LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  DAINYNO SKYRIUS
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas vyta
 
2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose.
Moksliniai interesai: šiuolaikiniai folkloro procesai, folklorinės tradicijos ir rašto kultūros santykiai, liaudies dainų poetika, liaudiškasis pamaldumas, folklorinės sapnų naratyvų studijos.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Sapno pasakojimas kaip folklorinis naratyvas, in: Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti, Vilnius, LLTI, 2012, p. 178–218.
2. Folklorinis sapno naratyvas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų kontekstuose. Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 56–77.
3. Ąžuolai Girdiškės bažnyčioje, arba netradiciniai altoriai tradiciniuose žemaičių pasakojimuose, in: Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, Šilalė, 2010, p. 114–129.
4. Lemtingi pasimatymai sapnuose: oneirinės patirtys advento–Kalėdų ciklo tikėjimuose, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 42–65.
5. Apie tautosakos pabaigos pradžią (Šiuolaikinių folkloro ekspedicijų patirtys Donato Saukos tekstų paraštėse), in: Literatūra, t. 51, 2009, p. 87–94.
6. Folklorinės liaudiškojo pamaldumo raiškos: dzūkiškosios tikėjimo patirtys folkloristų akiratyje, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 124–141.
7. Žemaičių sapnai: tekstų folkloriškumas ir kontekstų reikšmė, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 79–96.
8. Folklorinė laiško paradigma, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 133–150.
9. Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse-istorinėse dainose: folkloriniai naujos istorinės patirties atspindžiai, in: Tautosakos darbai, 2006, t. 32, p. 161–197.
10. Kūrybinio individualumo ženklai lietuvių folklorinėje tradicijoje, in: Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 142–168.
11. Tarpukario Lietuvos dainos: kolektyvinės ir individualiosios kūrybos sintezė, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4, Vilnius: LLTI, 2004, p. 7–50.
12. Naujos folkloro kūrybos tendencijos karinėse-istorinėse dainose (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia), in: Lietuvių liaudies dainynas,t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3, Vilnius: LLTI, 2003, p. 7–52.
13. Folklorinės tradicijos kaitos ypatumai, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 13–29.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Vaišių dainos. Lietuvių liaudies dainų katalogas, kn. 8. parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Vilnius: LLTI, 2010. – 263 p.
2. Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2003. – 636 p.
3. Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4, parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2004. – 576 p.
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt