LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Lina Leparskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: linute.arch@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-5057-8351 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2017 m. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją “Trakų lokalinis pasaulis vietos gyventojų pasakojimuose” (2016 m.).

Nuo 2012 m. organizuoja tarptautines Jaunųjų folkloristų konferencijas Vilniuje ir Tartu (Estija). Nuo 2017 m. eina LLTI darbuotojų profsąjungos pirmininkės pareigas. 

Nuo 2020 m. post doktorantūros tyrimai tarptautiniame Baltijos mokslo tyrimų programos projekte „Atpasakojamos vietovės ir keliai, kaip įtraukios erdvės ir vietos: bendra vaizduotė ir daugiasluoksnis paveldas“ (angl. “Re-storied Sites and Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage”, EMP 340).

 

Kita susijusi veikla: Redaktorė kultūros paveldo ir mokslo populiarinimo žurnale „Būdas“.

 

Moksliniai interesai: gyvenimo pasakojimų tyrimai, vietovardžių rinkimas, su vietomis susijusios tautosakos, istorinių šaltinių ir sakytinės istorijos semantinė analizė, kultūrinės ir istorinės atminties bei atminties vietų (lieux de mémoire) tyrimai, tautinių bendruomenių kultūra. 

 

Šiuo metu atliekami tyrimai ir mokslinė veikla: Atgimstantis pamaldumas Trakų Dievo Motinos paveikslui, Grigiškių miesto gyventojų pasakojimai, padavimams skirtos „Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo“ dalies klasifikacijos sistemos analizė ir atnaujinimas.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Mokslinė monografija

 1. Leparskienė L. Papasakoti Trakai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-268-6. 

 

Kolektyvinė monografija

 

 1. Leparskienė L. Folklorinės atminties beieškant, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2012, p. 40-65.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Leparskienė L. Kohalikud tavad ja pühaduse poliitika Trakai järvestiku piirkonnas [angl.: Folkways and politics of the sacrum of Trakai lakeland]. Mäetagused Nr. 83, 2022. 9-36. ISSN: 1406-9938
 2. Leparskienė L. Totorių Vokė. Istorinės atminties ir asmeninių patirčių erdvėTautosakos darbai, t. 63, 2022, p. 62–80 ISSN 1392-2831
 3. Leparskienė L. Lietuvos totoriai: nuo Butrimonių iki Subartonių,  Būdas, Nr. 1, 2021, p. 79-88.      
 4. Leparskienė L. Lietuvos totoriai. Totoriškumas šventose knygose ir avinėlio aukojime, Būdas, Nr. 3, 2021, p. 74-82.
 5. Leparskienė L. Karaimiška Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose ir padavime apie stebuklingą kunigaikščio Vytauto žirgą, Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 169-198. 
 6. Leparskienė L. Trakiečiai. Vietinių liudijimai apie Trakų miesto ir bendruomenės kaitą XX a., Liaudies kultūra Nr. 6, Vilnius. 2017. P. 44-58. (Witness of the Locals on the Change of Trakai Town and Community, Folk culture, No. 6)
 7. Leparskienė L. Ežeras: dialogas tarp Trakų miesto ir gamtos, Liaudies kultūra, 2015, Nr. 4, p. 21-33.
 8. Leparskienė L. Trakų erdvė vietos gyventojų pasakojimuose: pasaulis už miesto vartų, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 6, 48-60.

 

Šaltinių publikacija

 1. Leparskienė L. Trakų didžiųjų ežerų vardynas. Vilnius: [Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija], 2010, 88 p. ISBN 978-609-95115-1-1

 

Mokslo populiarinimas, šaltinių publikacija

 1. Leparskienė, L, Baltėnas A.  Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą, Vilnius: Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN: 9786099526218

 

Kitos publikacijos

 1. Leparskienė L. Rankraščiai iš Gervėčių krašto Estijos Literatūros muziejuje, Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 239-244.
 2. Leparskienė L. Jaunųjų folkloristų konferencija – pirmąkart Vilniuje, Tautosakos darbai, 2012. t. XLIII, p. 231-236. 
 3. Leparskienė L. Konferencija, skirta Estijos tautosakos archyvo jubiliejui, Таutosakos darbai, 2012, t. XLIV, Vilnius, p. 281-285.
 4. Leparskienė L. Pamaldumas Trakų Dievo Motinai, mėnraštis „Artuma“, 2018, Nr. 7/8 (342/343). 
 5. Leparskienė L. Marijos atvaizdo Trakuose reikšmę iškėlė pergalinga tauta, savaitraštis „Trakų žemė“, 2018 m. liepos 27 d. p. 5
 6. Leparskienė L. Keturiasdešimt totorių kaime. Prisiminus mielus susitikimus su vietos totoriais, Būdas, 2019, Nr. 3.(186), p. 22-29.
 7. Laparskienė L. Piligrimystės tyrimams skirtas seminaras Zadaro universitete, Tautosakos darbai, 2020, Nr. 58.
 8. Leparskienė L. Knygos „Saulėje ir šešėlyje: pamąstymai apie lietuvių imigrantų gyvenimą“ sutiktuvės (recenzija), Būdas, Nr. 1, 2020.
 9. Leparskienė L. „Kopiame į aukštą kalną, į Marijos pilį“. Krekenavos Žolinės atlaidai, Būdas, Nr. 4, 2021.  
 10. Leparskienė L. Ukrainos mokslininkių įžvalgos apie antropologinius karo tyrimus (parengta pagal Ukrainos mokslininkų viešų diskusijų ir seminarų medžiagą), Būdas, Nr. 3, 2022 (193). 6-16. ISSN 2669-0403
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt