LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Daiva Vaitkevičienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas daiva.vaitkevicienegmail.com  
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute  dirba nuo 1991 metų. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje.
Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė, žurnalo Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming (http://www.folklore.ee/incantatio/ ) redaktorių kolegijos narė.
Moksliniai interesai: lietuvių prigimtinė kultūra, lietuvių užkalbėjimų tradicija, baltų mitologija, kultūros antropologija, semiotiniai tyrimai, tautosakos šaltinių skaitmeninimas.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Ugnies metaforos: Lietuvių ir latvių mitologijos studija, Vilnius: LLTI, 2001. – 185 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje, in: Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 30-49.
2. Apie mūsų prigimtinę kultūrą, in: Liaudies kultūra, 2012, nr. 4, p. 1-6.  
3. Ритуальное возлияние в литовской и белорусской традиции, in: Новае слова ў беларусистыцы. Гiсторыя i культуралогiя. (Матэрыялы V міжнароднага кангрэса беларусістаў),  Беларусiка, кнiга 33. Мінск: Четыре четверти, 2012, 50-58.
4. Libation in Baltic Religious Practices, in: Archaeologia Baltica. Vol. 15: Archaeology, Religion and Folklore in the Baltic Sea Region, Klaipėda University, 2011, p. 105-119.
5. Nine Venomous Thoughts or a Mythical Definition of the Mole Cricket in Lithuania, in: IRIS, 2011, Vol. 32:  Espaces mythiques. Coordination éditoriale de Philippe Walter, Véronique Adam,  Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, p. 59-71.
6. „Laimė kaip kepurė“: galvos danga iš mitologinės perspektyvos, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 46–62.
7. Lithuanian and Latvian Charms: Searching for Parallels, in: Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic, ed. by Jonathan Roper, Palgrave Macmillan, 2009, p. 186–213.
8. Devyniamislis, arba Kurklio istorija, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 34, p. 101–123.
9. Lituanistikos paveldo informacinė sistema ARUODAI: integracijos iššūkis ir universalūs sprendimai, in: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: Mokslo, politikos ir praktikos sąveika: Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 279–288.
10. Tarp emocijos ir ritualo: baltų karo papročių pėdsakais, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 158–184.
11. The Rose and the Blood: Images of Fire in the Baltic Mythology, in: Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society, 2006, vol. 19, No. 1, p. 21–42.
12. О нарративной структуре литовских заговоров, in: Заговорный текст: Генезис и структура, Москва: Индрик, 2005, p. 375–384.
13. Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 104–117.
14. Apeiginis palabinimas, in: Liaudies kultūra, 2003, Nr. 2, p. 8–14.
15. Namų Laimė, in: Liaudies kultūra, 2002, Nr. 4 (85), p. 9–21.
16. Lietuvių mitologijos interpretacija istorikų darbuose: mokslinis monologas, in: Kultūros barai, 2002, Nr. 4, p. 72–81.
17. Laima gimtuvėse ir krikštynose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 123–139.
18. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai, in: Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 311­–334. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)
19. Trys ugnies formos, in: Baltos lankos, 2000, Nr. 12, p. 98­–125.
20. Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 48­–52.
21. Kupolės: šventė ir dievybė, in: Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 15–20.
22. Duonos gimimas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 55–59.
23. Saulės kryptys, in: Lituanistica, 1998, Nr. 3 (35), p. 73–84.
24. Tikėjimų struktūros klausimu, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 90–99.
25. Mirtis, laidotuvės ir atminai, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 204–261. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)
26. Saulės sodai, in: Liaudies kultūra, 1997, Nr. 1, p. 27–35.
27. Susitikimas su vandenimis: sakralinės sutarties požymiai, in: Lituanistica, 1996, Nr. 4 (28), p. 45–68.
28. Mirties supratimas karinėse-istorinėse dainose, in: Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 263–269.
29. Linai ir lėmimai: vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje, in: Baltos lankos, 1993, t. 3, p. 112–151.
30. Vienos paslapties galimos reikšmės, in: Kultūros barai, 1993, Nr. 8–9, p. 55–60.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės, Vilnius: LLTI, 2008.
2. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: Elektroninis sąvadas, [CD-ROM], Vilnius: LLTI, 2005.
3. Eugenijos Šimkūnaitės „žadėjimų“ pavyzdžiai, in: Tauragnai,(Lietuvos valsčiai, kn. 12), Vilnius: Versmė, 2005, p. 1004−1009.
4. Rusų užkalbėjimai Lietuvių tautosakos rankraštyne, parengė Jurijus Novikovas, Marija Romanova, Daiva Vaitkevičienė, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 215–250.
5. Lietuvių liaudies dainynas, t. 14: Šeimos dainos, kn. 3, parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998. – 640 p.
6. Naujojo Daugėliškio padavimai, in: Tautosakos darbai, 1996, t. 5 (12), p. 169–210. (Kartu su V. Vaitkevičiumi.)
 
Kitos publikacijos
 
1. Vykintas Vaitkevičius, Daiva Vaitkevičienė. Lietuva: 101 legendinė vieta, Vilnius: Alma littera, 2011. 
2. Aruodai: Lituanistikos paveldo informacinė sistema, sudarė D. Vaitkevičienė, tekstą rašė G. Naktinienė [ir kt.], Vilnius: LLTI, 2006. – 29 p.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt