LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2014-09-10 - Sovietmečio seminaras su Nikolajumi Kotreliovu
2014-09-25 - „Žaliasis akvariumas“ – Avromo Sutzkeverio skaitymai Vilniaus geto bibliotekoje
2014-09-25 - „Ar yra tikra poėzija, ar vien surimuota proza": Maironio poemos ir jų recepcija
2014-10-08 - Išėjusiems atminti: mokslinė konferencija, skirta Mariaus Katiliškio, Algirdo Landsbergio, Icchoko Mero kūrybai
2014-10-10 - 2014-10-11 International conference „Situated Practices of Exclusion and Inclusion“
2014-10-16 - 2014-10-17 „Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“
2014-12-05 - Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Kuriant XXI amžiaus kanoną: naujausios literatūros tendencijos“
2014-12-09 - 2014-12-10 Tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės" (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai)
2015-02-06 - 2015-02-07 Tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“
2015-02-06 - 2015-02-07 International scientific conference „Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature“
2015-02-24 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Aldona Liobytė ir jos laikas“