LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Administracija
Aušra Martišiūtė-Linartienė

Humanitarinių mokslų daktarė, profesorė

Direktorė
Darbo tel. (8 656) 68205
El. paštas martisiute
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2003 metų. 1997 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Vydūno dramaturgija. 2000 m. suteiktas humanitarinių mokslų docentės vardas. 2011 m. suteiktas profesorės vardas.
 
Nuo 1991 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Teatro ir kino fakultete Meno istorijos ir teorijos katedroje. LLTI žurnalo Colloquia  redaktorių kolegijos narė. Nuo 2005 m. LNDT nacionalinės dramaturgijos konkurso Versmė komisijos narė.
 
Moksliniai interesai: dramos teorija, lietuvių ir visuotinės dramaturgijos istorija, tarpdalykiniai literatūros (dramaturgijos), teatro, kino tyrimai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
1. Žemaičių bajorų teatro dramaturgija: Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba, Vilnius: LLTI, 2007. – 222 p.
2. Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, Vilnius: LLTI, 2006. – 360 p.
3. Vydūno dramaturgija, Vilnius: Litimo, 2000. – 256 p.
 
Moksliniai straipsniai
1. Paradokso poetika Kosto Ostrausko dramose, in: Kultūrologija, 2007, p. 451–468.
2. Teatro kultūros atspindžiai Dionizo Poškos veikloje ir raštuose, in: Žemalė – D. Poškos gimtasis kraštas, Vilnius: VDA l-kla, 2007, p. 171-179.
3. Polemikos dvasia Balio Sruogos teatro kritikoje, in: Balys Sruoga, Raštai: teatro kritikat. 11,Vilnius, 2006, p. 691–704.
4. Tautinės tapatybės suvokimo raida misterijose, In: Literatūra, 2006, Nr. 48 (5), p. 29–44. 
5. Sakralaus ir demoniško miesto vaizdiniai lietuvių dramaturgijoje, in: Literatūra, 2006, Nr. 48(1), p. 44–58.
6. Intertekstas kaip tautinio identiteto išraiška XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės lietuvių dramaturgijoje, in: Acta litteraria comparativa: Kultūros intertekstai, Vilnius, 2006, Nr. 1, p. 166–175
7. Ieškokim ryšio. Ir prasmės. Ir tikslo, in: Justinas Marcinkevičius, Prometėjas. Ikaras: dramos, Kaunas, 2005, p. 80–94.
8. Poetinio teatro vizija Balio Sruogos „Pavasario giesmėje”, in: Sambalsiai, Vilnius, 2005, p. 253–272.
9. Tautos dvasia, širdies kalba: Vydūno teatro vizija, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 39, p. 141–150.
10. Jaunas problemātikas un poētikas meklējumi Lietuvas dramaturģijas debiutantu lugās, in: Postmodernisms teatri un drama, Riga, 2004, p. 61–68.
11. Šiuolaikinė lietuvių dramaturgija, in: Naujausioji lietuvių literatūra (1988-2002),Vilnius: Alma littera, 2003, p. 225–258.
 
Parengti literatūros šaltiniai
1. Arvydas Ambrasas, Žeme, nepalik mūsų: poezija, dramos, prisiminimai, [sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Rita Juodelienė], Vilnius: LLTI, 2009.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt