LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Gražina Kadžytė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 58 92
El. paštas kadzyte
 
 
Moksliniai interesai: etnokultūra šiuolaikinėse bendrabūvio formose, tautosakos paveldo kaupimas, sklaida ir aktualinimas, etnokultūrinė edukacija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Krašto dvasios raiška tautosakos aspektu. Sietuvos, Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2014/8, p.5-8.
2. Rusijos Užvolgio stepėse glūdėjusi 1863 m. sukilimo atmintis. Sietuvos, Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2013/7, p.41-48.
3. Stelmužės ąžuolo ženklai sėlių kultūrinio paveldo erdvėje. Sietuvos, Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas,  2013/7, p.5-12.
4. Sėlių paveldo atspindžiai tautosakoje ir papročiuose. Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2012/6, p. 30-36.
5. INDRAJA – ne tik saulės duktė: mito kūrimo aplinkybės modernios visuomenės sąlygomis. Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2011/5, p. 5-13.
6. Utenos krašto tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne. Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2010/4, p. 5-12.
7. Istorijos liudijimai tautosakoje nuo Vytauto Didžiojo laikų iki šių dienų. Vytautas Didysis ir jo epocha. Trakų istorijos muziejus, 2010, p.31-36.
8. Teatro dvasia aukštaitiškoje pasaulėjautoje. Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2009/3, p. 9-13.
9. Amžinosios Krokulės šnektos. Istorinės ir mitologinės vandens bei vietos šventumo dimensijos. Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros ir istorijos žurnalas. 2008/2, p.43-47.
10. Kermošius ir pakermošis aukštaitiškame atlaidų modelyje. Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2006, t. 28, p. 279–293.
11. Tradicijos raidos ir kaitos galimybės moksleivių etnokultūros paveldo suvokime. Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2006, p. 20–29.
12. „Eglė žalčių karalienė“: lietuviškos pasakos ir Salomėjos Nėries poema. Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: LLTI, 2005, p. 179–192.
13. Kas pirmesnis, tas geresnis: papročių teisės tekstas ir kontekstai. Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 64–74.
14. Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse. Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 92–99.
15. Aukštaitiškas gyvenimo būdas ir papročiai. Sėlių paveldas ir dabartis, Utena: Utenos Indra, 2002, p. 69–73.
16. Gaidys lietuvių patarlėse.Tautosakos darbai, 1997, t. 6-7 (13-14), p. 52–60.
  
 
Recenzijos ir proginės publikacijos
 
1. Laisvė, brendusi nelaisvėjeTautosakos darbai,  XLVII, 2014, p.288-293.
2. Liudvikas iš Pakėvio – šimtmečių mįslės. Liudviko Adomo Jucevičiaus 200 gimimo metinėms. Tautosakos darbai,  XLVI, 2013, p.152-161. 
3. Suvalkietiškas sandoris tautosakos labuiTautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 305– 310. 
4. Iš kur tie metai? Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 194– 199.
5. Taip kalbėta apie marias ir pamariškius. Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 292– 297. 
6. Juzė Jurkonienė – šimtametis Druskininkų balsas. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 256– 262. 
7. Iš giliųjų ramuvos versmių. Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 318– 322.
8. Antrojo gyvenimo dainos. Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 311– 312.
  
Tautosakos šaltinių publikacijos
 
1. Daugailių krašto tautosaka. Daugailių kraštas ir žmonės, Utena:Utenos Indra, 2008, p. 257–284.
2. Vinco Češkevičiaus tautosakos paveldas. Vincas Češkevičius, Iš tikrovės ir iš pasakų, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2008, p. 58 –146.
3. Utenos krašto tautosaka, sudarė ir redagavo R. Garsonas, G. Kadžytė, Utena: Utenos spaustuvė, 2005, 94 p.
4. Malkavos beržyno šviesa: Istorija, atsiminimai, tautosaka, sudarė ir parengė G. Kadžytė, Vilnius: Spauda, 2004, 179 p.
 
 Metodiniai ir kiti leidiniai
 
1. Nebūsiu „Žmogus iš niekur“: mintys apie „šeimos medžius“ ir „giminės girias“,  Vilnius: Gimtinė, 2000, 15 p.
2. Ant amžinybės slenksčio , Irena Lukoševičienė, Gražina Kadžytė, sud. Vytautas Salinka. Kaunas: Farmacija, 1996. 73 p.
3. Volgos vanduo „Lietuvių tvenkiny“, Vilnius: Valsybinė nacionalinių tyrimų centro leidykla, 1995,  53 p.
4. Bronius Šukys: bibliografinė rodyklė,/ sud. Jolanta Burokienė, Gražina Kadžytė.  Vilnius, 1988, 56 p.
5. Farmacijos istorija vaistinių metraščiuose: patarimai farmacijos specialistams,  Vilnius, 1987, 16 p.
6. Kultūros namų metraštis: metodiniai patarimai, Vilnius, 1986, 15 p.
7. Respublikos kalbininkų memorialinės vietos: katalogas,  Vilnius, 1985, 19 p. 

 

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt