LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2021-10-01
Viktorijos Šeinos knygos „Savas svetimas dainius“ pristatymas
2021-09-29
Vyks Senosios literatūros seminaras
2021-09-17
LLTI dalyvauja Europos paveldo dienose „Įtraukiantis paveldas 2021“
2021-08-24
LLTI stažavosi doktorantės iš Latvijos
Naujausios knygos
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Žmogus, kuris nežinojo, kas yra baimė
Lietuvių mįslės. Rinktinė
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22
Aleksandras Žirgulys. Laiškai
Sigitas Parulskis. Subjektyvi kronika
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 5
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt