LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Imelda Vedrickaitė-Frukacz

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas imelda.vedrickaitegmail.com
 
 
1999 m. apgynė daktaro disertaciją Erdvės dimensija A. Škėmos, A. Landsbergio ir B. Radzevičiaus prozoje.
Moksliniai interesai: šiuolaikinė lietuvių literatūra, erdvės poetika.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Erdvės matmuo A. Škėmos, A. Landsbergio ir B. Radzevičiaus prozoje, Vilnius: LLTI, 2000. – 159 p.
2. Kelionė, Keliautojas.Literatūra, Vilnius: LLTI, 2010, 226 p. 
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Asmens tapatybės raiška W. Gombrowicziaus, A. Nykos-Niliūno ir J. Meko dienoraščiuose, in: Literatūra, E-3, 2002.
2. The Avant-gardism of Kostas Ostrauskas’ Dramas, in: Interlitteraria, 2002, vol. 2, No. 7, p. 305–320.
3. Dar kartą apie Kosto Ostrausko dramų fenomeną, in: Kultūros barai, 2002, Nr. 2, p. 33–37.
4. Toźsamość a wygnanie w dziennikach Alfonsa Nyki-Niliūnasa, Jonasa Mekasa i Witolda Gombrowicza, in: Prace bałtystyczne: Język. Literatura. Kultura, Warszawa: UW, 2003, p. 156–173.
5. Szamanizm Sigitasa Gedy, in: Sigitas Geda, Śpiewy Jadżwingów, Warszawa: Ex-libris, 2003.
6. Prisijaukink kauką: Gimties ir mirties dichotomija Lauros Sintijos Černiauskaitės kūryboje, in: Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 98–120.
7. Antano Vaičiulaičio kelionių knygos: Atspindžio problema, in: Būties harmonijos ilgesys, Vilnius: LLTI, 2006, p. 152–171.
8. Antano Vienuolio kelionių apybraižos: Klajojantis riteris ar pikaras?, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 42–57.
9. Movement and Imprisonment in Soviet Lithuanian Travel Narratives (Until 1968), in: Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968, Riga: Latvijas universitāte, Literaturas, folkloras un mākslas institūts, 2008, p. 234–247.
10. Latrai, juokdariai ir šventieji pamišėliai 2007 knygose, in: Metai, 2008, Nr. 8-9. 
11. Diogeno gestas Jurgio Savickio dienoraštyje ir kelionių apybraižose, in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 55–77.
12. Harmoniją sapnuojantis groteskas, Lituanistica, t. 55, nr. 3-4 (79-80), psl. 68-84.
13. Siurrealistinė galios erozija S.T.Kondroto romanuose, in Colloquia, nr.28, 2010, psl. 97-116.
14. Vakarietės patirtys Jurgos Ivanauskaitės kelionių knygose, in Colloquia, nr. 25, 2010, psl. 97-116.
15. Rašytojo mauzoliejaus apmatai Juozo Blatušio dokumentinėje prozoje ir apysakoje „Sakmė apie Juzą", in Colloquia, nr. 24, 2010, psl. 84-104.
 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt