LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Jurga Dzikaitė
Moderniosios literatūros skyriaus doktorantė 
Orcid identifikatorius: 
 
Rengia disertaciją tema Literatūros vaidmuo ugdant sąmoningą lietuvybę: lituanistinių vadovėlių, išleistų emigracijoje (1944–1990), tyrimai (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė).
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt