LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Dainora Pociūtė

Humanitarinių mokslų habilituota daktarė, docentė

Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas dainora.pociuteflf.vu.lt
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Maištininkų katedros: Ankstyvoji reformacija ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai, Vilnius: Versus aureus, 2008. – 600 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Psalmės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giesmynuose. XVI a.: nuo Nesvyžiaus katekizmo iki lietuviškųjų Merkelio Petkevičiaus vertimų, in: Literatūra, 2005, Nr. 47 (1), p. 29–43.
2. Abraomas Kulvietis Italijoje ir Lietuvoje, in: Darbai ir dienos, 2005, t. 44, p. 247–276.
3. Protestantyzm, in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy, Kraków: Uniwersitas, 2006, p. 595–618.
4. Jano Kochanowskio tekstai lietuviškuose XVI–XVII a. LDK reformatų giesmynuose, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 22, p. 119–142.
5. The Reformed Catechisms in the Grand Duchy of Lithuania in the 16–17th Centuries and the Concept of the Eucharistio, in: Heinrich Bullinger: Life – Thought – Influence, (Zurcher Beitrage zur Reformationsgeschichte, Her, Band 24), Zurich: Theologischer Verlag Zurich, 2007, Bd. 1–2, p. 881–890.
6. Abraomas Kulvietis Liuveno universitete, in: Archivum Lithuanicum, 2007, t. 9, p. 99–120.
7. Mažosios Lietuvos paukštelis, in: Fridrichas Bajoraitis, Gyvumo žodžiai, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2008, p. 5–29.
 
Parengtos knygos
 
1. Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, redaktorius Juozas Karaciejus, Vilnius: LLTI, 1998. – xxx + 664 p.
2. Fridrichas Bajoraitis, Gyvumo žodžiai, parengė Dainora Pociūtė, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2008.

 

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt