LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Gražina Kadžytė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 58 92
El. paštas kadzyte
 
 
Moksliniai interesai: etnokultūra šiuolaikinėse bendrabūvio formose, tautosakos paveldo kaupimas, sklaida ir aktualinimas, etnokultūrinė edukacija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Sėlių paveldo atspindžiai tautosakoje ir papročiuose, in:  Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2012/6, p. 30-36.
2.  Indraja – ne tik saulės duktė: mito kūrimo aplinkybės modernios visuomenės sąlygomis, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2011/5, p. 5-13.
3. Utenos krašto tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2010/4, p. 5-12.
4. Istorijos liudijimai tautosakoje nuo Vytauto Didžiojo laikų iki šių dienų – Vytautas Didysis ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Trakų istorijos muziejus, 2010, p.31-36.
5. Teatro dvasia aukštaitiškoje pasaulėjautoje, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas, 2009/3, p. 9-13.
6. Amžinosios Krokulės šnektos. Istorinės ir mitologinės vandens bei vietos šventumo dimensijos, in: Sietuvos. Rytų Aukštaitijos kultūros ir istorijos žurnalas. 2008/2, p.43-47.
7. Vinco Češkevičiaus tautosakos paveldas, in: Vincas Češkevičius, Iš tikrovės ir iš pasakų, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2008, p. 58–64.
8. Kermošius ir pakermošis aukštaitiškame atlaidų modelyje, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis,2006, t. 28, p. 279–293.
9. Tradicijos raidos ir kaitos galimybės moksleivių etnokultūros paveldo suvokime, in: Kalendorinės šventės mokykloje: Dorinių ir meninių vertybių sąveika, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2006, p. 20–29.
10. „Eglė žalčių karalienė“: lietuviškos pasakos ir Salomėjos Nėries poema, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: LLTI, 2005, p. 179–192.
11. Kas pirmesnis, tas geresnis: papročių teisės tekstas ir kontekstai, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 64–74.
12. Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse, in: Tautosakos darbai,2003, t. 18 (25), p. 92–99.
13. Aukštaitiškas gyvenimo būdas ir papročiai, in: Sėlių paveldas ir dabartis: Straipsnių rinkinys, Utena: Utenos Indra, 2002, p. 69–73.
  
Tautosakos šaltinių publikacijos
 
1. Daugailių krašto tautosaka, in: Daugailių kraštas ir žmonės, Utena:Utenos Indra, 2008, p. 257–284.
2. Iš Vinco Češkevičiaus tautosakos paveldo, in: Vincas Češkevičius, Iš tikrovės ir iš pasakų, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2008, p. 65–146.
3. Utenos krašto tautosaka, sudarė ir redagavo R. Garsonas, G. Kadžytė,Utena: Utenos spaustuvė, 2005. – 94 p.
4. Malkavos beržyno šviesa: Istorija, atsiminimai, tautosaka, sudarė ir parengė G. Kadžytė, Vilnius: Spauda, 2004. – 179 p.

 

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt