LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Mikas Vaicekauskas

Humanitarinių mokslų daktaras

Tekstologijos skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

El. paštas: mikas.vaicekauskas@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-5649-3241

 

Moksliniai interesai: XVIII–XIX a. lietuvių literatūros istorija, tekstologija, knygos istorija, bibliografija;

Mykolo Olševskio, Kristijono Donelaičio, Motiejaus Valančiaus literatūrinio palikimo tekstologiniai tyrimai

ir edicija.

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (1989–1994)

 

Apginta disertacija

„Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės“ (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir

tautosakos institutas, 2002)

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas (nuo 1994)

 

Administracinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovas (nuo 2005)

 

Mokslinių tarybų ir asociacijų narys

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys (nuo 2016)

 

Mokslinių ir kitų draugijų narys

Europos tekstologų draugijos narys (2007–2012, 2017–2018)

Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys (nuo 2009)

 

Vadovavimas disertacijoms

Neringa Markevičienė, „Balio Sruogos kūrinio „Dievų miškas“ rašymo ir redagavimo istorija“.

Apginta Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 2012-06-29.

 

Redaktorius, vyriausiasis redaktorius

Žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ atsakomasis redaktorius (nuo 1996)

Serijos „Lietuvių tekstologijos studijos“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2007)

Žurnalo „Knygų aidai“ vyriausiasis redaktorius (2010–2016)

Mokslo žurnalo „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2011)

Kristijono Donelaičio „Raštų“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2015)

 

Redakcinių kolegijų narys

„Senoji Lietuvos literatūra“ (nuo 2002)

„Colloquia“ (2006–2018)

Martyno Liudviko Rėzos „Raštai“ (nuo 2009)

 

Apdovanojimai

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui (2015)

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos, studijos 

1. Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės: Monografija, (ser. Senosios literatūros studijos), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 263 p. ISBN 9955-698-13-6.

Rec.: Archivum Lithuanicum, 2006, t. 8, p. 365–372 (Birutė Kabašinskaitė); Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 21, p. 381 (S.N.).

2. Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 metų istorija: Studija ir publikacija, Su Vytauto Vanago pratarme, (ser. Lietuvių tekstologijos studijos, II), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, 172 p. ISSN 1822-9565; ISBN 978-609-425-016-3.

Rec.: Knygotyra, 2011, t. 56, p. 301–307 (Vaida Jankauskaitė); Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, 2012, t. 9, p. 285–287 (Jūratė Levina); Archivum Lithuanicum, 2012, t. 14, p. 365–372 (Aistė Kučinskienė).

3. (kartu su Giedre Jankevičiūte), Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas / An Omnipotent Tradition: The Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis’s Poem „Metai“: Studija, Su Pauliaus V. Subačiaus pratarme / A Study with an Introduction by Paulius V. Subačius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 172 p. ISBN 978-609-425-105-4.

Rec.: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 39, p. 218 (Živilė Nedzinskaitė); Knygų aidai, 2014, Nr. 2, p. 22–25 (Jolita Liškevičienė); Archivum Lithuanicum, 2015, t. 17, p. 311–322 (Rūta Lazauskaitė).

 

Šaltinių leidimai 

1. Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, xxx + 664 p. ISBN 9986-513-51-0.

Rec.: Archivum Lithuanicum, 1999, t. 1, p. 183–191 (Birutė Kabašinskaitė); Knygų aidai, 1999, Nr. 3, p. 35–42 (Regina Koženiauskienė); Sandora, 1999, Nr. 5, p. 44 (Linas Bukauskas).

2. Egzodo Donelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Aidai, 2001, 528 p. ISBN 9955-445-29-7.

Rec.: Šiaurės Atėnai, 2002-05-11, Nr. 18, p. 9 (Dalia Dilytė); Literatūra, 2002, E-2 (Kristina Mačiulytė); Archivum Lithuanicum, 2003, t. 5, p. 315–324 (Dalia Dilytė).

3. Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 11), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, 458 p. ISBN 9955-475-25-0.

Rec.: Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 17 (Vytautas Ališauskas).

4. Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 1, sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė, tekstus tikrino ir peržiūrėjo Rita Šepetytė, įvadą parašė Vytautas Ališauskas, Ilona Čiužauskaitė, Rita Šepetytė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 550 p. ISBN 978-9955-698-85-2.

5. Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 100 p. ISBN 978-609-425-123-8.

Rec.: Archivum Lithuanicum, 2014, t. 16, p. 411–416 (Arthur Hermann); Senoji Lietuvos literatūra, 2014, kn. 37, p. 320–321 (Sigitas Narbutas); Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 39, p. 215–216 (Paulius V. Subačius).

6. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. I: Metai: Dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, cxxxv + 234 p. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

7. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadinį straipsnį parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, cxliii + 184 p. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

Rec.: Archivum Lithuanicum, 2019, t. 21, p. 347–352 (Dalia Dilytė).

8.  Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. III: Egodokumentiniai tekstai. Vertimai: Laiškai ir laiškų fragmentai. „Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui“. „Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą“: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas ir Daiva Krištopaitienė, iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, cxi + 198 p. ISBN 978-609-425-341-6 (3 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

9. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. IV: Tarnybiniai raštai ir dokumentai: Dokumentiniai leidimai ir vertimai, sudarė, dokumentinius tekstus parengė, iš vokiečių kalbos vertė ir įvadą parašė Vaidas Šeferis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, cxxiii + 325 p. ISBN 978-609-425-324-9 (4 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

 

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir kiti leidiniai

1. Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p. ISBN 978-609-425-176-4.

Rec.: Senoji Lietuvos literatūra, 2016, kn. 41, p. 161–166 (Dalia Dilytė); Archivum Lithuanicum, 2018, t. 20, p. 363–374 (Brigita Speičytė).

 

Kviestinis redaktorius

1. Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Chicago, 2013, winter, vol. 59:4, editor of this issue Mikas Vaicekauskas, 104 p. ISSN 0024-5089.

 

Redaguoti leidiniai

1. Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių kalbos vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = Kристийонас Донелайтис, Времена: Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2011, 238 p. ISBN 978-5-904895-14-3; antras leidimas – 2012; trečias leidimas – 2013.

2. Kristijonas Donelaitis, Metai, sudarytojas Gytis Vaškelis, įvado autorius Darius Kuolys, redaktorius Mikas Vaicekauskas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 220 p. + CD Mp3. ISBN 978-609-425-093-4; ISSN 2335-7053.

3. Kristijonas Donelaitis, „Metai“ ir pasakėčios, parengė Mikas Vaicekauskas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XVIII amžius), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, 160 p. BN 978-9986-39-791-5.

4. Kristijonas Donelaitis, Metai, teksto parengimas ir redagavimas Mikas Vaicekauskas, iliustravo Šarūnas Leonavičius, Vilnius: Artseria, 2014, 160 p. ISBN 978-9986-716-95-2.

 

Straipsniai

1. Konservatyvusis Donelaitis, in: Literatūra ir menas, 1994-01-15, Nr. 3, p. 3. ISSN 0233-3260.

2. „Niagayłek bałsa śirdies“: Bažnytinių giesmių vertinimai iki XVIII a., in: Naujasis Židinys-Aidai, 1995, Nr. 5, p. 383–390. ISSN 1392-6845. 

3. Prieškalbė Jonui Palioniui, arba Mykolo Olševskio apologija, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1996, Nr. 4, p. 205–209. ISSN 1392-6845. 

4. Pranciškus Šrubauskis: asmenybė ir „Balsas širdies“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 1996, t. X, p. 183–188. ISSN 1392-0502.

5. (kartu su Dainora Pociūte-Abukevičiene), Lietuvių bažnytinės giesmės: XVI–XVIII amžiai, in: Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. iii–xv; anglų kalba p. xvi–xxviii. ISBN 9986-513-51-0.

6. Mirties samprata XVII–XVIII a. katalikiškose giesmėse, in: Lituanistica, 1998, Nr. 2 (34), p. 114–119. ISSN 0235-716X.

7. Kelios pastabos apie senuosius raštus, arba vėl Olševskis, in: Knygų aidai, 1999, Nr. 2, p. 15–18. ISSN 1392-6845.

8. Giesmės, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: Tyrinėjimai ir vaizdai, sudarytojai Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila, Vilnius: Aidai, 2001, p. 166–182. ISBN 9955-445-26-2.

9. Valančius ir Olševskis, arba niekur nedingęs rankraštis, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 1–2, p. 5–10. ISSN 1392-6845.

10. Valančius ir Olševskis II, arba tikslinimai ir kiti rankraščiai. „Bromos atvertos ing viečnastį“ 250-osioms išleidimo metinėms, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 4, p. 10–18. ISSN 1392-6845.

11. Knyginės smulkmenos: Apie nežinomą ne Valančiaus 1873 m. spaudinį, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 6, p. 23–24. ISSN 1392-6845.

12.  Lietuviškų katalikiškų XVII–XVIII amžiaus giesmių anonimiškumas: probleminiai svarstymai, in: Archivum Lithuanicum, 2004, t. 6, p. 131–146. ISSN 1392-737X.

13. Vienos minties pėdsakais: Jurgio Lebedžio požiūris į XVII a. antros pusės – XVIII a. katalikiškąją lietuvių literatūrą, in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, sudarytojas ir redaktorius Sigitas Narbutas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 34–44. ISBN 9955-475-69-2. 

14. Paskutinė Valančiaus knyga, in: Istorijos rašymo horizontai, sudarytojai ir redaktoriai Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 266–294. ISBN 9955-775-85-4. 

15. Motiejaus Valančiaus draudimas perspausdinti „Bromą“ (1864), in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 177–205. ISSN 1392-737X.

16. Šv. Kazimierui skirtos lietuviškos giesmės XVII–XIX a., in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija: Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys, sudarė Paulius Subačius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus arkivyskupijos kurija, 2006, p. 85–112. ISBN 9955-415-52-5.

17. Pieśni, (tłumaczenie Paweł Bukowiec), in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy, opracowanie Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila, Kraków: Uniwersitas, 2006, p. 494–512. ISBN 83-242-0549-7.

18. Deginti ar dar kartą spausdinti? XVIII–XIX a. lietuvių bestselerio likimas, in: Kultūros barai, 2007, Nr. 12, p. 75–78. ISSN 0134-3106.

19. To Burn or To Republish? The Fate of the 18th–19th century Lithuanian Bestseller, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship, vol. 7: Textual Scholarship and the Canon, edited by Hans Walter Gabler, Peter Robinson and Paulius V. Subačius, general editor Barbara Bordalejo, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2008, p. 9–21. ISBN 978-90-420-3235-4.

20. Sumanymas išleisti Motiejaus Valančiaus „Bromą atidarytą ing viečnastį“ 1904 m., in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 114–135. ISSN 1822–3737. 

21. Antano Baranausko Biblijos vertimo rankraščiai, in: Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 1, sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. xviii–xlii. ISBN 978-9955-698-85-2.

22. Lietuviška rankraštinė knyga spaudos draudimo laikotarpiu, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2009, Nr. 1–2, p. 20–28. ISSN 1392-6845. 

23. Knyginės smulkmenos II. Apie vieną Serafino Lauryno Kušeliausko knygą, in: Knygų aidai, 2009, Nr. 2, p. 14–15. ISSN 1392-6845.

24. Slapyvardžių identifikavimo klausimu (Dar kartą dėl Virga Ferrea slapyvardžio), in: Knygotyra, 2009, t. 53, p. 217–222. ISSN 0204-2061. 

25. Dangiškieji gydytojai: XIX amžiaus pabaigos barokiniai lietuvių didaktai (Juozas Antanavičius, Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Martynas Sederavičius, Antanas Vytartas), in: Dailės istorijos studijos, t. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 228–258. ISSN 1822-2285; ISBN 978-9955-868-29-3.

26. Nežinoma Motiejaus Valančiaus hagiografija: „Žyvatų šventųjų“ antroji dalis (1864) ir „Darbai šventųjų“ (1874–1875), in: Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 5, p. 317–327. ISSN 1392-6845. 

27. Motiejaus Valančiaus „Žyvatų šventųjų“ antrojoje dalyje (1864) surašytas palaimintojo Juozapato gyvenimas, in: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai: Straipsnių rinkinys, sudarytoja Jolita Liškevičienė, (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 60), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 149–168. ISSN 1392-0316, ISBN 978-9955-854-48-7.

28. Nežinomos rankraštinės Motiejaus Valančiaus giesmės apie šventuosius (šv. Joną Krikštytoją, šv. Paulių, šv. Benediktą, šv. Baltramiejų, šv. Agotą), in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. XXXV, p. 213–274. ISSN 1392-0502. 

29. Kristijonas Donelaitis ir jo kūryba = Кристийонас Донелайтис и его творчество, in: Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių kalbos vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = Kристийонас Донелайтис, Времена: Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2011, p. 4–7, 8–12. ISBN 978-5-904895-14-3.

30. Lithuanian Handwritten Books in the Period of the Ban on the Lithuanian Press (1864–1904), in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 8: Private: do (not) enter: Personal Writings and Textual Scholarship, edited by João Dionísio, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 57–73. ISBN 978-90-420-3475-4; ISSN 1573-3084.

31. Lithuanian Book Factory in the Second Half of the Nineteenth Century: Translation, Compilation, Plagiarism or Creative Work?, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 9: Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, edited by Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk Van Hulle, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 133–147. ISBN 978-90-420-3493-8; ISSN 1573-3084.

32. (kartu su Giedre Jankevičiūte), An Omnipotent Tradition: The Illustrations of Kristijonas Donelaitis’s Poem „Metai“ and the Creation of a Visual Canon, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 10, editor Wim Van Mierlo, associate editor Alexandre Fachard, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2013, p. 211–234. ISBN 978-90-420-3632-1, ISSN 1573-3084.

33. The Lithuanian Acta Sanctorum: Unknown Hagiography by Motiejus Valančius, in: Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Chicago, 2013, winter, vol. 59:4, p. 5–34, 104. ISSN 0024-5089. 

34. Kristijono Donelaičio kūrybos punktyrai, in: Kristijonas Donelaitis, „Metai“ ir pasakėčios, parengė Mikas Vaicekauskas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XVIII amžius), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, p. 5–12. ISBN 978-9986-39-791-5.

35. (kartu su Daiva Krištopaitiene), Kristijono Donelaičio rankraščiai: šaltinio pristatymas, in: Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 75–82; anglų kalba p. 83–90; vokiečių kalba p. 91–99. ISBN 978-609-425-123-8.

36. Raudonojo rašalo problema: Prozodinių ženklų žymėjimas Kristijono Donelaičio rankraščiuose, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 3, p. 34–44. ISSN 1392-6845. 

37. The Problem with Red Ink: The Marking of Prosodic Signs in Kristijonas Donelaitis’s Manuscripts, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 11, edited by Wim Van Mierlo and Alexandre Fachard, Leiden – Amsterdam: Brill | Rodopi, 2014, p. 153–179. ISBN 978-90-420-3930-8; ISSN 1573-3084.

38. (kartu su Daiva Krištopaitiene, Dalia Dilyte, Vilma Zubaitiene), Įvadas: [Metai], in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. I: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. vii–cvii. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

39. (kartu su Daiva Krištopaitiene, Vilma Zubaitiene), Įvadas: Poetiniai tekstai, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. ix–ci. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

40. To Edit a National Poem. The Editing of Kristijonas Donelaitis’s Poem „Metai“ and its Sociocultural Context, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip [Online], vol. 14, edited by Elli Bleeker, Wout Dillen, Wim Van Mierlo and Stefano Rosignoli, 2019, in: http://journals.openedition.org/variants/1032; eISSN 1879-6095.

41. (kartu su Giedre Jankevičiūte), „Pavasario balsai“ kaip Maironio autoportretas, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2019, Nr. 8, p. 18–29. ISSN 1392-6845. 

42. Redaguoti Donelaitį: Kristijono Donelaičio „Metų“ redagavimas ir jo sociokultūrinis kontekstas, in: Naujasis Židinys-Aidai, Vilnius, 2020, Nr. 4, p. 38–45. ISSN 1392-6845. 

43. (kartu su Daiva Krištopaitiene), Įvadas: Egodokumentiniai tekstai. Vertimai, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. III: Egodokumentiniai tekstai. Vertimai: Laiškai ir laiškų fragmentai. „Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui“. „Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą“: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, p. xi–cxi. ISBN 978-609-425-341-6 (3 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

 

Neįtraukta

Mažiau reikšmingos mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos

 

Svarbesni pranešimai konferencijose

1. J. Lebedžio požiūris į XVIII a. Lietuvių literatūrą: vienos minties pėdsakais, in: Jurgio Lebedžio skaitymai: Gimimo 90-ųjų metinių jubiliejui: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003-01-24.

2. Paskutinė Valančiaus knyga, in: Senoji / naujoji lietuvių kultūra: šiuolaikinės koncepcijos: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Pasaulio lituanistų asociacija, 2003-09-26.

3. Šv. Kazimierui skirtos lietuviškos giesmės XVII–XIX a., in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus arkivyskupijos kurija, 2005-03-02.

4. Motiejaus Valančiaus atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 m. istorija, in: Lietuvių mokslo draugijos 100-metis: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007-05-05.

5. To Burn or to Republish It? The Fate of the 18th–19th Century Lithuanian Bestseller, in: Textual Scholarship and the Canon: The Fourth International Conference of the ESTS = Tekstologija ir kanonas: Ketvirtoji tarptautinė Europos tekstologų draugijos konferencija, Vilnius: Vilnius University, 2007-11-22–24.

6. Lithuanian hand-written books during the period of banning the Lithuanian press (1864–1904), in: Private. Do (not) enter...: Personal Writings and Textual Scholarship: The Fifth International Conference of the European Society for Textual Scholarship, Lisbon: University of Lisbon, 2008-11-20–22.

7. Dangiškieji gydytojai: XIX amžiaus pabaigos barokiniai lietuvių didaktai (Juozas Antanavičius, Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Martynas Sederavičius, Antanas Vytartas), in: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vizualinėje kultūroje: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Anastazijos ir Antano Tamošaičių namai-galerija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008-12-04–05.

8. Lithuanian Book Factory in the Second Half of 19th Century: Translation, Compilation, Plagiarism or Creative Work?, in: Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship: The 6th international Conference of the European Society for Textual Scholarship, Brussels: The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, 2009-11-19–21.

9. The Lithuanian Acta Sanctorum: The Unknown Hagiography by Motiejus Valančius, in: Texts Worth Editing: Seventh International Conference of the European Society for Textual Scholarship, Pisa: Consiglio Nazionale delle Ricerche; Florence: Fondazione Rinascimento Digitale, Società Dantesca Italiana, 2010-11-25–27.

10. (kartu su Giedre Jankevičiūte), Omnipotent Tradition: Illustrations to the Kristijonas Donelaitis‘ Poem „The Seasons“ („Metai“), in: InterNational and InterDisciplinary Aspects of Scholarly Editing = InterNationalität und InterDisziplinarität der Ediotionswissenschaft = InterNationalité et InterDisciplinarité de l‘edition scientifique des textes: The Eighth Annual Conference of the European Society for Textual Scholarship, Bern: Universität Bern, European Society for Textual Scholarship, Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen and Fachgruppe Freie Forschungsinstitute der Gesellschaft für Musikforschung, 2012-02-15–18.

11. The Problem of Red Ink: The Marking of Prosodic Signs in Kristijonas Donelaitis’s Manuscripts, in: Editing fundamentals: Historical and literary paradigms in source editing: The 9th conference of the European Society for Textual Scholarship, Amsterdam: European Society for Textual Scholarship, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Huygens Institute for the History of the Netherlands, 2012-11-22–24.

12. Nauji Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ rankraščių tyrimai, in: XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos: (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai): Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013-11-13.

13. Donelaičio rankraščiai: Tyrimai ir istorija, in: Metų laikai kultūroje: Aštuonioliktoji tarptautinė interdisciplininė mokslinė konferencija, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2014-05-15–16.

14. Jubiliejinis Donelaitis: raštai, rankraščiai ir kita XXI amžiuje, in: Lituanistiniai tyrimai ir sklaida: Nacionalinei lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programai pasibaigus, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos mokslo taryba, 2016-02-18.

15. Suffering Donelaitis: Cultural Context and Editing of the Poem „The Seasons“ („Metai“), in: Editorial Degrees of Intervention: 14th European Society for Textual Scholarship Conference, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, European Society for Textual Scholarship, 2017-11-23–24.

16. (kartu su Giedre Jankevičiūte), Featuring the Self-Portrait in the Material Body of the Book: Lithuanian Poet Maironis and his Self-Image, in: Author as Editor and Editor as Author: 15th annual Conference of the European Society for Textual Scholarship, Prague: Charles University, European Society for Textual Scholarship, 2018-11-15–17.

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt