LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Naujienos
2018-12-21
Tarptautinių ekspertų vertinime LLTI pasirodė puikiai: surinko 14 balų iš 15
2013–2017 metais
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių tyrimų veikla 2013–2017 metais tarptautinių ekspertų vertinime pagal tyrimų kokybę gavo keturis balus iš penkių, socialinis ir ekonominis poveikis bei plėtros potencialas buvo įvertinti maksimaliai – penkiais. 
 
Įskaičiuojant ir tyrimų personalo akademinius pasiekimus (tai yra kiek tyrėjų turi daktaro laipsnį), LLTI suminis įvertis tarp humanitarinių mokslo įstaigų yra antras aukščiausias Lietuvoje – tai yra 4,35 balo. Tai daugiau už humanitarinius mokslus Vilniaus universitete, bet mažiau už Lietuvos istorijos institutą, sulaukusį aukščiausio įvertinimo (4,861). 
 
Apskritai LLTI vykdo aukšto lygio tyrimus, kurie yra pripažįstami tarptautiniu mastu, teigiama ekspertų ataskaitoje. Ekspertai pažymi, kad institutas, tęsdamas savo istoriškai susiklosčiusį pagrindinį vaidmenį tiriant daugiakalbę literatūrą ir folkloro tradicijas, kartu deda suderintas pastangas daugiakalbiams ir daugiakultūriams tyrimams paskatinti bei tyrimus padaryti matomus tarptautiniame lygyje.
 
Taip pat atkreiptas dėmesys, kad du iš dviejų instituto leidžiamų mokslo žurnalų buvo priimti į SCOPUS duomenų bazę – tai greičiausiai turėtų sulaukti daugiau užsienio tyrėjų palankumo ir paskatinti aktyvesnius tyrėjų mainus.
 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro kvietimu užsienio ekspertai Lietuvos akademines įstaigas aplankė 2018 m. rugsėjo 10-14 dienomis. Palygindami su nacionaline ir tarptautine praktika, jie siekė įvertinti Lietuvos mokslinių tyrimų konkurencingumą ir pateikti savo išvadą visuomenei bei politikams.
 
Ekspertai savo vertinimą grindžia skaidrumo, lygybės, abipusio pripažinimo, įvairovės, aiškumo, patikimumo, nuoseklumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais. Su visa „Comparative Expert Assessment of R&D Activities“ ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt