LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2024-05-24
LLTI mokslininkai kvietė į piketą dėl sprendimo uždaryti rašytojų memorialinius muziejus
2024-05-20
Peticija „Reikalaujame sustabdyti rašytojų memorialinių muziejų naikinimą!“
2024-05-02
Kviečiame studijuoti Filologijos ar Etnologijos krypties doktorantūroje!
2024-04-17
Knyga – prasmingiausias paminklas rašytojui. Užsisakykite Justino Marcinkevičiaus 10-ies tomų Rinktinius raštus!
Naujausios knygos
Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės metraštis
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 26
Mokymo metodas Lietuvos provincijos pijorų mokykloms: Apšvietos edukacijos naujovės
Asta Vaškelienė. Palemono miestui ir pasauliui: XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra
Žvaigždės pakeičia skeptrus: 1695 m. Kražių kolegijos rankraščio poezija
Laisvės inžinierius: Petro Vileišio gyvenimas ir darbai
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus draugijos archyve Romoje, III dalis
Pirmasis Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas "Relatio" (1624)
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt