LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2015-10-22 - 2016-02-29 International Conference of Young Folklorists 2016, Vilnius - Call for Papers
2015-11-30 - Latvių literatūros klasikų Rainio ir Aspazijos 150-mečiams skirtas seminaras „Išliks, kas keisis!“ / “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!"
2015-12-01 - Konkurso pirmą kartą užimti mokslo darbuotojų pareigybes seminaras
2015-12-11 - Vilmos Popovienės disertacijos „Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos“ gynimas