LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2015-04-15 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Aldona Liobytė ir jos laikas“
2015-04-16 - Mokslinė konferencija „Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai“
2015-04-20 - Konkurso seminaras
2015-04-22 - Liaudiško pamaldumo seminaras: „Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atsipirtys“
2015-04-23 - 2015-04-24 Tarpdalykinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“
2015-05-01 - Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Didikai ir senoji Lietuvos raštija“
2015-05-29 - V doktorantų agora: kontekstų pinklės
2015-10-07 - Tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūros laukas komunistinio režimo sąlygomis: struktūra, funkcijos, illusio“
2015-10-22 - 2015-10-23 Kvietimas skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje „Šeimos samprata lietuvių kultūroje“, skirtoje Lietuvių tautosakos archyvo, 1935 m. įkurto Kaune ir šiuo metu saugomo LLTI, 80-mečiui