LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Jūratė Šlekonytė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas jurates
 
2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių liaudies melų pasakos: žanro paskirtis, kūrinių turinio ir poetikos ypatumai. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2005 metų.
Asocijuotoji tarptautinės folkloristų draugijos Folklore Fellows narė (nuo 2007 m.), Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 2008 m.).
Moksliniai interesai: pasakų archyvavimas ir klasifikavimas, folkloras ir populiarioji kultūra, folkloristika, humoras, Mažosios Lietuvos folkloras, šiuolaikinis folkloras, globalizacijos įtaka folklorui.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Pasakojimo etnografija: nepažintas pasakotojo pasaulis, in: Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti (kolektyvinė monografija), Vilnius: LLTI, 2012, p. 293–316.
2. Švč. Mergelė Marija lietuvių liaudies pasakoje „Dievo motinos augintinė“, in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Religinės kultūros paveldo studijos 3. Vilnius: LKTI, 2011, p. 225-244.
3. Lithuanian Folklore Heritage: from Printed to Digital Folklore Library, in: The Retrospective Methods Network Newsletter, May 2011, Nr. 2. Helsinki: Folklore Studies/ Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, p.55-58. http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMNNewsletter_2_May_2011.pdf
4. Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai , in Gruzdžiai, t. 2. Lietuvos valsčiai. Kn.17. Vilnius: Versmė, 2010, p. 861-869.  www.llt.lt (svetainėje skelbiamas nuo 2010 08 16)
5. Gigantiškas jautis lietuvių folklore: vaizdinio ypatumų ir genezės klausimu, in: Res Humanitariae, VII, - Klaipėda, 2010, p.142-160.
6. Jonas Bukantis, Lina Petrošienė, Jūratė Šlekonytė. Valerijos Mizininienės asmenybė ir tautosakos unikalumas: muzikologinis, etnologinis ir lingvistinis aspenktai, in: Valerijos Mizinienės tautosakos rinktinė. Sudarė Jonas Bukantis, Lina Petrošienė. Klaipėda, 2009, p.19-22.
7. Lietuvių liaudies pasaka „Prašoktos kurpaitės“(ATU 306). Vieno vaizdinio interpretacija, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38. p.30-45.
8. Baisogalos apylinkių pasakojamosiostautosakos bruožai, in: Baisogala. Lietuvos valsčiai. Kn.16. Vilnius: Versmė, 2009, p.383-396. www.llt.lt (svetainėje skelbiamas nuo 2008 10 13).
9. Balandžio pirmosios pokštai Lietuvos žiniasklaidoje ir jų tendencijos (Kauno dienos atvejis), in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 70–83.
10. Aspects of Devolutionary Time in Lithuanian Folklore, in: The Concept of Time and Space in European Folklore, Ljubljana, 2008, p. 151–166.
11. Lietuvių liaudies pasaka „Žmogus ant kryžiaus“: keli pastebėjimai apie pasaulėžiūrinį sinkretizmą, in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: KFMI, 2008, p. 299–315.
12. Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai, in: Lietuvos lokaliniai tyrimai: Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinys, Vilnius: Versmė, 2008, p. 1–14.
13. Šarkos įvaizdis lietuvių ir kitų Europos tautų pasaulėžiūroje, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 91–103.
14. Keli pastebėjimai apie žaidimą „Ražemuko gaudymas“, in: Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 201–211.
15. Apie pasakų sekimo ypatumus, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 86–99.
16. Herojus pasakotojas lietuvių melų pasakose, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 152–166.
17. Kodėl Gediminas sapnavo geležinį vilką, in: Tautosakos darbai, 2001, t. 14 (21), p. 122–141.
18. Почему Гедиминасу приснился железный волк, in: Балто-славянские исследования, т. 15, Москва: Издательство «Индрик», 2002, p. 495–516.
19. Melų pasakų transformacijos Kazio Borutos „Jurgio Paketurio klajonėse“, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 205–216.
20. Lietuvių melų pasaka „Šarkų bažnyčia“ (AT 1932) ir jos rusiškos paralelės, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 53–61.
 
Recenzijos
 
1. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo ketvirtasis tomas, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 309-313.
2. Knyga apie liūdną Eglės dalią [recenzija knygai Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, t. 1: Lietuvių variantai, sudarė ir parengė Leonardas Sauka, Vilnius: LLTI, 2009], in: Tautosakos darbai, 2009, t. 37, p. 240-243
 
Enciklopedijos
 
1. Ražemuko gaudymas p. 62; Slenkstis (tikejimuose ir papročiuose), p. 282-283; Slogutis, slogutė, sloga, p. 284; smilkymas, p. 292-293; Šluota liaudies tikėjimuose, p. 445-446; Šuo (liaudies tikėjimuose), p. 454-455; Šviesuliai, p. 465-466; Tautosakos darbai, p. 500; Užgavėnės, p. 620; vandenys (šventieji), p. 656-657; vilkas tikėjimuose, p. 744-745; vilktakis, vilkolakis, p. 750; Vorpilis, Vorpilė, p. 794; žiburinis, p. 861, in: Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 4. Rahn-Žvižežeris. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.
2. Būgienė, Lina, Šlekonytė, Jūratė. Pasakojamoji tautosaka, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: LLTI, 2007, t. 12, p. 262–264.
3. Lina Būgienė, Jūratė Šlekonytė. Pasakojamoji tautosaka, in: Literatūros enciklopedija mokyklai. Vilnius: LLTI, 2011, p.287-291.
  
Tautosakos šaltinių publikacijos
 
1. Ką pasakoja baisogališkiai, in: Baisogala. Vilnius: Versmė, 2009, p. 426-478.
2. Pasakojamoji tautosaka, in: Laukuva, t. 2,(Lietuvos valsčiai, kn. 14), Vilnius: Versmė, 2008, p. 461–493.
3. Pasakos, sakmės, patarlės, in: Šiaulėnai, Vilnius: Baltijos kopija, 2004, p. 550–616.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt