seminaras „Kaip aš tapau ateistu: sovietinės patirties refleksijos ir konstrukcijos“
2014-03-10 - LLTI premijos įteikimas
2014-03-04 - Tautosakininko, paremiologo prof. dr. Kazio Grigo 90-ųjų gimimo metinių minėjimas
2014-02-25 - Tomo Venclovos straipsnių apie literatūrą ir kultūrą knygos "Pertrūkis tikrovėje" pristatymas
2014-02-22 - Nacionaliniai Donelaičio skaitymai (VKM)
2014-01-28 - K. Donelaičiui skirtos sidabro monetos pristatymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
2014-01-16 - Sovietmečio seminaras „Atminties kultūros raiška vėlyvuoju sovietmečiu: Vilniaus ir Kijevo jubiliejų atvejai”
2013-12-12 - Sigito Gedos skaitymai
2013-12-05 - Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940): tapatumo raiška“
2013-11-27 - UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimų teikimo šventė
2013-11-22 - Vytauto Kubiliaus premijos teikimas
2013-11-15 - Mokslinė konferencija „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos“ (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai)
2013-11-14 - Mokslinis seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“
2013-10-29 - Mokslinė konferencija „Tai kaip kalbėti apie sovietmetį?“
2013-10-04 - Mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija “ (XII Jurgio Lebedžio skaitymai)
2013-09-26 - Mokslinis seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“
2013-09-18 - Sovietmečio seminaras, skirtas I. Mero ir A. Aramino filmams „Kai aš mažas buvau“ ir „Maža išpažintis“