LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Žavinta Sidabraitė
Humanitarinių mokslų daktarė
Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. pastas: zsidabra@gmail.com
Orcid identifikatorius: orcid.org/0000-0002-6138-6176
 
 
2004 m. apgynė daktaro disertaciją Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla
 
Moksliniai interesai: Prūsijos Lietuvos kultūros ir literatūros istorija, himnodija, homiletika, Baroko ir Šviečiamojo amžiaus literatūra
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, 2006, 227 p., ISSN 1392-4982.
 
Dokumentinis kritinis mokslo šaltinio leidimas
Kūdikių prietelius“. Skaitinių vadovėlis, dokumentinis kritinis leidimas ir straipsnis, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015, 743 p., ISBN 978–9955–18–873–5.
 
Moksliniai straipsniai
 • “Fable Translation into Lithuanian in the Second Half of the 18th – Early 19th Century as an Example of Cultural Transfer”, Gohards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts, sastaditaja Mara Grudule, Jelgava: Jelgavas tipografija, 2018, 137-149. ISBN 9789984893327.
 • „Kristijonas Donelaitis – a Lithuanian Homer?“, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 (298), 2017, 693–706, ISSN 0023-3196.
 • „Johannas Jacobas Quandtas tikrai mokėjo lietuviškai“, bendraautorė Birutė Triškaitė, Archivum Lithuanicum 18, 2016, 47–88, ISSN 1392-737X.
 • „Išnykstančio pasaulio dainius“, Kristijono Donelaičio reikšmės, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 490–505, ISBN 978-609-425-176-4.
 • „Septynios Rėzos sudaryto pasakėčių rinkinio Aisopas arba Pasakos priede publikuotos pasakėčios”, Martynas Liudvikas Rėza, Raštai IV. Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas, sudarė Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių Literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 101–109, ISBN 978-609-425-147-4.
 • „XVIII a. Prūsų Lietuvos giesmynų tradicija ir Kristijono Donelaičio kūryba”, Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija, sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014, 19–45, ISBN 978-9955-18-827-8.
 • „Kristijonas Donelaitis ir Kristijonas Gotlybas Milkus: kūrėjas ir jo riteris”, Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė. Senoji Lietuvos literatūra 37, Vilnius, 2014, 235–256, ISSN 1822-3656.
 • „Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro”, arba kaip menka tampa didžiu”, Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos, Acta Historica Universitatis Klaipedensis XXVI, Klaipėda, 2013, 32–42, ISSN 1392-4095.
 • «Кристионас Донелайтис: от традиции к новаторству», Духовный мир Кристионаса Донелайтиса и его творчество, Калининград: Издательство КОИРО, 2012, 4–17,УДК 82(470.26).
 • „Nežinomas XIX amžiaus pradžios giesmyno egzempliorius: identifikavimo galimybės, Archivum Lithuanicum 13, 2011, 73–84, ISSN 1392-737X.
 • „13 naujai surastų Prūsijos valdžios įsakų“, Archivum Lithuanicum 13, 2011, 149–212, ISSN 1392-737X.
 • „Dar kartą apie Kūdikių prieteliaus išspausdinimo aplinkybes“, Archivum Lithuanicum 12, 2010, 121–132, ISSN 1392-737X.
 • „Danieliaus Kleino giesmių recepcija XVIII amžiaus švietėjiškos minties tradicijoje“, Danielius Kleinas ir jo epocha, parengė Artūras Judžentis, Bibliotheca Archivi Lithuanici 9Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 126–145, ISSN 1648-3294, ISBN 978-9955-33-658-7.
 • „Kristijono Gotlybo Milkaus poema Pilkainis: tarp istorijos ir metaforos“, Res Humanitariae 3, 2008, 75–83, ISSN 1822-7708.
 • „Die Rezeption der Kirchenlieder von Simon Dach in litauischen Gesangbüchern der Aufklärung, Simon Dach (1605–1659). Werk und Nachwirken, herausgegeben von Axel E. Walter, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008, 397–410, ISBN 978-3484-36626-8, ISSN 0934-5531.
 • „Die protestantische Kultur des Todes anhand litauischer Grabmälern im Memelland“, Annaberger Annalen 16, 2008, 62–91, ISSN-0949-3484.
 
Recenzija
„Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ [Rec. kn.: Domas Kaunas Kristijono Donelaičio atminties paveldas, Vilnius, 2016, 472 p.], in: Senoji Lietuvos literatūra 41. Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I, 167–175.
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt