LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Gražina Kadžytė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: kadzyte@llti.lt

Orcid identifikatorius:

 

Moksliniai interesai: etninė kultūra šiuolaikinėse bendrabūvio formose: tradicinis kalendorius, šeimos ir bendruomeniniai papročiai bei etnopedagogika; tautosakos paveldo kaupimas, sklaida ir aktualinimas; etnokultūrinė edukacija ir viešoji sklaida; tautosakos ir etninės kultūros asmenybių biografika; sakytinės tautosakos meninis perteikimas [storytelling‘o kryptis].

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Moksliniai straipsniai

 1. Radviliškio krašto tautosaka Lietuvių tautosakos archyve. - Radviliškio kraštas, 2021, Nr. 1 (34) p. 10-16.
 2. Eugenija Šimkūnaitė ir „Indrajos byla“. Tautosakos darbai, 2020, t. 60, p. 208-217.
 3. Dainų skyrių raktininkė. - Tautosakos darbai, t. 59, 2020, p. 306-318.
 4. Uolus tautosakos darbininkas.Tautosakininko Ambraziejaus Jonyno 100-ąsias gimimo metines minint, in: Tautosakos darbai 57, 2019,  p. 224-234.
 5. Brolių Juškų atminimo riteris. Antano Mockaus 100-sioms gimimo metinėms, in: Tautosakos darbai 56, 2018, p. 245-251.
 6. Išlydėta dainomis. Irenai Seliukaitei prisiminti, in: Tautosakos darbai 56, 2018, p. 280-286.
 7. Mažosios Lietuvos dukra. Martai Juškaitei prisiminti, in: Tautosakos darbai 55, 2018, p. 215-218.
 8. Paskutinysis iš XX a. kunigų tautosakos rinkėjų. Kun. Antano Valantino 100 gimimo metinėms, in: Tautosakos darbai 52, 2016, p. 258-266.
 9. Šimtmečio kelionė nuo Vėriškių iki Vadaktų, in: Radviliškio kraštas. Kultūros ir istorijos žurnalas, 2016, nr.1(24), p. 28-35.
 10. Tautosakos ženklai gyvenimo kelyje. Adelei Seselskytei atminti, in: Tautosakos darbai 52, 2016, p.267-270.
 11. Aukštaitijos kaimų slėpiniai, in: Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai, Kaunas, 2015, p.5-8.
 12. Laisvė, brendusi nelaisvėje. Jonui Trinkūnui atminti, in: Tautosakos darbai, XLVII, 2014, p.288-293.
 13. Stelmužės ąžuolo ženklai sėlių kultūrinio paveldo erdvėje, in: Sietuvos, 2013, Nr. 7, p.5-12.
 14. Rusijos Užvolgio stepėse glūdėjusi 1863 m. sukilimo atmintis, in: Sietuvos, 2013, Nr.7, p.41-49.
 15. Liudvikas iš Pakėvio – šimtmečių mįslės. Liudviko Adomo Jucevičiaus 200 gimimo metinėms, Tautosakos darbai, XLVI, 2013, p. 160-169.
 16. Tautosakininkės Adelės Seselskytės kelias iš Kartenos, in: Kartena.  Vilnius, Versmė, 2013. – p. 1331-1342.
 17. Ekonomikos ir etnologijos paralelės: Venantui Mačiekui – 75, in: Lietuvos etnologija, t.12., 2012, p.249-252.
 18. Sėlių paveldo atspindžiai tautosakoje ir papročiuose, in:  Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2012/6, p. 30-36.
 19. Indraja – ne tik saulės duktė: mito kūrimo aplinkybės modernios visuomenės sąlygomis, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2011/5, p. 5-13.
 20. Utenos krašto tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2010/4, p. 5-12.
 21. Istorijos liudijimai tautosakoje nuo Vytauto Didžiojo laikų iki šių dienų – Vytautas Didysis ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Trakų istorijos muziejus, 2010, p.31-36.
 22. Teatro dvasia aukštaitiškoje pasaulėjautoje, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2009/3, p. 9-13.
 23. Amžinosios Krokulės šnektos. Istorinės ir mitologinės vandens bei vietos šventumo dimensijos, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros ir istorijos žurnalas. 2008/2, p.43-47.
 24. Vinco Češkevičiaus tautosakos paveldas, in: Vincas Češkevičius, Iš tikrovės ir iš pasakų, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2008, p. 58–64.
 25. Kermošius ir pakermošis aukštaitiškame atlaidų modelyje, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2006, t. 28, p. 279–293.
 26. Tradicijos raidos ir kaitos galimybės moksleivių etnokultūros paveldo suvokime, in: Kalendorinės šventės mokykloje: Dorinių ir meninių vertybių sąveika, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2006, p. 20–29.
 27. „Eglė žalčių karalienė“: lietuviškos pasakos ir Salomėjos Nėries poema, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: LLTI, 2005, p. 179–192.
 28. Kas pirmesnis, tas geresnis: papročių teisės tekstas ir kontekstai, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 64–74.
 29. Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 92–99.
 30. Aukštaitiškas gyvenimo būdas ir papročiai, in: Sėlių paveldas ir dabartis: Straipsnių rinkinys, Utena: Utenos Indra, 2002, p. 69–73.

 

Tautosakos šaltinių publikacijos

 1. Daugailių krašto tautosaka, in: Daugailių kraštas ir žmonės, Utena:Utenos Indra, 2008, p. 257–284.
 2. Iš Vinco Češkevičiaus tautosakos paveldo, in: Vincas Češkevičius, Iš tikrovės ir iš pasakų, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2008, p. 65–146.
 3. Utenos krašto tautosaka, sudarė ir redagavo R. Garsonas, G. Kadžytė, Utena: Utenos spaustuvė, 2005. – 94 p.
 4. Malkavos beržyno šviesa: Istorija, atsiminimai, tautosaka, sudarė ir parengė G. Kadžytė, Vilnius: Spauda, 2004. – 179 p.

 

 

Metodinės publikacijos

 1. Draugaujame su kalendoriumi [6 dalių metodinė publikacija projektui „Vaiko etnokultūrinis ugdymas: tradicijos ir plėtros galimybės“], – Žvirblių takas. Specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui, 2012, Nr. 1, p.9-10; Nr.2, p.33-35; Nr.3, p.31-33; Nr.4, p.23-25; Nr.5, p.21-23; Nr.6, p.21-23;
 2. Tradicijos raidos ir kaitos galimybės moksleivių etninės kultūros paveldo suvokime, in: Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika, 2006, Vilnius, p. 20-29.
 3. Nebūsiu „žmogus iš niekur“. Šeimos istorijų ir genealogijos medžių sudarymo metodika, Vilnius, 2002. 15 p.
 4. Patarimai moksleiviams tautosakos rinkėjams, in: Tauragnuose. Atsiminimai, tautosaka, krašto istorijos, kultūros fragmentai, 1999, Panevėžys, p. 193-208.

 

Vaizdo publikacijos

 1. Jurginės Palangoje, DVD, parengtas ir įskaitytas tekstas, Palangos kultūros centras, 2012.
 2. Aukštaitija, DVD, scenarijaus autorės Gražina Kadžytė ir Rūta Sinkevičienė, režisierė Janina Lapinskaitė, VŠĮ „TV Europa“, 2018.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt