LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2015-10-07 - Tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūros laukas komunistinio režimo sąlygomis: struktūra, funkcijos, illusio“
2015-10-22 - 2015-10-23 Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Šeimos samprata lietuvių kultūroje“, skirtoje Lietuvių tautosakos archyvo, 1935 m. įkurto Kaune ir šiuo metu saugomo LLTI, 80-mečiui