LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2015-03-31 - Kvietimas skaityti pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Literatūros laukas komunistinio režimo sąlygomis: struktūra, funkcijos, illusio“
2015-04-03 - Maironis – istorikas: apsakymai apie Lietuvos praeigą kaip istoriografija"
2015-04-03 - Ramutės Dragenytės disertacijos viešas svarstymas
2015-04-07 - Gintos Čingaitės-Kiznienės disertacijos viešas svarstymas
2015-04-15 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Aldona Liobytė ir jos laikas“
2015-04-23 - 2015-04-24 Kvietimas iki kovo 1 d. teikti pranešimų temas tarpdalykinei konferencijai „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“, vyksiančiai balandžio 23-24 d.
2015-05-01 - Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Didikai ir senoji Lietuvos raštija“
2015-10-22 - 2015-10-23 Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Šeimos samprata lietuvių kultūroje“, skirtoje Lietuvių tautosakos archyvo, 1935 m. įkurto Kaune ir šiuo metu saugomo LLTI, 80-mečiui