LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Živilė Nedzinskaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas zivile.nedzinskaitegmail.com
 
2008 m. apgynė daktaro disertaciją Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII–XVIII amžiuje.
 
Moksliniai interesai: Baroko literatūra, XVII–XVIII a. lotyniškoji LDK poezija, poetika ir retorika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
1. „Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs…“: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII–XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje (Senosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2011, p. 284.
 
Moksliniai straipsniai
1. Kanoniniai odės ir epigramos autoriai XVII–XVIII amžiaus mokykliniuose poetikos ir retorikos kursuose, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2008, kn. 25, p. 35–50.
2. Epigramos dėstymo modelis XVII–XVIII amžiaus LDK jėzuitų kolegijose, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2008, kn. 26, p. 213–241.
3. Imitacijos teorija ir praktika XVII–XVIII a. LDK jėzuitų kolegijose, in: Žmogus ir žodis, 2009, t. 11, Nr. 2, p. 11–17.
4. Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus aštraus stiliaus teorijos tęsėjai, in: Žmogus ir žodis, 2010, t. 12, Nr. 2, p. 5–10.
5. Odės kompozicijos būdai ir jų kaita XVII–XVIII a. LDK jėzuitų poetikos ir retorikos paskaitose. I. Teoriniai odės šaltiniai ir teisminių odžių specifika, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2010, kn. 29, p. 101–120.
6. Odės kompozicijos būdai ir jų kaita XVII–XVIII a. LDK jėzuitų poetikos ir retorikos paskaitose. II. Šlovinamųjų odžių ypatybės, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2010, kn. 30, p. 83–106.
7. Vilnius XVII–XVIII a. LDK lotyniškoje poezijoje, in: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai (Acta Academiae Artium Vilnensis, 57), 2010, p. 7–19.
8. Mecenatų ir šventųjų vaizdavimo modeliai mokyklinėse LDK jėzuitų epigramose, in: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai (Acta Academiae Artium Vilnensis, 60), 2011, p. 39–49.
9. LDK jėzuitų poetikos ir retorikos paskaitų rankraščiai: teorijos ir praktikos dermė, in: Istorijos šaltinių tyrimai, 2011, t. 3., p. 131–152.
10. Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybos poveikis ir sklaida, in: Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 188–196.
11. Virtute pugnant, non numero viri: 1621 m. Chotyno mūšis Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryboje ir LDK jėzuitų poetikos bei retorikos paskaitose, in: Senoji Lietuvos literatatūra (Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo Livonijos karo iki XVIII a.), 2011, kn. 32, p. 115–134.
12. Regum vultus imagine regnorum legitur: M. K. Sarbievijaus eilės Žygimantui ir Vladislovui Vazoms: tobulo valdovo vizija, in: Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, 2012, vol. II, p. 194–200.
13. Epigramos kaip literatūros žanro grožio kriterijai Baroko epochoje, in: Grožio fenomenas kultūroje, 2012, p. 269–279.
14. „LDK poetikos ir retorikos rankraščių antraštės: Renesanso ir Baroko epochų sankirtos“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2012, kn. 33, p. 111–140. ISSN 1822-3656.
15. Finis epigrammatis est anima eius: Transformations of the Content of the Latin Epigram in the Epoch of the Baroque“, in: Interlitteraria, t. 19, nr. 2 (National Literatures and Comparative Literary Research), 2014, p. 276–292. ISSN 1406-0701 (print), ISSN 2228-4729 (online).
16. „1695 m. Kražių rankraščio kontekstas ir reikšmė“, in: Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 9–28. ISSN 2351-7417, ISBN 978-609-425-144-3.
17. „Nežinomas Pauliaus Kozlovskio laiškas Motiejui Kazimierui Sarbievijui“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 39, p. 30–52. ISSN 1822-3656.
18. „Eilės Jono Sobieskio garbei: figūrinės poezijos galimybės XVII amžiuje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 40, p. 177–200. ISSN 1822-3656.
19. „Barberiniai Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryboje“, in: Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai, 2016, p. 289–300. ISBN 978-609-8061-46-8.
20. „Zwei Dichter des 17. Jahrhunderts. Mathias Casimirus Sarbievius und Jakob Bidermann: Parallelen in der Literaturtheorie und in den Werken“, in: Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert. Band I: Zwischen Reformation und Aufklärung, hg. Raivis Bičevskis, Jost Eickmeyer etc., 2017, p. 465–484. ISBN 978-3-8253-6812-8.
21. „Kražių kolegijos studentų ir dėstytojų literatūrinė veikla XVII a.: Žemaičių vskupams skirti kūriniai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2017, kn. 44, p. 15–52. ISSN 1822-3656.
22. „A Quest for Originality in Latin Poetry of the Grand Duchy of Lithuania Observed in Manuscripts of the Seventeenth-Eighteenth Centuries“, in: Interlitteraria (Influence and Originality in Literary Creation / Miscellanea), 2018, 23/2, p. 278–294. ISSN 1406-0701 (print), ISSN 2228-4729 (online).
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt