LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Liucija Citavičiūtė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas liucija.citagmail.com
 
2001 m. apgynė daktaro disertaciją Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei XVIII–XIX amžiuje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2002 metų.
Moksliniai interesai: Mažosios Lietuvos istorija ir literatūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai, Vilnius: LLTI, 2005. – 393 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Vokiečiai – lietuvybės labui, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 37, p. 215–253.
2. Johanas Jakobas Kvantas Karaliaučiuje XVIII a., in: Senosios raštijos profiliai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 73–124.
3. Prielaidos lietuviškos knygos plėtotei Karaliaučiuje pirmajame XVIII amžiaus dešimtmetyje: sekant Johano Jakobo Kvanto biografijos pėdsakais, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 22, p. 239–265.
4. Martynas Liudvikas Rėza – lietuvių raštijos ir rašto kultūros puoselėtojas Karaliaučiaus universitete, in: Martynas Liudvikas Rėza: Epochų atspindžiai, Klaipėda: KU, 2007, p. 34–45.
5. XVIII amžiaus studentų atminimo albumėliai – universitetų dvasinio gyvenimo liudininkai: sekant Johano Jakobo Kvanto biografijos pėdsakais, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 23, p. 81–104.
6. Filologinė mintis Mažojoje Lietuvoje: nuo pirmųjų filologinių knygų iki lituanistikos studijų centro Karaliaučiaus universitete, in: Baltské jazyki v promĕnách metod:Sborník příspĕvků z mezinárodni baltiské konference, Masarykova univerzita Středisko pro interdisciplinární výkum starých jazyků a staršich fází jazyků moderních, Brno, 2008 p. 135–154.
7. Pirmoji lietuviška grožinė knyga (1706), in: Jono Šulco Ezopo pasakėčios, Vilnius: LLTI, 2008, p. 135–163.
8. Lituanistikos paieškos užsienio archyvuose ir mokslinėse bibliotekose, in: Senoji lietuvos literatūra, 2008, kn. 25, p. 251–267.
9. Karaliaučiaus karališkosios mokslo draugijos reikšmė prūsistikos ir lituanistikos tyrimams XVIII–XIX amžiuje, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2009, kn. 26.
 
Šaltinių publikacijos
 
1. Martynas Liudvikas Rėza, Lietuvių kalbos seminaro istorija, rankraščio tekstą parengė, iš vokiečių k. vertė, tekstologines pastabas, įvadą bei komentarus parašė Liucija Citavičiūtė, (Ištakos), Vilnius: LLTI, 2003. – 118 p.
2. Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas „Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir sulieti lietuvius su vokiečiais?“, iš vokiečių kalbos vertė, įvadą bei komentarus parašė Liucija Citavičiūtė, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilniu: LLTI, 2004, p. 297–357.
Martynas Liudvikas Rėza, Lietuviškos Biblijos istorija, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 23, p. 195–274.
3. Jono Šulco „Ezopo pasakėčios“: Dokumentinis leidimas ir straipsniai, parengė Liucija Citavičiūtė. Vilnius: LLTI, 2008. – 206 p. (Rinkinio „Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai“ knyga.)
4. [Jonas Šulcas], Die Fabuln Aesopi, 1706, elektroninis tekstas, parengė Liucija Citavičiūtė; elektroninės žodžių formų konkordancijos, parengė Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2007, prieiga per internetą: www.lki.lt/seniejirastai/
 
Vertimai
 
1. Daktaro Johano Fausto, garsiojo burtininko ir juodojo mago, istorija (1587), (Viduramžių biblioteka, kn. 7), Vilnius: LLTI, 2006, p. 202.
2.  Hans Robert Jauß, Literatūros istorija kaip literatūros mokslo provokacija, (Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft), in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: LLTI, 2004.
3. Karheinz Stierle, Patyrimas ir naracinė išraiška. Pastabos apie jų santykį literatūroje ir istoriografijoje (Erfahrung und Naration), in: Literatūros tyrimų erdvės, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 19), Vilnius: LLTI, 2005, p. 99–126.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt