LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Administracija
Žydronė Kolevinskienė

Humanitarinių mokslų daktarė, docentė

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

Darbo tel. 8 645 48559

El. paštas: zydrone.kolevinskiene@llti.lt

 

LLTI dirba nuo 2019 metų. Lituanistinių valstybinių mokslinių tyrimų  institutų strateginės tarybos narė, Kultūrinės edukacijos tarybos prie LR Kultūros ministerijos narė, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos kolegijos narė, Baltistikos centrų asociacijos valdybos narė.

2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją apie išeivijos moterų kūrybą. 2014 m. suteiktas humanitarinių mokslų srities filologijos krypties docentės vardas.

 

Moksliniai interesai: diasporos ir migracijos tyrimai, moterų literatūros studijos, feministinė literatūros kritika, šiuolaikinė lietuvių literatūra.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Kolektyvinės monografijos

 1. Lietuviškumo ribos: tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos–XXI amžiaus pradžios lietuvių (e)migrantų autorių literatūroje [kolektyvinė monografija], Vilnius: „Edukologija“, 2013. – 294 p. ISBN 9789955209256. 

 

Knygų sudarytoja

 1. Vištytis: monografija (sudarytojai Ž. Kolevinskienė, V. Kočiubaitis), Vilnius: „Leidyba Tau“, 2015, I d. – 700 p. ISBN 978-609-95671-1-2.
 2. Vištytis: monografija (sudarytojai Ž. Kolevinskienė, V. Kočiubaitis), Vilnius: „Leidyba Tau“, 2015, II d. – 664 p. ISBN 978-609-95671-2-9.
 3. Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija (sudarytojai Ž. Kolevinskienė, L. Mačianskaitė, S. Vasiliauskas), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 120 p. ISBN 978-609-42525-3-2.

 

Šaltinių publikacijos

 1. Nelė Mazalaitė. Legendos apie ilgesį, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 390 p. ISBN 978-9986-39-497-6 [Kolevinskienė Ž. knygos sudarymas ir įžangos žodis].
 2. Ieva Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. – 456 p. [Kolevinskienė Ž. knygos sudarymas ir įžangos žodis „Aukštujų aukščiai“] (serija: „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius). ISBN 978-998-639-668-0.
 3. Kolevinskienė Žydronė. No Men, No Cry: Contemporary Lithuanian Women‘s Prose [anthology]. Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras (International Cultural Programme Centre), 2011. – 272 p. ISBN 978-609-8015-17-1 [Kolevinskienė Ž. knygos sudarymas ir įžangos žodis „What is Thing Called Women‘s Literature?“]
 4. Ieva Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas, Vilnius: Alma litera, 2015. – 480 p. ISBN 978-609-118-17-7 [Kolevinskienė Ž. anotacija].

 

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Moterų literatūra išeivijoje: kanono klausimas // Knygotyra: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universitetas, T. 73, 2019. ISSN 0204-2061 | eISSN 2345-0053.
 2. The Lithuanian Writers’ Association in America as a Memory Institution of the Lithuanian Diaspora // Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Vol. 65:4, Winter 2019, p. 23–34.
 3. Между Литвой и Америкой: тексты и контексты литовско-американских авторов //  Русистика и компаративистика.  Сборник научных трудов по филологии.   Москва: Московский городской педагогический университет,  Выпуск XIII, 2019, c. 64–80.  ISBN 978-5-9659-0186-9.
 4. „Taip man, sese, padėk...“: pirmosios lietuvių moterų draugijos Jungtinėse Amerikos Valstijose // Oikos, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, Vilnius: Versus aureus, 2017, nr. 23, p. 107–117. ISSN 1822-5152 (spausdintas). ISSN 2351-6461 (internetinis).
 5. Moters socialiniai vaidmenys privačiame diskurse: Zofijos Kriaučiūnienės laiškai Mailai Talvio // Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Vilnius: „Edukologija“, 2016, t. 18, nr. 2, p. 63–80. ISSN 1392-8600.
 6. Lietuvių diasporos tyrimų kelias: tarp lokališkumo ir mobilumo // Oikos, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, Vilnius: Versus aureus, 2016, nr. 1 (21), p. 97–107. ISSN 1822-5152 (spausdintas). ISSN 2351-6461 (internetinis).
 7. Moteriškoji knygnešystės linija: Petro Mikolainio laiškai Mortai Zauniūtei // Žmogus ir žodis: mokslo darbai, Vilnius: „Edukologija“, 2012, t. 13, nr. 2, p. 55–64. ISSN 1392-8600.
 8. Tautinio tapatumo paieškos išeivijos moterų prozoje // Teksto slėpiniai, Vilnius: „Edukologija“, 2011, nr. 14, p. 49–62. ISSN 1648-6390.
 9. Liūnės Sutemos gyvenimo ir tekstų susitikimas // Colloquia, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, nr. 26, p. 191–196. ISSN 1822-3737.
 10. Пространства женского диалога: соприкосновения поэзии и живописи в творчестве Эдиты Назарайте // Русистика и компаративистика. Сборник научных статей. Москва–Вильнюс: МГПУ, 2010 (5), p. 286–297. ISBN 978-5-234-00283-7.
 11. Moters dialogo erdvės: Editos Nazaraitės poezijos ir dailės susitikimai // Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, t. 2, nr. 12, p. 52–57. ISSN 1392-8600.
 12. Lietuvių rašytojų draugijos veikla 1970–1973 metais // Teksto slėpiniai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, nr. 12, p. 189–212. ISSN 1648-6390.
 13. Diasporos tapatybė moterų prozoje: Monicos Ali „Plytų gatvė“, Dinos Rubinos „Aukštieji venecijiečių vandenys“, Irenos Mačiulytės-Guilford „Prisilietimas“ // Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Lyginamieji aspektai. Lituanistinės studijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 268–286. ISBN 978-9955-20-476-3.
 14. Apie atsivėrimo Kitam būtinybę // Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, t. 2, nr. 11, p. 83–86. ISSN 1392-8600.
 15. Motinystės diskursas lietuvių prozoje: Lauros Sintijos Černiauskaitės „Kvėpavimas į marmurą“ // Acta humanitarica universitatis saulensis. Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose. Mokslo darbai, t. 5 (2007), Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008, p. 96–104.  ISSN 1822-7309.
 16. Vyriškoji ir moteriškoji projekcija laiškuose Nelei Mazalaitei // Teksto slėpiniai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, nr. 10, p. 84–102. ISSN 1648-6390.
 17. Lyčių stereotipų paneigimas Liūnės Janušytės romane ,,Korektūros klaida'' // Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, t. 2, nr. 7, p. 62–68. ISSN 1392-8600. 

 

Metodinės priemonės

 1. Išbandymas recenzija. Metodinė priemonė filologijos studentams. Vilnius: „Edukologija“, 2014.

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt