LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Živilė Ramoškaitė-Sverdiolienė

Dainyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: zivile.ramoskaite@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-8380-5271
 
 
Moksliniai interesai: muzikinė tekstologija, susijusi su Lietuvių liaudies dainyno rengimu (liaudies melodijų atrinkimas, parengimas, redagavimas, lyginamoji analizė); įvairių pateikėjų liaudies dainų rengimas spaudai (knygos ir publikacijos tautosakos leidiniuose); lietuvių muzikinio folkloro rinkimo ir publikavimo istorija nuo XIX a. pirmųjų spausdintų šaltinių iki 1940 m. (paralelės, sankirtos ir ryšiai su kaimyninių šalių folkloristikos raida).
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
(Visi darbai pasirašomi Ramoškaitės pavarde)
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Jadvygos Čiurlionytės folkloristika iki 1940-ųjų metų, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 141–153.
2. Liudviko Rėzos „Dainos oder Littauische Volkslieder“: muzikinis kontekstas ir reikšmė, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 116–126.
3. Iš Antano Juškos užrašytų liaudies melodijų publikavimo istorijos, in: Veliuona, (Lietuvos valsčiai, kn. 7), Vilnius: Versmė, 2001, p. 373–381.
4. Dainos tapatybė ir kaita moderniojoje kultūroje, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 56–62.
5. Oskaro Kolbergo muzikinė folkloristika: objekto kristalizacija, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 96–106.
6. Daina ir atlikimas: santykio variantai, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 125–134.
7. Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainų melodijos, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 19: Karinės-istorinės dainos, kn. 5, Vilnius: LLTI, 2005, p. 51–63.
8. Vinco Kudirkos „Kanklės“ – pirmasis harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinys, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 279–288.
 
Recenzija
 
1. Leidinys tas pats ar naujas?: [Rec. kn.: Bartschas, Christianas. Dainų balsai. V., 2000], in: Tautosakos darbai, t. 16 (23), 2002, p. 292–297.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių liaudies dainynas, t. 19: Karinės-istorinės dainos, kn. 5, parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2005. – 660 p.
2. Lietuvių liaudies dainynas, t. 14: Šeimos dainos, kn. 3, parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998. – 643 p.
3. Lietuvių liaudies dainynas, t. 12: Darbo dainos, kn. 4, parengė Vanda Misevičienė, melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1997. – 684 p.
4. Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo dainos; Meilės dainos, kn. 1, parengė Nijolė Laurinkienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1995. – 548 p.
5. Lietuvių liaudies dainynas, t. 8: Vestuvinės dainos, kn. 4, parengė Bronė Kazlauskienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1994. – 629 p.
6. Lietuvių liaudies dainynas, t. 5: Vestuvinės dainos, kn. 3, parengė Bronė Kazlauskienė, melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1989. – 669 p.
7. Vaikų dainos, sudarė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2007. – 293 p. (Taip pat įvado bei paaiškinimų autorė).
8. Gili gili upelė: Agotės Žuraulienės atliktų tautosakos kūrinių rinktinė, tekstus parengė Edita Korzonaitė, melodijas – Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2005. – 285 p.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt