LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2014-11-25 - Sovietmečio seminaras
2014-11-27 - Vytauto Kubiliaus premijos teikimas
2014-12-05 - Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Kuriant XXI amžiaus kanoną: naujausios literatūros tendencijos“
2014-12-09 - 2014-12-10 Tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės" (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai)
2014-12-16 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Moterys tautinio atgimimo istorijoje: Liudvikai Malinauskaitei-Šliūpienei 150“
2015-02-06 - 2015-02-07 Tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“
2015-02-06 - 2015-02-07 International scientific conference „Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature“
2015-02-24 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Aldona Liobytė ir jos laikas“