LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Živilė Nedzinskaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-3545-7663
 
2008 m. apgynė daktaro disertaciją Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII–XVIII amžiuje.
 
Moksliniai interesai: Baroko literatūra, XVII–XVIII a. lotyniškoji LDK poezija, poetika ir retorika.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 
 1. „Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs…“: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII–XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje (Senosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2011, p. 284. ISBN 978-609-425-050-7.
 
Sudaryti ir parengti fundamentiniai mokslo šaltiniai
 
 1. Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, I tomas, 1 dalis, 1608–1700 = Fontes collegii Crosensis, qui in archivo Romano Societatis Iesu asservantur, tomus I, pars 1, 1608–1700, parengė = ediderunt Živilė Nedzinskaitė ir Darius Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 646. ISBN 978-609-425-227-3.
 2. Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, I tomas, 2 dalis, 1701–1773 = Fontes collegii Crosensis, qui in archivo Romano Societatis Iesu asservantur, tomus I, pars 2, 1701–1773, parengė = ediderunt Živilė Nedzinskaitė ir Darius Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, p. 676. ISBN 978-609-425-332-4.
 3. 1695 metų Kražių rankraštis, arba metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae, parengė = ediderunt Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, p. 820. ISBN 978-609-425-271-6.
 
Mokslo straipsniai
 
 1. „Žemaičių vyskupai Pacai ir jų ryšiai su Kražių kolegija XVII a.“, in: Kauno istorijos metraštis, 2022, Nr. 20, p. 41–56. ISSN 1822-2617 (spausdintas) ISSN 2335-8734 (internetinis). 
 2. „Jono Kimbaro Funebria (1603): atsiradimo aplinkybės, autorius, kūrinys“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2020, Kn. 50, p. 153–192. ISBN ISSN 1822-3656.
 3. Rota Fortunae 1695 m. Kražių rankraštyje: literatūrinis kontekstas ir kūrinio koncepcija“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2020, Kn. 49, p. 67–108. ISSN 1822-3656.
 4. „Mokant ir džiuginant: LDK retorinė tradicija ir 1695 m. Kražių rankraštis“, in: „Žvaigždės pakeičia skeptrus“: 1695 m. Kražių rankraščio poezija, sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, p. 18–36. ISBN 978-609-425-293-8.
 5. „Reto brangakmenio atradimas / The discovery of a rare gem“, in: 1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae, parengė = ediderunt Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, p. XIV–XLIX. ISBN 978-609-425-271-6.
 6. Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, „Introductio / Įvadas“, in: Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, I dalis, 1608–1700 = Fontes collegii Crosensis, qui in archivo Romano Societatis Iesu asservantur, pars I, 1608–1700, parengė Živilė Nedzinskaitė ir Darius Antanavičius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. XV–LII. ISBN 978-609-425-227-3.
 7. „Kražių kolegijos studentų ir dėstytojų literatūrinė veikla XVII a.: kūriniai Žemaičių seniūnams“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2019, Kn. 47, p. 123–152. ISBN ISSN 1822-365.
 8. „A Quest for Originality in Latin Poetry of the Grand Duchy of Lithuania observed in Manuscripts of the Seventeenth-Eighteenth Centuries“, in: Interlitteraria (Influence and Originality in Literary Creation, Miscellanea), 2018, 23/2, p. 278–294. ISSN 1406-0701(print), 2228-4729 (online).
 9. „Kražių kolegijos studentų ir dėstytojų kūryba XVII a.: kūriniai Žemaičių vyskupams“, in: Senoji Lietuvos literatūra (Jėzuitiškosios tradicijos paveldas), 2017, kn. 44, p. 15–52. ISSN 1822-3656.
 10. „Zwei Dichter des 17. Jahrhunderts. Mathias Casimirus Sarbievius und Jakob Bidermann: Parallelen in der Literaturtheorie und in den Werken“, in: Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert. Band I: Zwischen Reformation und Aufklärung, hg. Raivis Bičevskis, Jost Eickmeyer etc., 2017, p. 465–484. ISBN 978-3-8253-6812-8.
 11. „Barberiniai Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryboje“, in: Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai, 2016, p. 289–300. ISBN 978-609-8061-46-8.
 12. „Eilės Jono Sobieskio garbei: figūrinės poezijos galimybės XVII amžiuje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 40, p. 177–200. ISSN 1822-3656.
 13. „Nežinomas Pauliaus Kozlovskio laiškas Motiejui Kazimierui Sarbievijui“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 39, p. 30–52. ISSN 1822-3656.
 14. „1695 m. Kražių rankraščio kontekstas ir reikšmė“, in: Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 9–28. ISSN 2351-7417, ISBN 978-609-425-144-3.
 15. Finis epigrammatis est anima eius: Transformations of the Content of the Latin Epigram in the Epoch of the Baroque“, in: Interlitteraria, t. 19, Nr. 2 (National Literatures and Comparative Literary Research), 2014, p. 276–292. ISSN 1406-0701 (print), ISSN 2228-4729 (online).
 16. „Epigramos kaip literatūros žanro grožio kriterijai Baroko epochoje“, in: Grožio fenomenas kultūroje, 2012, p. 285–295. ISBN 978-609-425-090-3.
 17. „LDK poetikos ir retorikos rankraščių antraštės: Renesanso ir Baroko epochų sankirtos“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2012, kn. 33, p. 111–140. ISSN 1822-3656.
 18. Regum vultus imagine regnorum legitur: M. K. Sarbievijaus eilės Žygimantui ir Vladislovui Vazoms: tobulo valdovo vizija“, in: Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, 2012, t. II, p. 194–200. ISSN 2029-8943.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt